EVU-Kurs


Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene

Bakgrunnen for studietilbudet er etterspørsel om kompetanseheving i forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Studiet vil spesielt fokusere på kunnskap om juridisk metode, generell forvaltningsrett, og helserett. Særlig vektlagt er de utfordring som ligger i god faglig og juridisk skjønnsutøvelse

Søknadsfrist: 15.11.2019

Målgruppe:

Målgruppen for studiet er ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, med relevant bachelorgrad innen tjenesteområdene helse- og omsorg og forvaltning. Søkere med annen utdanningsbakgrunn vurderes særskilt. Oppdragsgiver, Orkdal kommune, avgjør hvilke av de kvalifiserte søkerne som får plass på studiet.

Kursbeskrivelse:

Studiet er inndelt i to emner, hver på 7,5 studiepoeng.

Emne Juridisk metode og forvaltningsrett, starter i januar 2020. Det er to samlinger hver på to dager på campus NTNU Trondheim. 

Emne Helserett starter høsten 2020 og har også to samlinger hver på to dager på campus NTNU Trondheim.

 

Eksamensbeskrivelse:

Begge emner har Individuell skriftlig skoleeksamen. Varighet 6 timer

Tid og sted for kurs/samlinger:

Samlinger ved NTNU, Trondheim våren 2020

Første samling: 21. - 22. januar

Andres samling:  23. -  24. mars

 

Samlinger for høsten 2020 blir fastsatt senere

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Studiet er basert på et oppdrag fra Orkdal kommune og deltakerne skal ikke betale kursavgift selv. Oppdragsgiver står fritt til å prioritere hvem som får tilbud om plass blant søkere som NTNU har godkjent.

Fagansvarlig/Forelesere:

Wenche Natland Dahlen
Jurist og universitetslektor, Institutt for psykisk helse
Telefon: 73559398
Epost: wenche.n.dahlen@ntnu.no

Kontakt:

Ann-Kristin Bratlie
Studieveileder, Institutt for psykisk helse
Telefon: 73412171
Epost: ann.k.bratlie@ntnu.no

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Mobil: 91897261
Epost: annveig.skurseth@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Fullført utdanning på minst 180 studiepoeng på bachelornivå innen:
Sykepleie, vernepleie, fysioterapi, ergoterapi, sosial arbeid og barnevernspedagogikk

Søkere med annen utdanningsbakgrunn vurderes særskilt.

Dokumentasjon (kopi av vitnemål) fra utdanningen som utgjør opptaksgrunnlaget lastes opp i det du søker, eller senest innen søknadsfristen.

Se viktig informasjon om hvilke krav som stilles til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum oppgis nærmere studiestart 

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Kursdetaljer

Startdato: 21.01.2020

Søknadsfrist: 15.11.2019

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode:

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.