Generert kursliste/kursside

På denne siden ser du en automatisk generert kursliste.  

EVU-Kurs

Kurs ikke funnet
Læringsteknologi for synshemmede 01.07.2020 22.09.2020 PED6665 20
Testteoretisk kompetanse 01.08.2020 23.09.2020 PED6027 15
IKT i læring 1 23.09.2020 IFUD1051 5
IKT i læring 2 23.09.2020 IFUD1052 5
IKT i læring 3 23.09.2020 IFUD1053 5
Digital transformasjon og bærekraft 23.09.2020 IØ6570/IØ6572 7,5
Smart læring Live 23.09.2020 EDU6211 7.5
Organisasjon og endring - Oslo - ekstrakurs 15.05.2020 24.09.2020 SOS6502 7,5
Ledelse og organisering av prosjektarbeid 15.05.2020 28.09.2020 IØ6205 7,5
Kollegaveiledning i NAV - individ og gruppe 31.08.2020 28.09.2020 ISA6003 15
Trafikkmodeller og ITS 01.09.2020 28.09.2020 BA6062 7,5
Innføring i morgendagens digitale organisasjoner - uke 40-42 15.09.2020 28.09.2020 5
Drift 1 - Service og vedlikehold. 15.09.2020 29.09.2020 IPEV6006 7,5
Muliggjørende teknologier for digitalisering 05.08.2020 29.09.2020 IT6205 7,5
Innovasjon og innovasjonsledelse 15.05.2020 29.09.2020 SOS6505 7,5
Forskningsbiobanking - Helsedata og persontilpasset medisin 17.08.2020 30.09.2020 MDV6004 7,5
Geoteknikk 1 01.09.2020 30.09.2020 BA6063 7,5
Digital teknologi 1 - Programmering og IIoT 28.09.2020 01.10.2020 IPEV6003 7,5
Universell utforming for servicenæringen 23.09.2020 01.10.2020 VB6107 10
Veiledning i praksisstudier (innen sosialt arbeid/sosionom/barnevern) 20.09.2020 05.10.2020 ISA6002 7,5
Fremtidens læringsteknologier 15.09.2020 06.10.2020 PED6050 7,5
Selvmordsforebygging 01.09.2020 07.10.2020 MDV6410 7,5
Kunst og kulturaktiviteter i psykisk helsearbeid 01.09.2020 07.10.2020 MDV6403 7,5
Risikoanalyse 01.09.2020 12.10.2020 PK6017 7,5
Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser 25.08.2020 12.10.2020 MDV6015 7,5
Entreprenørskap og forretningsutvikling 05.10.2020 12.10.2020 IØ6055 7,5
Produksjon 1 - Planlegging og simulering 20.09.2020 13.10.2020 IPEV6005 7,5
TeamSTEPPS® instruktørkurs 13.09.2020 13.10.2020 TeamSTEPPS 0
Relasjonell ledelses- og teamutvikling 15.05.2020 14.10.2020 RAD6501 7,5
Prosjektgjennomføringsmodell etter ISO19650 28.09.2020 14.10.2020 VB6114 7,5
Operativ ledelse - utvikling av prestasjonsteam 01.10.2020 15.10.2020 IØ6390 7,5
Forsøksdyrlære for forskere
- Laboratory Animal Science for Researchers
15.10.2020 15.10.2020 MDV6003 7,5
Veiledning i skolen av lærerstudenter og nyutdannede lærere 30.09.2020 15.10.2020 SKOLE6016 15
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 01.09.2020 19.10.2020 RAD6000 7,5
Innføring i morgendagens digitale organisasjoner - uke 43-45 10.10.2020 19.10.2020 5
Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller 01.06.2020 22.10.2020 AV600217 7.5
Akuttmedisin for legevaktpersonell 20.09.2020 22.10.2020 AKUTTMED-H1 0
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 2-dagers kurs 30.09.2020 26.10.2020 RAD6010 7,5
Digitale løsninger for planlegging og optimalisering av vedlikehold 05.08.2020 27.10.2020 PK6029 7,5
Vedlikeholdsoptimalisering 15.05.2020 27.10.2020 PK6021 7,5
Prosjekteringsledelse 15.09.2020 27.10.2020 AAR6006 7,5
Barn og unges psykiske helse - Del II: Skjevutvikling og psykiske lidelser 0-23 år 01.05.2020 29.10.2020 MDV6202 7,5
Universell utforming for svaksynte 01.10.2020 02.11.2020 VB6106 10
Damsikkerhet II 20.08.2020 02.11.2020 VM6001 6
Vern og overvåking i distribusjonsnett 02.11.2020 ET6202 2,5
Korttids produksjonsplanlegging (SHOP) 10.10.2020 02.11.2020 ET6204 2,5
Integrasjon av nye energikilder og komponenter med omformere som grensesnitt til kraftnettet 10.10.2020 02.11.2020 ET6203 2,5
Prosesslederkurs i Anslag etter håndbok R764 Anslagsmetoden 01.10.2020 03.11.2020 uten studiepoeng 0
Arktisk sikkerhet 30.09.2020 03.11.2020 IØ6404 7,5
Fremtidens distribusjonsnett 10.10.2020 09.11.2020 ET6205 2,5
Verdibasert vedlikehold av vannkraftgeneratorer 09.11.2020 ET6201 2,5
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 05.10.2020 24.11.2020 RAD6000 7,5
Sikkerhetsstyring og risikoanalyse i havbruk 25.10.2020 07.12.2020 MR6006 7,5
Separasjon og analyse i kjemi 01.12.2020 01.01.2021 KJ6008 7,5
Hørselstap - bimodal tospråklig opplæring 01.12.2020 04.01.2021 PED6644 15
Hørselstap - utvikling og (re)habilitering av talespråk 01.12.2020 04.01.2021 PED6650 15
Ultralyd av overekstremiteter 01.11.2020 04.01.2021 RAT6002 15
Astronomi 01.12.2020 04.01.2021 FY6015 7,5
Elektrisitet og elektronikk 01.12.2020 04.01.2021 FY6018 7,5
Grunnkurs i analyse 2 01.12.2020 04.01.2021 MA6102 7,5
Lineær algebra med anvendelser 01.12.2020 04.01.2021 MA6202 7,5
Geometri 01.12.2020 04.01.2021 MA6401 7,5
Sannsynlighetsregning og statistikk 01.12.2020 04.01.2021 ST6101 7,5
Matematikkdidaktikk 01.12.2020 04.01.2021 EDU6002 7,5
Internasjonal digital markedsføring 01.12.2020 10.01.2021 AV600317 7.5
Teknologi og forskningslære - Modul III 01.12.2020 10.01.2021 SKOLE6622 7,5
Teknologi og forskningslære - Modul I 01.12.2020 10.01.2021 SKOLE6624 7,5
VDC-Certificate Program Norge, NTNU - Stanford Center for Professional Development 15.09.2020 11.01.2021 BA6280 15
Introduksjon til AR, VR og XR for bygg- og anlegg 07.12.2020 11.01.2021 VB6116 7,5
Smidig praksis i prosjekt og digital transformasjon 15.10.2020 15.01.2021 BA6260 7,5
Norsk 2.0 - Nye perspektiver på norskdidaktikk 15.12.2020 16.01.2021 NORD6110 15
Matematikkvansker - kartlegging og tiltak 01.12.2020 19.01.2021 PED6016 15
Sikkerhet og organisasjon 01.11.2020 19.01.2021 SOS6520 7,5
Lederutvikling og organisasjonsendring 01.11.2020 25.01.2021 RAD6505 7,5
Organisasjonsutvikling, ledelse og læring 01.11.2020 26.01.2021 SOS6509 7,5
Rådgivning 2: Tverrfaglig samarbeid og relasjonskompetanse 15.11.2020 31.01.2021 PED6038 15
Kjemi som vitenskap og undervisningsfag 01.12.2020 31.01.2021 KJ6007 7,5
Forskningsmetoder for klinikere i Helseregion Midt-Norge (Mini-ELF) 01.12.2020 01.02.2021 MDV6002 10
Praksisveiledning i helse- og sosialtjenesten, Trondheim 15.11.2020 01.02.2021 MDV6021 10
Økonomi og verdiskaping 01.11.2020 04.02.2021 IØ6502 7,5
Ledelse og eierskap i prosjekter 01.11.2020 04.02.2021 PK6100 7,5
Drift og vedlikehold 15.11.2020 08.02.2021 BA6061 7,5
Bærekraftig bedriftsøkonomi og forretningsanalyse 01.12.2020 10.02.2021 IØ6550 7,5
Digitalisering av verdiskaping 01.12.2020 11.02.2021 AV600417 7.5
Organisasjon og endring - Trondheim 01.11.2020 11.02.2021 SOS6502 7,5
Risikostyring i prosjekter 01.11.2020 15.02.2021 BA6202 7,5
Dramaterapi 11.01.2021 15.02.2021 DRA6002 7,5
Ledelse av leverandørrelasjoner og -nettverk 01.11.2020 16.02.2021 IØ6513 7,5
Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk 01.01.2021 17.02.2021 AVS6300 7,5
Organisasjon og endring - Oslo 01.11.2020 18.02.2021 SOS6502 7,5
Dansepedagogikk og treningsledelse 15.01.2021 19.02.2021 DANS6034 7,5
Ledelse og eierskap i prosjekter 01.11.2020 25.02.2021 PK6100 7,5
Digitalisering i samfunn og arbeidsliv 01.11.2020 04.03.2021 SOS6501 7,5
Strategi og teknologiledelse 01.11.2020 08.03.2021 IØ6029 7,5
Resiliens og sikkerhet i samfunn og komplekse systemer 01.11.2020 09.03.2021 IØ6320 7,5
Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale blodkar, inklusive fosterhjertet 01.11.2020 15.03.2021 UL6003 15
Strategisk prosjektledelse - Spillbasert teamutvikling og forretningsforståelse i prosjekter 01.02.2021 18.03.2021 PK6245 7,5
Introduksjon til Maskinlæring og Semantisk Web for bygg anlegg 08.03.2021 07.04.2021 VB6115 7,5
Selvoppfatning og motivasjon i ledelse 01.11.2020 15.04.2021 PED6503 7,5
Digital strategi og ledelse 15.02.2021 22.04.2021 AV600117 7.5