EVU-Kurs


Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller

Samspillet mellom teknologisk utvikling og fremvoksende trender krever endringer av de eksisterende forretningsmodellene. Overgang til digitale løsninger og tjenestelogikk står sentralt, i tillegg til bærekraftig utvikling og grønn vekst.

Emnet inngår i Erfaringsbasert master i teknologi og digital omstilling, spesialisering i digital økonomi.

Søknadsfrist: 01.06.2020

Målgruppe:

Emnet passer for deg som har beslutningsansvar, er leder, styremedlem, mellomleder, konsulenter og andre i rådgivende stillinger.

Kursbeskrivelse:

Vi lever i en tid med store og raske skifter. Ny teknologi endrer måten vi utfører vårt arbeid og driver forretning på.

Endringer i teknologiske muligheter åpner for nye og radikale endringer i hvordan næringslivet  tilbyr, levere og skaper verdier for sine kunder. 

Parallelt med den teknologiske utviklingen er det gjennom internasjonale  fora inngått forpliktende avtaler med ambisiøse mål for utslipp av klimagasser og bærekraftig industriproduksjon. Grønn vekst, digitalisering og nye forretningsmodeller gir store muligheter for eksisterende og ny norsk industri. I denne situasjonen vil det gi bedrifter et konkurransemessig fortrinn å kunne dokumentere bærekraftig produksjon og å kunne håndtere nye forretningsmodeller. Det å kunne styrke en kultur for innovasjon i hver enkelt bedrift vil være sentralt i denne overgangen. På samme måte vil kjennskap til drivere og hindringer for en slik utvikling være sentrale element i bedriftens arbeid med strategi for innovasjon. 

Temaer :     

 •          Megatrender og strategisk foresight
 •          Digital transformasjon
 •          Disruptive skifter og omstillingsevne
 •          Innovasjonskultur
 •          Tjenesteinnovasjon 
 •          Nye forretningsmodeller og grønn vekst
 •          Drivere og hindringer for nye forretningsmodeller
 •          Verktøy for arbeid med nye forretningsmodeller

 

Forelesere

Mark Pasquine, Øyvind Strand og Annik Magerholm Fet fra NTNU og Frode Myklebost fra EVRY. 

 

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med to obligatoriske samlinger à to dager.

Det gis forelesninger og deltakerne vil jobbe med problemstillinger i form av gruppeoppgaver og case.

Det forventes at deltagerne arbeider med fagstoffet og den egendefinerte problemstillingen som utgjør eksamen mellom og under samlingene.

Dersom noen er forhindret fra å kunne møte på deler av samlingene, vil dette kunne kompenseres ved å utføre et ekstra arbeidskrav knyttet til den aktuelle samlingens innhold.

 

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen med ca. tre ukers innleveringsfrist. Eksamen skal fortrinnsvis skrives i grupper på inntil tre medlemmer. Hjemmeeksamen er en oppgave med egendefinert problemstilling med utgangspunkt i et sentralt tema i kurset (maks. 8000 ord). Oppgaven kan påbegynnes ved kursstart.
Eksamenskrav: Oppmøte på samlingene og godkjente gruppeoppgaver/ case.
Karakterskala for avsluttende eksamen: A-F

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger høsten 2020,  i NTNUs lokaler i Oslo - Øvre Vollgate 7

Første samling: 22. - 23. oktober 
Andre samling: 19. - 20. november 

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte samlingene blir gjennomført på andre måter.

Kursavgift:

24000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Øivind Strand
Professor, Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 70161334
Mobil: 97743998
Epost: oivind.strand@ntnu.no

Mark Pasquine
Førsteamanuensis, Institutt for internasjonal forretningsdrift,
Telefon: 70161521
Epost: mapa@ntnu.no

Annik Magerholm Fet
Viserektor

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Even Fostervoll Langvatn
Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 73 55 98 18
Epost: even.f.langvatn@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført grad i teknologi, økonomi eller realfag på 180 studiepoeng.
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring
Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Foreløpig pensum, med forbehold om endringer:


Bøker
 • Dean (2010), Sustainable venturing Entrepreneurial opportunities on the transition to a sustainable economy, Pearson.
 • Jørgensen & Pedersen (2017), RESTART, 7 veier til bærekraftig business, Cappelen Dam.
 • Osterwalder & Pigneur (2010), Business Model Generation, John Wiley & Sons.
 kan bestilles her: https://www.akademika.no
 
 
Artikler/kapitaler

 • Bilgeri, Brandt, Lang, Tesch & Weinberger (2015), The IoT Business Model Builder, A white paper of the Bosch IoT Lab in collaboration with Bosch Software Innovation GmbH.
 • Bocken, N.M.P. et al (2014), A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes, Journal of Cleaner Production, 65, 42-56
 • Boons, Franks and Lüdeke-Freund, Florian (2013), Business models for sustainable innovation: state-of-the-art and steps towards a research agenda, Journal of Cleaner Production, 45, 9-19
 • Fleisch, Weinberger & Wortman (2014), Business Models and the Internet of Things, Bosch IoT Lab White Paper.
 • Ecological Economics 138 (2017) 40–46 Clarifying the Epistemology of Corporate Sustainability, Sigurd Sagen Vildåsen, Martina Keitsch, Annik Magerholm
 
Artiklene blir tilgjengelige på Blackboard.
 

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Kursdetaljer

Startdato: 22.10.2020

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursavgift: 24000 Kr

Studiepoeng: 7.5

Emnekode: AV600217

Undervisningssted: Oslo

Arrangør: NTNU i Ålesund

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.