EVU-Kurs


Nye forretningsmodeller

Samspillet mellom teknologisk utvikling og fremvoksende trender krever endringer av de eksisterende forretningsmodellene. Overgang til digitale løsninger og tjenestelogikk står sentralt, i tillegg til bærekraftig utvikling og grønn vekst.

Emnet skal tilbys som del av ny Erfaringsbasert master i teknologi og digital omstilling, spesialisering i digital økonomi. Det er foreløpig ikke bestemt periode for gjennomføring av emnet.

Målgruppe:

Emnet passer for deg som har beslutningsansvar, er leder, styremedlem, mellomleder, konsulenter og andre i rådgivende stillinger.

Kursbeskrivelse:

Vi lever i en tid med store og raske skifter. Ny teknologi endrer måten vi utfører vårt arbeid og driver forretning på.

Endringer i teknologiske muligheter åpner for nye og radikale endringer i hvordan næringslivet  tilbyr, levere og skaper verdier for sine kunder. 

Parallelt med den teknologiske utviklingen er det gjennom internasjonale  fora inngått forpliktende avtaler med ambisiøse mål for utslipp av klimagasser og bærekraftig industriproduksjon. Grønn vekst, digitalisering og nye forretningsmodeller gir store muligheter for eksisterende og ny norsk industri. I denne situasjonen vil det gi bedrifter et konkurransemessig fortrinn å kunne dokumentere bærekraftig produksjon og å kunne håndtere nye forretningsmodeller. Det å kunne styrke en kultur for innovasjon i hver enkelt bedrift vil være sentralt i denne overgangen. På samme måte vil kjennskap til drivere og hindringer for en slik utvikling være sentrale element i bedriftens arbeid med strategi for innovasjon. 

Temaer :     

 •          Megatrender og strategisk foresight
 •          Digital transformasjon
 •          Disruptive skifter og omstillingsevne
 •          Innovasjonskultur
 •          Tjenesteinnovasjon 
 •          Nye forretningsmodeller og grønn vekst
 •          Drivere og hindringer for nye forretningsmodeller
 •          Verktøy for arbeid med nye forretningsmodeller

 

Forelesere

Mark Pasquine, Øyvind Strand og Annik Magerholm Fet fra NTNU og Frode Myklebost fra EVRY. 

 

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med to obligatoriske samlinger à to dager.

Det gis forelesninger og deltakerne vil jobbe med problemstillinger i form av gruppeoppgaver og case.

Det forventes at deltagerne arbeider med fagstoffet og den egendefinerte problemstillingen som utgjør eksamen mellom og under samlingene.

Dersom noen er forhindret fra å kunne møte på deler av samlingene, vil dette kunne kompenseres ved å utføre et ekstra arbeidskrav knyttet til den aktuelle samlingens innhold.

 

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen med ca. tre ukers innleveringsfrist. Eksamen skal fortrinnsvis skrives i grupper på inntil tre medlemmer. Hjemmeeksamen er en oppgave med egendefinert problemstilling med utgangspunkt i et sentralt tema i kurset (maks. 8000 ord). Oppgaven kan påbegynnes ved kursstart.
Eksamenskrav: Oppmøte på samlingene og godkjente gruppeoppgaver/ case.
Karakterskala for avsluttende eksamen: A-F

Tid og sted for kurs/samlinger:

Første samling: 2 dager - dato kommer senere
Andre samling: 2 dager - dato kommer senere

Kursavgift:

25000 Kr
Kursavgift info: Vi tar forbehold om endringer i avgiften. Kursavgiften inkluderer:

 • Undervisning på samlinger
 • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
 • Nettverksmiddag første kveld på første samling
 • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
 • Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger
 • Sensur av eksamen og karakterutskrift

 • Fagansvarlig/Forelesere:

  Øivind Strand
  Professor, Institutt for internasjonal forretningsdrift
  Telefon: 70161334
  Mobil: 97743998
  Epost: oivind.strand@ntnu.no

  Mark Pasquine
  Førsteamanuensis, Institutt for internasjonal forretningsdrift,
  Telefon: 70161521
  Epost: mapa@ntnu.no

  Annik Magerholm Fet
  Viserektor

  Kontakt:

  Annveig Skurseth
  NTNU VIDERE
  Telefon: 73 55 10 90
  Mobil: 91897261
  Epost: videre@ntnu.no

  Even Fostervoll Langvatn
  Institutt for internasjonal forretningsdrift
  Telefon: 73 55 98 18
  Epost: even.f.langvatn@ntnu.no

  Kursform/Undervisning:

  Samlings- og nettbasert

  Opptakskrav:

  Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole eller universitetsutdanning. I tillegg kreves relevant yrkeserfaring tilsvarende 100 prosent stilling i 2 år. Vi tar forbehold om at dette kan bli endret.
  Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på i det du søker, eller senest innen søknadsfristen. Les mer om krav til dokumentasjon her

  Mer informasjon:

  Fakultet: Fakultet for økonomi

  Pensumlitteratur/kursmateriell:

  Foreløpig pensum, med forbehold om endringer:


  Bøker
  • Dean (2010), Sustainable venturing Entrepreneurial opportunities on the transition to a sustainable economy, Pearson.
  • Jørgensen & Pedersen (2017), RESTART, 7 veier til bærekraftig business, Cappelen Dam.
  • Osterwalder & Pigneur (2010), Business Model Generation, John Wiley & Sons.
   kan bestilles her: https://www.akademika.no
   
   
  Artikler/kapitaler

  • Bilgeri, Brandt, Lang, Tesch & Weinberger (2015), The IoT Business Model Builder, A white paper of the Bosch IoT Lab in collaboration with Bosch Software Innovation GmbH.
  • Bocken, N.M.P. et al (2014), A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes, Journal of Cleaner Production, 65, 42-56
  • Boons, Franks and Lüdeke-Freund, Florian (2013), Business models for sustainable innovation: state-of-the-art and steps towards a research agenda, Journal of Cleaner Production, 45, 9-19
  • Fleisch, Weinberger & Wortman (2014), Business Models and the Internet of Things, Bosch IoT Lab White Paper.
  • Ecological Economics 138 (2017) 40–46 Clarifying the Epistemology of Corporate Sustainability, Sigurd Sagen Vildåsen, Martina Keitsch, Annik Magerholm
   
  Artiklene blir tilgjengelige på Blackboard.
   

  Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

  Kursdetaljer

  Startdato: 01.09.2021

  Kursavgift: 25000 Kr

  Studiepoeng: 7.5

  Emnekode: AV600217

  Undervisningssted: Ikke fastsatt

  Arrangør: NTNU i Ålesund

  Kurset er under planlegging.
  Du kan ikke søke dette kurset ennå.

  Hold deg oppdatert

  Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.