EVU-Kurs


Foto: Pixabay.com

Universell utforming for svaksynte

Start: 23.11.2017
Slutt: 27.11.2017
Søknadsfrist: 04.09.2017

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: MS Color Magic og Lübeck

Pris: 17500 Kr
Studiepoeng: 5 (dersom du leverer prosjektoppgave)
Emnekode: K1142

Kurset er avlyst.


Blinde og svaksynte har mange utfordringer når de skal bevege seg i omgivelsene, og de bør derfor også i stor grad bistå i design og utforming av bygde miljøer. Dette kurset vil dyktiggjøre fagfolk til å ta hensyn til disse brukergruppenes behov, samt gi en forståelse for hvordan blinde og svaksynte kan inkluderes i designarbeidet.

Kurset blir arrangert 23. - 27. november på MS Color Magic og Radisson Blu Senator Hotel, Lübeck.

Målgruppe

Ingeniører innen byggfag, arkitekter, designere, kommuneansatte i teknisk avdeling, politikere og andre med interesse for universell utforming.

Innhold

Tema som tas opp på kurset

 • Lover og forskrifter
 • Grunnleggende lysteknikk og synsfysiologi
 • Ulike synslidelser
 • Synets sammenheng med alder
 • Perseptuelle prosesser for normaltseende og svaksynte
 • Visuelt språk
 • Utendørs problemstillinger
 • Innendørs problemstillinger
 • Lysarmaturer og lyskilder
 • Visuelle hjelpemidler

Semesteroppgave

Problemstilling, pensum og veiledning behandles i tilknytning til de ulike tema. Det er mulig å delta på kurset uten å skrive semesteroppgave, men da får du ikke studiepoeng for kurset, men et kursbevis for deltakelse.

//

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende. Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. Krav til dokumentasjon


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Kurset arrangeres 23. - 27. november på Kielferga og i Lübeck.

 • Avreise med MS Color Magic fra Oslo 23. november.
 • Opphold på Radisson Blu Senator Hotel i Lübeck 24. - 25. november.
 • Avreise med MS Color Magic fra Kiel 26. november, ankomst Oslo 27. november.

Eksamensbeskrivelse

Etter kurset kan deltakerne som ønsker det, gjennomføre individuell prosjektoppgave som eksamensbesvarelse. Oppgaven teller 100% og leveres etter samlingen.
Eksamenskrav: Deltakelse i 5 gruppeoppgaver.
Vurdering: Bestått/ikkebestått.

Det er mulig å delta på kurset og få kursbevis for deltakelse på kurset, uten å ta eksamen.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 17500 Kr

Kursavgiften dekker alle kostnader fra avreise MS Color Magic og tilbake til Oslo igjen, bortsett fra drikke til maten i Lübeck.

For de som velger å avlegge eksamen kommer sensurering av semesteroppgaven og semesteravgift, p.t. 550 kr, i tillegg.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Jonny Nersveen , Førsteamanuensis
Telefon: 61135172
Mobil: 93445121
Epost: jonny.nersveen@ntnu.no
Anne Kristin Kvitle , Koordinator
Telefon: 611 35 197
Mobil: 91749457
Epost: anne.kvitle@ntnu.no

Kontakt

Astrid Østensen , NTNU VIDERE
Telefon: 91 89 75 81
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev