Frankrike - språk, kultur og litteratur

Foto: Willy Verhulst, Flickr

Vil utvikle franskferdighetene dine? Og samtidig lære mer om fransk samtidskultur- og litteratur - alt i et didaktisk perspektiv? Du følger et 2-ukers intensivkurs ved Universitetet i Caen (12.02. - 23.02. 2018) og får oppfølging på nett før og etter. Du kan også delta på en frivillig samling ved NTNU i Trondheim.

Søknadsfristent har gått ut, men det er ledige plasser på kurset. Ta kontakt med Eirik Rasmussen dersom du er interessert.

Les intervju med faglærer Sophie Vauclin på Viderebloggen.no

Målgruppe:

Ansatte i skoleverket, men også relevant for andre med interesse for fransk språk, kultur og litteratur.

Kursbeskrivelse:

Faglig innhold: 

Det faglige innholdet på kurset vil variere fra studieår til studieår. Felles for kursvariantene er at de tar utgangspunkt i aktuelle problemstillinger i fransk språk, samtidslitteratur- og kultur. Undervisningen tar sikte på å heve studentenes kompetanse i å forstå muntlig og skriftlig fransk, og gi dem trening i å skrive akademiske tekster og kommunisere muntlig. Utvikle fagdidaktikk kompetanse.

 

Læringsformer og aktiviteter:

 • Det gis 40 timer undervisning i Caen, i form av forelesninger, gruppearbeid, og ekskursjoner.
 • Fire nettmøter, i perioden februar - juni, 2018.
 • Nettbasert tilbakemelding på oppgave (mai).
 • Frivillig samling på NTNU (5 timer). 

Læringsmål:

Kursdeltageren skal:

Kunnskaper

 • Kjenne til innovative læringsmetoder og kursmateriell.
 • Gjøre rede for didaktiske prosesser relatert til fremmedspråkundervisning.
 • Kunne gjøre rede for sentrale strømninger i litteratur og kultur i Frankrike i dag.
Ferdigheter
 • Kunne kommentere tekster av både litterær eller allmennkulturell karakter både innholdsmessig og språklig.
 • Kunne benytte grammatikker og ordbøker og ha et språklig grunnlag.
 • Kunne bruke kunnskapene i egen undervisning.
Generell kompetanse
 • Tilegne seg kunnskap om forholdet mellom form og innhold i ulike sjangre.
 • Kunne analysere og kontekstualisere det aktuelle pensummaterialet.
 • Kjenne hovedreglene for sammenhengen mellom skriftbilde og uttale, og være i stand til å fungere på fransk i dagligdagse talesituasjoner.

Eksamensbeskrivelse:

To godkjente individuelle innleveringsoppgaver + en muntlig test. Individuell hjemmeeksamen og muntlig eksamen. Hjemmeeksamen teller 2/3 av endelig karakter og muntlig eksamen teller 1/3. Innlevering av hjemmeeksamen: Ikke fastsatt. Muntlig eksamen: Ikke fastsatt.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tid: 12.02. - 23.02. 2018.

Sted: Université De Caen Basse-Normandie Carré International - OFNEC,  Caen, Frankrike.

Hoveddelen av kurset undervises ved OFNEC / Universitetet i Caen som et to-ukers intensivkurs. Denne delen følges opp av nettmøter og nettbasert tilbakemelding på innlevert oppgave i den andre halvdelen av vårsemesteret.

Kursavgift:

6000 Kr
Kursavgift info: Kursavgiften dekker hotell/hospits inkl. frokost og to ekskursjoner. Reiseutgifter dekkes av den enkelte kursdeltager.

Søknadsfrist:

01.12.2017

Fagansvarlig/Forelesere:

Sophie Vauclin
Universitetslektor
Telefon: 73 59 68 73
Epost: sophie.vauclin@ntnu.no

Kontakt:

Eirik Rasmussen
Telefon: 73598371
Mobil: 91897212
Epost: videre@adm.ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Université De Caen Basse-Normandie

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper:

Årsstudium (60 stp.) i fransk eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Fakultet: Det humanistiske fakultet

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved kursstart. 

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Læringsplattformen Blackboard og veiledning/nettmøter på Skype/Adobe Connect.

Praktiske opplysninger:

Hoveddelen av kurset undervises ved OFNEC /Universitetet i Caen, som et 2-ukers intensivkurs. Det vil være 3 nettmøter og nettbasert tilbakemelding på innleverte oppgaver i løpet av semesteret.

Kursdetaljer

Startdato: 22.01.2018
Slutt: 20.06.2018

Søknadsfrist: 01.12.2017

Kursavgift: 6000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: FRA6203

Undervisningssted: Caen, Frankrike

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.