Produsentkunnskap for scenekunst

Foto: diego_cervo / yayimages.com

Kurset har gått høsten 2018 og 2017 og vil mest sannysnlig også tilbys høten 2019.

Produsenten er sceneproduksjonens stødige anker, femarmede blekksprut og smilende smøremiddel. Han må sjonglere mellom mange ulike oppgaver, fra å jobbe med søknader til å sørge for godt samarbeid, markedsføring, og kanskje nok parkeringsplasser.
Gjennom innføring i verktøy for planlegging, gjennomføring og vurdering, case-øvinger og refleksjon over funksjon, oppgaver og utfordringer, vil kurset gi innblikk i hvordan en produsent skal jobbe for å klare dette på best mulig måte.

Søknadsfrist: 06.08.2018

Målgruppe:

Kunst- og kulturarbeidere og pedagoger som arbeider med produksjon av teater, performance og levende formidling i levende teaterproduksjoner, frie grupper, profesjonelt teater, kulturskole, skoler og museer.

Kursbeskrivelse:

Kurset inneholder:

 • Produsentens oppgaver, rolle og rolleforståelse
 • Produsenten og prosjektering: ideutvikling, innsøkingsarbeid; prosjektbeskrivelse, fremdriftsplan, budsjett og kontrakter.
 • Produsenten og teaterprøven; prøveplan og prøver, kommunikasjon og koordinering med interne og eksterne parter og dokumentasjon av prøveprosessen.
 • Produsenten og forestillingsperioden: plan med sjekkliste for kunstnerisk, teknisk og administrativ avvikling
 • Produsenten og frivillighet; rekruttering, motivering og organisering
 • Produsenten og markedsføring, salg og rapportering

Semesteroppgave:

Problemstilling, pensum og veiledning behandles i tilknytning til de ulike tema.


Mål for kurset
Du vil få kunnskap

 • i produsentens oppgaver og rolle i sceneproduksjon og prosjekter med levende formidling.
 • om verktøy for planlegging, gjennomføring og rapportering.
 • om markedsføring og publikumsarbeid.

Etter fullført kurs vil du ha ferdigheter i å vurdere helhet, framdrift og samhandling i en produksjon og å reflektere over valg og konsekvenser i prosjektet.

Etter kurset skal du kunne være administrativ leder av en kunst- og kulturproduksjon i samhandling med kunstnere, aktører og andre parter.

Undervisning
Studiet er samlingsbasert. Samlingene vil omfatte undervisning, arbeid med øvingsoppgaver, litteraturstudier og arbeid med prosjektoppgave.


Obligatoriske aktiviteter
For å kunne framstille seg til sluttvurdering må studenten ha godkjent oppmøte og deltagelse på minimum 80 % av obligatorisk aktivitet.

Kurset har faglig overlapp med DRA6001, Arrangør- og produsentkunnskap, på 7,5 studiepoeng,

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 14.12.2018
Semesteroppgave som teller 100%.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Undervisningen er samlingsbasert med to  samlinger, tilsammen 32 timer på NTNU, Dragvoll. Dato for samlinger høsten 2019 er ikke bestemt.

Oppstart kl 08.00 første dag og slutt kl 16.00 siste dag på begge samlingene.

Detaljert undervisningsplan for de enkelte samlingene kommer senere.

Kursavgift:

6000 Kr
Kursavgift info: I tillegg til kursavgiften, må alle som skal avlegge prøve/eksamen ved NTNU betale semesteravgift, p.t kr 550,-.

Rabatter:

Det er ingen rabatter på dette kurset.

Fagansvarlig/Forelesere:

Vigdis Aune
Førsteamanuensis, Inst. for kunst- og medievitenskap
Telefon: 73 59 15 01
Mobil: 464 32 422
Epost: vigdis.aune@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 91 89 75 81
Epost: videre@ntnu.no

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Det humanistiske fakultet

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum er ca 600 sider.

Fast pensum:

Elstad, Beate & Donatelle de Paoli (2014) Organisering og ledelse av kunst og kultur. Oslo; Cappelen Forlag. 350 s.

250 sider er valgfritt innen disse temaene:

 • Produsentkunnskap i sosiale og kulturelle kontekster
 • Produsentkunnskap i samhandling og kommunikasjon
 • Produsentkunnskap i markedsføring og publikumsarbeid
 • Produsentkunnskap og frivillighet

Dataverktøy el. programvare som benyttes:
Excel og e-læringssystemet Blackboard.

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Førsteamanuensis i teatervitenskap Vigdis Aune:
Innen for etablerte teaterinstitusjoner har produsenten en tydelig definert stilling. Men i alt fra prosjekter i kulturskolen, museers formidlingsavdeling til spel og festivalarrangementer, blir produsenten lett en oppsamler av ulike funksjoner. Det krever mye. Dette sier Aune i artikkelen om Produsentkunnskap som du kan lese på viderebloggen.no

Kursdetaljer

Startdato: 12.09.2018
Slutt: 14.12.2018

Søknadsfrist: 06.08.2018

Kursavgift: 6000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: DRA6006

Undervisningssted: Dragvoll, Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 14.12.2018

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.