Henvisning til spesialist for manuellterapeuter, kiropraktorer og annet helsepersonell med henvisningsrett

Illutrasjonsfoto FOTOLIA

Kurset tar sikte på å gi en dypere forståelse av hvordan andrelinjetjenesten behandler pasienter og gi grundigere kjennskap til tjenestens behandlingsmuligheter og begrensninger. Derigjennom vil det gi mer målrettet henvisningspraksis og et mer adekvat rehabiliteringsopplegg.

Søknadsfrist: 08.10.2018

Målgruppe:

Manuellterapeuter, allmennleger, kiropraktorer eller andre primærkontakter i helsetjenesten.

Kursbeskrivelse:

Kurset har som formål å gi manuellterapeuter, kiropraktorer, allmennleger og andre primærkontakter en grundig forståelse av problemstillinger knyttet til henvisning til spesialist.

Kursdeltakerne skal etter kurset kunne vurdere om pasienter bør henvises videre, hvem de skal henvises til og skrive en god henvisning.

Kursinnhold

 • Ortopedi/Nevrokirurgi
 • Nevrologi
 • Revmatologi
 • Injeksjonsbehandling
 • Smerte
 • Psykologi
 • Øre-nese-hals
 • Øyeblikkelig hjelp
 • Pasientrettigheter

Følgende punkter er med på hver spesialitet:

 • når henvise pasienter til de ulike spesialitetene?
 • hvordan undersøkes/behandles de som henvises?
 • prognose
 • hvordan fylle ut henvisning, hva er relevant informasjon?

 

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 23.11.2018
Flervalgsoppgave (mulitiple choice) siste dag i samling.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset har én obligatorisk samling.

Dato: 19. - 23. november 2018.

Sted: St. Olav Hospital/NTNU i Trondheim, Campus Øya, 

Kursavgift:

13750 Kr

Rabatter:

Medlemmer av Norsk Manuellterapeutforening og Norsk Kiropraktorforening får kr. 2750 i rabatt og kursavgiften blir dermed kr. 11000 for medlemmer. Du må skrive hvilken forening du er medlem av i kommentarfeltet på søknadsskjemaet for å få rabatten. Manuellterapeuter må i tillegg bekrefte at de har A8 kompetanse ved å skrive det i kommentarfeltet.

Fagansvarlig/Forelesere:

Hild Fjærtoft
Førsteamanuensis II, NTNU, Inst. for nevromedisin
Mobil: 95095792
Epost: hild.fjaertoft@ntnu.no

Hans Olav Velle
Norsk Manuellterapeutforening
Epost: hansolav@manuellterapi.no

Mette Wangberg Storhaug
Norsk Kiropraktorforening
Epost: storhaug@kiropraktikk.no

Kontakt:

Bente Moslet
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 76 72
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Norsk Manuellterapeutforening og Norsk Kiropraktorforening

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Manuellterapeut etter forskriften, kiropraktorer, studenter i manuellterapi eller allmennleger. Søkere med annen kompetanse kan vurderes individuelt.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved kursstart

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Nærmeste hotell til kursstedet er Comfort Hotel Park i Trondheim. Du må selv kontakte hotellet for å bestille rom.

Kursdetaljer

Startdato: 19.11.2018
Slutt: 23.11.2018

Søknadsfrist: 08.10.2018

Kursavgift: 13750 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6001

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 23.11.2018

Kurset er avlyst/utsatt.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.