Digital strategi og ledelse

Hvordan utvikle bedre produkter og kundeløsninger ved hjelp av digitalisering? Dette var blant spørsmålene som ble diskutert på samling i Digital strategi og ledelse i Ålesund i juni, 2017. Foto: Kristin Søylen.

Digitalisering har blitt et moteord, og digitaliseringen som pågår  har store konsekvenser for all forretningsdrift. Kurset gir innføring i hvordan ledere kan ta digitalisering i bruk for å møte fremtidens behov samt utvikle bedre produkter og kundeløsninger.

Kurset er ett av fire kurs i en serie om ledelse og digitalisering.

Les mer om NTNU Ålesunds kursserie for bedrifter som ønsker å omstille seg.

Søknadsfrist: 10.09.2020

Målgruppe:

Kurset passer for deg som har beslutningsansvar, er leder, styremedlem, mellomleder, konsulenter og andre i rådgivende stillinger.

Kursbeskrivelse:

Det er allmenn enighet om at vi er i en æra av «big data». Store mengder data har blitt samlet i flere tiår og analyse av disse dataene er ikke noen ny idè, men det som preger nåtiden som en «big data æra» er at vi ser en endring i atferd til bedrifter, regjeringer og frivillige organisasjoner - de ønsker å bruke all denne informasjonen for å styrke forretningsdriften.   Studier fra MIT har funnet at de mest suksessfulle bedriftene er de som har den mest sofistikerte bruken av dataanalyse og ser på analysene som en konkurransefaktor. Disse studiene viser at effektiv bruk av stort datamateriell (big data) kan forbedre en bedrifts beslutningstaking, håndtering av kunderelasjoner, gi bedre innsikt og prosessoptimalisering. 
 
Relatert til dette er «the Internet of Things (IoT)» et paradigme som dekker internetteknologier. Ifølge en rapport har “IoT a total potential economic impact of $3.9 trillion to $11.1 trillion a year by 2025… equivalent to about 11 percent of the world economy.” Nylig har også Industriell IoT (IIoT) dukket opp som et sub-paradigme som fokuserer mer på kritiske sikkerhetsapplikasjoner i industrier som luftfart, energi og helse. En konsekvens av den raske utviklingen av IoT/IIoT er at den enorme mengden av innsamlet data fra ulike kilder må bli prosessert, analysert og visualisert på en god måte. Bedrifter må håndtere mange relasjoner med kunder, på tvers av produkttyper, kommunikasjonskanaler og geografi.  Big data og IoT, med deres «real-time» analyser og oppdateringsmuligheter, kan bidra til å forstå bedre kundeatferd, interaksjonsmønster, og hjelpe med å predikere fremtidens behov.  Disse teknologiene er en nøkkel til å kunne tilby sømløs opplevelse for kundene og til å engasjere dem på en bedre måte.  
 
Temaer :
Digital Strategi
• Datadreven beslutningstrategi
• Digital samhandling og kommunikasjon
• Teknologistrategi
 
Big Data
• Introduksjon og oversikt
• Datakilder og høstinger
• Datamining og lagring
• Kunstig intelligens og maskinlæring
• Analyse og visualisering
 
Internet of Things
• Introduksjon og oversikt
• Sektorbaserte mulighetsområder
• Utfordringer og katalysatorer
• Status og fremtidsutsikter for IoT
 
Digitale verdikjeder
• Nye forretningsmodeller og betalingsformer
• Digitale kunderelasjoner
• Digitalisering av forretningsprosesser
 

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à to dager.
Det gis forelesninger og deltakerne vil jobbe med problemstillinger i form av gruppeoppgaver og case, i undervisningene og mellom samlingene.
Kurset avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen etter siste samling.

Læringsutbytte:

Kunnskaper:
Etter fullført kurs skal deltaker ha kunnskap om terminologi, prinsipper, muligheter og utfordringer i Digitale Verdikjeder, Big Data, Internet of Things og Digital Strategi og hvordan dette kan benyttes i næringslivet

Ferdigheter:
Etter fullført kurs skal deltaker kunne analysere og utvikle strategier for digitalisering av virksomheter, verdikjeder, Big Data og Internet of Things.

Generell kompetanse:
Etter fullført kurs skal deltaker Kunne forstå og kommunisere om digitale strategier og verdikjeder på et strategisk nivå. Deltaker skal ha grunnleggende kunnskap om Big Data og Internet of Things og dets mulighetsrom, samt evner til utvikling av strategisk implementering av tilknyttet teknologi.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen gjennomføres i grupper. Oppgavene leveres ut på siste samling. Oppgaven evalueres med karakterskala A-F.
Oppmøte på samlingene og godkjente gruppeoppgaver/case kreves for å bli kvalifisert til å gjennomføre eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Første samling: 2 dager - dato kommer senere
Andre samling: 2 dager - dato kommer senere

Informasjon om hvor samlingene vil finne sted kommer. 

Kursavgift:

25000 Kr
Kursavgift info: Kursavgiften inkluderer:

  • Undervisning på samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Nettverksmiddag første kveld på første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen og karakterutskrift

Fagansvarlig/Forelesere:

Mark Pasquine
Førsteamanuensis Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 70 16 15 45
Epost: mapa@ntnu.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Grete Taklo
Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 70 16 16 09
Epost: grete.taklo@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole eller universitetsutdanning. I tillegg kreves relevant yrkeserfaring tilsvarende 100 prosent stilling i 2 år.
Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen. Du må laste opp kopi av vitnemål eller karakterutskrifter. Arbeidsattestene må inneholde opplysninger om stillingsandel, varighet og hva slags arbeid som er utført.
Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Bok
• J. Dean (2014), Big Data, Data Mining, and Machine Learning: Value Creation for Business Leaders and Practitioners, John Wiley & Sons, Inc. 
 
(kan bestilles her: https://www.akademika.no/big-data-data-mining-and-machine-learning/khosrow-hassibi/jared-dean/dean-jared/9781118618042 ) 
 
Artikler/kapitaler
• Ian Gibson, David Rosen & Brent Stucker (2015), Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing, Springer (selected chapters), 2nd ed.
• K. Rose, S. Eldridge & L. Chapin (2015), The Internet of Things: An Overview, Understanding the Issues and Challenges of a More Connected World, The Internet Society (ISOC). 
• D. Laney (2001), 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety, Gartner Inc. 
• S. Lavalle, M. S. Hopkins, E. Lesser, R. Shockley, and N. Kruschwitz, “Analytics : The New Path to Value,” MIT Sloan Management Review and IBM Institute for Business Value, 2010. 
• E. Brynjolfsson, L. M. Hitt, and H. H. Kim (2011), Strength in Numbers: How Does Data-Driven Decisionmaking Affect Firm Performance?,  SSRN Electronic Journal.
• H. Chen, R. H. L. Chiang, and V. C. Storey (2012), Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact, MIS Quarterly, vol. 36, no. 4, pp. 1165–1188. 
• G. Løvoll and J. C. Kadal (2014), Big data - the new data reality and industry impact, DNV GL.
• Towards a thriving data-driven economy. EU Communication on data-driven economy COM(2014)442 final. 
• H.Wang, O.Osen, G.Li, W.Li, H.-N.Dai, and W. Zeng (2015), Big data and industrial internet of things for the maritime industry in northwestern Norway, in TENCON 2015: IEEE Region 10 Conference. 
• Girts Strazdins and Hao Wang (2015), Open Security and Privacy Challenges for the Internet of Things,  The 10th International Conference on Information, Communications and Signal Processing (ICICS 2015), Singapore, IEEE Press, Dec., Pages 415-418. 
• D. Keim, G. Andrienko, J.-D. Fekete, C. Görg, J. Kohlhammer, and G. Melançon (2008), Visual analytics: Definition, Process, and Challenges, in Information Visualization, ser. LNCS, vol. 4950. Springer, pp. 154–175.
• H. Wang, X. Zhuge, G. Strazdins, Z. Wei, G. Li, and H. Zhang (2016), Data Integration and Visualisation for Demanding Marine Operations, in Oceans: MTS/IEEE Oceans Conference. 
• X. Zhuge, H. Wang, and G. Strazdins (2016), Evaluating the Data Visualization for Demanding Marine Operations, in Techno-Ocean Conference. 
 
Artiklene blir tilgjengelige på Blackboard.
 

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Tableau® software RapidMiner

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 12.10.2020

Søknadsfrist: 10.09.2020

Kursavgift: 25000 Kr

Studiepoeng: 7.5

Emnekode: AV600117

Undervisningssted: Ikke fastsatt

Arrangør: NTNU i Ålesund

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.