EVU-Kurs


Digital strategi og ledelse

Tre menn og to kvinner i pene klær diskuterer. Foto.

Hvordan utvikle bedre produkter og kundeløsninger ved hjelp av digitalisering? Dette var blant spørsmålene som ble diskutert på samling i Digital strategi og ledelse i Ålesund i juni, 2017. Foto: Kristin Søylen.

Digitalisering er blitt et moteord, og digitaliseringen som pågår  har store konsekvenser for all forretningsdrift. Dette emnet gir deg  innføring i hvordan ledere kan ta digitalisering i bruk for å møte fremtidens behov samt utvikle bedre produkter og kundeløsninger.

 

Søknadsfrist: 15.02.2021

Målgruppe:

Emnet passer for deg som har beslutningsansvar, er leder, styremedlem, mellomleder, konsulenter og andre i rådgivende stillinger.

Kursbeskrivelse:

Det er allmenn enighet om at vi er i en æra av «big data». Store mengder data har blitt samlet i flere tiår og analyse av disse dataene er ikke noen ny idè, men det som preger nåtiden som en «big data æra» er at vi ser en endring i atferd til bedrifter, regjeringer og frivillige organisasjoner - de ønsker å bruke all denne informasjonen for å styrke forretningsdriften.   Studier fra MIT har funnet at de mest suksessfulle bedriftene er de som har den mest sofistikerte bruken av dataanalyse og ser på analysene som en konkurransefaktor. Disse studiene viser at effektiv bruk av stort datamateriell (big data) kan forbedre en bedrifts beslutningstaking, håndtering av kunderelasjoner, gi bedre innsikt og prosessoptimalisering. 
 
Relatert til dette er «the Internet of Things (IoT)» et paradigme som dekker internetteknologier. Ifølge en rapport har “IoT a total potential economic impact of $3.9 trillion to $11.1 trillion a year by 2025… equivalent to about 11 percent of the world economy.” Nylig har også Industriell IoT (IIoT) dukket opp som et sub-paradigme som fokuserer mer på kritiske sikkerhetsapplikasjoner i industrier som luftfart, energi og helse. En konsekvens av den raske utviklingen av IoT/IIoT er at den enorme mengden av innsamlet data fra ulike kilder må bli prosessert, analysert og visualisert på en god måte. Bedrifter må håndtere mange relasjoner med kunder, på tvers av produkttyper, kommunikasjonskanaler og geografi.  Big data og IoT, med deres «real-time» analyser og oppdateringsmuligheter, kan bidra til å forstå bedre kundeatferd, interaksjonsmønster, og hjelpe med å predikere fremtidens behov.  Disse teknologiene er en nøkkel til å kunne tilby sømløs opplevelse for kundene og til å engasjere dem på en bedre måte.  
 
Temaer :
Digital Strategi
• Datadreven beslutningstrategi
• Digital samhandling og kommunikasjon
• Teknologistrategi
 
Big Data
• Introduksjon og oversikt
• Datakilder og høstinger
• Datamining og lagring
• Kunstig intelligens og maskinlæring
• Analyse og visualisering
 
Internet of Things
• Introduksjon og oversikt
• Sektorbaserte mulighetsområder
• Utfordringer og katalysatorer
• Status og fremtidsutsikter for IoT
 
Digitale verdikjeder
• Nye forretningsmodeller og betalingsformer
• Digitale kunderelasjoner
• Digitalisering av forretningsprosesser
 

Læringsformer og aktiviteter

Studiet gjennomføres med to obligatoriske samlinger à to dager.
Det gis forelesninger og deltakerne vil jobbe med problemstillinger i form av gruppeoppgaver og case, i undervisningene og mellom samlingene.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen gjennomføres i grupper. Oppgavene leveres ut på siste samling. Oppgaven evalueres med karakterskala A-F.
Oppmøte på samlingene og godkjente gruppeoppgaver/case kreves for å bli kvalifisert til å gjennomføre eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger våren 2021,  i NTNUs lokaler i Oslo - Øvre Vollgate 7

Første samling: 22. og 23. april

Andre samling: 20. og 21. mai

Første samlingsdag starter kl. 10.00 og siste samlingsdag avsluttes kl. 17.00.

Kursavgift:

25000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Mark Pasquine
Førsteamanuensis Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 70 16 15 21
Epost: mapa@ntnu.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Even Fostervoll Langvatn
Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 73 55 98 18
Epost: even.f.langvatn@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole eller universitetsutdanning. I tillegg kreves relevant yrkeserfaring tilsvarende 100 prosent stilling i 2 år.
For at søknaden skal bli behandlet, må du laste opp nødvendig dokumentasjon på utdanning og praksis innen søknadsfristen. Du må laste opp kopi av vitnemål eller karakterutskrifter. Arbeidsattestene må inneholde opplysninger om stillingsandel, varighet og hva slags arbeid som er utført.
Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Foreløpig pensum:

Bok
• J. Dean (2014), Big Data, Data Mining, and Machine Learning: Value Creation for Business Leaders and Practitioners, John Wiley & Sons, Inc. 
 
(kan bestilles her: https://www.akademika.no/big-data-data-mining-and-machine-learning/khosrow-hassibi/jared-dean/dean-jared/9781118618042 ) 
 
Artikler/kapitaler
• Ian Gibson, David Rosen & Brent Stucker (2015), Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing, Springer (selected chapters), 2nd ed.
• K. Rose, S. Eldridge & L. Chapin (2015), The Internet of Things: An Overview, Understanding the Issues and Challenges of a More Connected World, The Internet Society (ISOC). 
• D. Laney (2001), 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety, Gartner Inc. 
• S. Lavalle, M. S. Hopkins, E. Lesser, R. Shockley, and N. Kruschwitz, “Analytics : The New Path to Value,” MIT Sloan Management Review and IBM Institute for Business Value, 2010. 
• E. Brynjolfsson, L. M. Hitt, and H. H. Kim (2011), Strength in Numbers: How Does Data-Driven Decisionmaking Affect Firm Performance?,  SSRN Electronic Journal.
• H. Chen, R. H. L. Chiang, and V. C. Storey (2012), Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact, MIS Quarterly, vol. 36, no. 4, pp. 1165–1188. 
• G. Løvoll and J. C. Kadal (2014), Big data - the new data reality and industry impact, DNV GL.
• Towards a thriving data-driven economy. EU Communication on data-driven economy COM(2014)442 final. 
• H.Wang, O.Osen, G.Li, W.Li, H.-N.Dai, and W. Zeng (2015), Big data and industrial internet of things for the maritime industry in northwestern Norway, in TENCON 2015: IEEE Region 10 Conference. 
• Girts Strazdins and Hao Wang (2015), Open Security and Privacy Challenges for the Internet of Things,  The 10th International Conference on Information, Communications and Signal Processing (ICICS 2015), Singapore, IEEE Press, Dec., Pages 415-418. 
• D. Keim, G. Andrienko, J.-D. Fekete, C. Görg, J. Kohlhammer, and G. Melançon (2008), Visual analytics: Definition, Process, and Challenges, in Information Visualization, ser. LNCS, vol. 4950. Springer, pp. 154–175.
• H. Wang, X. Zhuge, G. Strazdins, Z. Wei, G. Li, and H. Zhang (2016), Data Integration and Visualisation for Demanding Marine Operations, in Oceans: MTS/IEEE Oceans Conference. 
• X. Zhuge, H. Wang, and G. Strazdins (2016), Evaluating the Data Visualization for Demanding Marine Operations, in Techno-Ocean Conference. 
 
Artiklene blir tilgjengelige på Blackboard.
 

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Tableau® software RapidMiner

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Åse Berge, regionsdirektør i Tolletaten, gjennomførte emnet i 2017.:
- Jeg er med på kurset i Digital strategi og ledelse for å få bedre oversikt over fagområdet, lære «språket» og ha grunnlag og kompetanse til å delta i digitaliseringen av Tolletaten.
I årene fremover vil vi oppleve en betydelig digitalisering på arbeidsplassen og generelt i samfunnet. Jeg har hatt et stort utbytte av kurset, blant annet gjennom dyktige forelesere og gode diskusjoner med andre kursdeltakere. Å ha kunnskap innen dette viktige fagområdet vil selvfølgelig gjøre meg i bedre stand til å utføre lederjobben min, noe min arbeidsgiver også nyter godt av. Jeg tror alle ledere trenger kunnskap innen dette feltet.
Hvis man har tid og anledning er det nok ønskelig å ta studiet flere sammen, men de fleste ledere vil nok oppleve det som vanskelig å få til i praksis. Jeg oppfordrer absolutt ledere og andre som jobber med endring å ta kurs som dette! Det er mye snakk om digitalisering nå om dagen og det gir trygghet å vite at man har fått en basisinnføring i tematikken.

Kursdetaljer

Startdato: 22.04.2021

Søknadsfrist: 15.02.2021

Kursavgift: 25000 Kr

Studiepoeng: 7.5

Emnekode: AV600117

Undervisningssted: Oslo

Arrangør: NTNU i Ålesund

Kurset er avlyst/utsatt.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.