Videreutdanning i klinisk cytologi

Målet for dette kurset er å gjøre deg som er bioingeniør i stand til å mikroskopere selvstendig: cervixcytologi, respirasjonsveis-, urin- og serøs væskecytologi.

Søknadsfrist: 15.05.2016

Kursbeskrivelse:

Emneinnhold

Teori: Anatomi, fysiologi, histologi og cytologi fra cervix, serøse hulrom, urin- og luftveier. Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, HPV og livmorhalskreft, HPV-test metoder, HPV vaksine og kvalitetssikring. Tilleggsteknikker, som immuncytokjemi, PCR o.a. Praktisk: Vurdering av cytologiske preparat fra cervix, serøse hulrom, urin- og luftveier i mikroskop og digitalt. 

Forventet læringsutbytte

Obligatorisk formalisering av opplæring i cytologisk vurdering av livmorhalsprøver etter at arbeidsstedet har lært opp kandidaten til å screene selvstendig. Være i stand til å gjenkjenne celler som representerer og begrunne med cytologiske kriterier diagnosene: ASC-US, LSIL, ASC-H, HSIL, plateepitelkarsinom, AGUS, ACIS og adenokarsinom. Gjøre bioingeniøren i stand til å primærscreene cytologiske prøver fra luftveiene, urinveiene og de serøse hulrom og gjenkjenne celler som representerer malign neoplasi og foreslå diagnose ved å begrunne med cytologiske kriterier.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Studiet er organisert som deltidsstudium over 1 år.  Det foregår delvis på arbeidsstedet, som selvstudium og ved internundervisning, etter nærmere oppsatt plan av ledende bioingeniør i cytologi. Det er to obligatoriske ukesamlinger ved Institutt for bioingeniørfag, Fakultet for teknologi ved NTNU, hvor det i vesentlig grad benyttes problembasert læring i tillegg til forelesninger.

Kursbeskrivelse, pensum og litteraturliste for videreutdanning i klinisk cytologi finner du her.

Ta kontakt for å få tilsendt søknadsskjema (Trykk Søk dette kurset nå).


Kursavgift:

43000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Maj Liv Eide
Telefon: 73 41 22 39
Epost: maj.l.eide@ntnu.no

Kontakt:

Elin Tollefsen Leer
Telefon: 73 55 89 28
Epost: elin.t.leer@ntnu.no

Marit Rygvold
Telefon: 73 55 95 12
Epost: marit.rygvold@ntnu.no

Opptakskrav:

Bachelor i bioingeniørfag eller tilsvarende utdanning og ansatt ved et cytologilaboratorium, med minimum ett års erfaring i selvstendig screeningarbeid

Kursdetaljer

Startdato: 08.06.2016
Slutt: 01.01.2016

Søknadsfrist: 15.05.2016

Kursavgift: 43000 Kr

Studiepoeng: 30

Emnekode: SO900H

Undervisningssted: Laboratoriesenteret, St. Olavs Hospital

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.