EVU-Kurs


Universell utforming for svaksynte

Foto: Pixabay.com

Blinde og svaksynte har mange utfordringer når de skal bevege seg i omgivelsene, og de bør derfor også i stor grad bistå i design og utforming av bygde miljøer. Dette kurset vil dyktiggjøre fagfolk til å ta hensyn til disse brukergruppenes behov, samt gi en forståelse for hvordan blinde og svaksynte kan inkluderes i designarbeidet.

Kurset blir arrangert 23. - 27. november på MS Color Magic og Radisson Blu Senator Hotel, Lübeck.

Søknadsfrist: 04.09.2017

Målgruppe:

Ingeniører innen byggfag, arkitekter, designere, kommuneansatte i teknisk avdeling, politikere og andre med interesse for universell utforming.

Kursbeskrivelse:

Tema som tas opp på kurset

 • Lover og forskrifter
 • Grunnleggende lysteknikk og synsfysiologi
 • Ulike synslidelser
 • Synets sammenheng med alder
 • Perseptuelle prosesser for normaltseende og svaksynte
 • Visuelt språk
 • Utendørs problemstillinger
 • Innendørs problemstillinger
 • Lysarmaturer og lyskilder
 • Visuelle hjelpemidler

Semesteroppgave

Problemstilling, pensum og veiledning behandles i tilknytning til de ulike tema. Det er mulig å delta på kurset uten å skrive semesteroppgave, men da får du ikke studiepoeng for kurset, men et kursbevis for deltakelse.

//

Læringsutbytte:

Etter fullført kurs vil du være i stand til å bistå i design av omgivelser som forenkler hverdagen for blinde og svaksynte.

Etter kurset skal du kunne gjenkjenne og beskrive tiltak ut fra de behov blinde svaksynte har i det bygde miljø.

Eksamensbeskrivelse:

Etter kurset kan deltakerne som ønsker det, gjennomføre individuell prosjektoppgave som eksamensbesvarelse. Oppgaven teller 100% og leveres etter samlingen.
Eksamenskrav: Deltakelse i 5 gruppeoppgaver.
Vurdering: Bestått/ikkebestått.

Det er mulig å delta på kurset og få kursbevis for deltakelse på kurset, uten å ta eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres 23. - 27. november på Kielferga og i Lübeck.

 • Avreise med MS Color Magic fra Oslo 23. november.
 • Opphold på Radisson Blu Senator Hotel i Lübeck 24. - 25. november.
 • Avreise med MS Color Magic fra Kiel 26. november, ankomst Oslo 27. november.

Kursavgift:

17500 Kr
Kursavgift info:

Kursavgiften dekker alle kostnader fra avreise MS Color Magic og tilbake til Oslo igjen, bortsett fra drikke til maten i Lübeck.

For de som velger å avlegge eksamen kommer sensurering av semesteroppgaven og semesteravgift, p.t. 550 kr, i tillegg.

Fagansvarlig/Forelesere:

Jonny Nersveen
Førsteamanuensis
Telefon: 61135172
Mobil: 93445121
Epost: jonny.nersveen@ntnu.no

Anne Kristin Kvitle
Koordinator
Telefon: 611 35 197
Mobil: 91749457
Epost: anne.kvitle@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 91 89 75 81
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende. Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 23.11.2017
Slutt: 27.11.2017

Søknadsfrist: 04.09.2017

Kursavgift: 17500 Kr

Studiepoeng: 5 (dersom du leverer prosjektoppgave)

Emnekode: K1142

Undervisningssted: MS Color Magic og Lübeck

Arrangør: NTNU i Gjøvik

Kurset er avlyst/utsatt.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.