På denne siden ser du en automatisk generert kursliste.  

IKT i læring 1 21.03.2018 5 Nettbasert
IKT i læring 2 21.03.2018 5 Nettbasert
IKT i læring 3 21.03.2018 5 Nettbasert
Driftssikkerhet, vedlikeholdsstyring 01.02.2018 04.04.2018 7,5 Trondheim
Selvoppfatning og motivasjon i ledelse 14.12.2017 05.04.2018 7,5 Trondheim
Finansiering av forretningsutvikling 01.03.2018 05.04.2018 7,5 Trondheim
Prosjekteierstyring 01.02.2018 09.04.2018 7,5 Trondheim
Prosesslederkurs i Anslag etter håndbok R764 Anslagsmetoden 17.03.2018 09.04.2018 0 Trondheim
Ultralyd av dialysefistler 01.03.2018 10.04.2018 7,5 Trondheim
Grunnleggende jernbaneteknikk 01.12.2017 16.04.2018 7,5 Oslo
Akuttmedisin for legevaktpersonell 15.03.2018 18.04.2018 0 Gjøvik
Veg- og gateutforming 10.12.2017 23.04.2018 7,5 Trondheim
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 12.03.2018 24.04.2018 7,5 Trondheim
Lederskapsrollen i prosjekter og global prosjektledelse 01.03.2018 25.04.2018 7,5 Trondheim/Zürich
Kunnskapsbasert praksis og organisering innen palliasjon 22.03.2018 27.04.2018 7,5 Trondheim
Subsea Production Technology 01.03.2018 07.05.2018 7,5 Trondheim
Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner 05.04.2018 22.05.2018 7,5 Trondheim
Teori, sjanger og retorikk 01.06.2018 15.08.2018 15 Nettstudium
Grunnleggende kjemi 1 01.06.2018 15.08.2018 7,5 Trondheim
Grunnleggende kjemi 2 01.06.2018 15.08.2018 7,5 Trondheim
Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk 01.06.2018 15.08.2018 7,5 Trondheim
Grunnkurs i analyse 1 01.06.2018 15.08.2018 7,5 Trondheim
Lineær algebra og geometri 01.06.2018 15.08.2018 7,5 Trondheim
Tallteori 01.06.2018 15.08.2018 7,5 Trondheim
Statistiske metoder 01.06.2018 15.08.2018 7,5 Trondheim
Moderne fysikk 01.06.2018 15.08.2018 7,5 Trondheim
Lys, optikk og fysikkfaget i skolen 01.06.2018 15.08.2018 7,5 Trondheim
Bevaring og bruk av bygde og grønne kulturmiljøer 10.06.2018 15.08.2018 7,5 Os/Bergen og Trondheim
Enkeltemner grunnskolelærer 1.-7. trinn 15.06.2018 20.08.2018 30 NTNU i Trondheim, Institutt for lærerutdanning
Enkeltemner grunnskolelærer 5.-10. trinn 15.06.2018 20.08.2018 30 NTNU i Trondheim, Institutt for lærerutdanning
Take Credit! Del I - Ordinær - Studieplan A 15.06.2018 20.08.2018 30 Trondheim
Take Credit! Del I - Spesialisering for lærere -Studieplan B 15.06.2018 20.08.2018 30 Trondheim
Take Credit! Del II - Ordinær - studieplan A 15.06.2018 20.08.2018 30 Trondheim
Take Credit! Del II - Spesialisering for lærere - studieplan B 15.06.2018 20.08.2018 30 Trondheim
Forebyggende familieintervensjon - FFI 01.05.2018 21.08.2018 7,5 Steinkjer
Ledelse og strategi - Trondheim 15.05.2018 21.08.2018 7,5 Trondheim
Praktisk prosjektledelse - Trondheim 15.05.2018 23.08.2018 7,5 Trondheim
Barn og unges psykiske helse 01.05.2018 27.08.2018 7,5 Trondheim
Executive Project Leadership Program 27.06.2018 28.08.2018 30
Risikopersepsjon og risikokommunikasjon 15.05.2018 28.08.2018 7,5 Trondheim
Innføring i kognitiv atferdsterapi 01.05.2018 30.08.2018 7,5 Trondheim
Ledelse og strategi - Trondheim/Oslo 15.05.2018 30.08.2018 7,5 Trondheim/Oslo
CLONE Masterprogram i organisasjon og ledelse: masteroppgave 15.05.2018 31.08.2018 Trondheim
SKOLE6625 - Teknologi og forskningslære modul II 01.06.2018 01.09.2018 7,5 Trondheim
SKOLE6623 - Teknologi og forskningslære modul IV 05.06.2018 01.09.2018 7,5 Trondheim
Veiledning og profesjonsforståelse 01.06.2018 01.09.2018 15 Trondheim
Videreutdanning i praksisveiledning av studenter/profesjonsutøvere i helse- og sosialtjenesten 01.06.2018 01.09.2018 10 Trondheim
Take Credit! Del III - Språk og samfunn 15.06.2018 03.09.2018 15 Trondheim
Take Credit! Del III - Litteratur III 15.06.2018 03.09.2018 15 Trondheim
Innføring i audiopedagogikk 15.05.2018 03.09.2018 15 Trondheim
Teknologiendring og samfunnsutvikling - nettbasert 15.05.2018 03.09.2018 7,5 Nettbasert
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 3. sept.) 15.05.2018 03.09.2018 7,5 Trondheim
Teknologiendring og samfunnsutvikling - Trondheim 15.05.2018 04.09.2018 7,5 Trondheim
Observasjon og kartlegging av sped- og småbarns psykiske helse 01.05.2018 06.09.2018 15 Trondheim
Organisasjon og endring - Trondheim 15.05.2018 06.09.2018 7,5 Trondheim
Fra behov til prosjekt 15.05.2018 06.09.2018 7,5 Trondheim
Teamutvikling og lederstil 15.05.2018 06.09.2018 7,5 Trondheim
Arkiv, museum og samfunn 01.06.2018 07.09.2018 15 Tynset og Trondheim
Dramametoder 01.06.2018 10.09.2018 15 Trondheim
Utdanningsvalg 3: Utdanning i et organisasjonsperpektiv 01.06.2018 10.09.2018 7,5 Trondheim
Rådgiving og veiledning for PPT 01.06.2018 10.09.2018 15 Trondheim
Idrettsledelse - organisasjonsinterne prosesser 15.05.2018 10.09.2018 7,5 Trondheim
Fysiske arbeidsmiljøfaktorer 01.06.2018 10.09.2018 7,5 Trondheim
Praktisk prosjektledelse - Trondheim 15.05.2018 11.09.2018 7,5 Trondheim
Rådgivning 2: Sosialpedagogikk og relasjonskompetanse 01.06.2018 12.09.2018 15 Trondheim
Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter 15.05.2018 12.09.2018 7,5 Ålesund
Organisasjon og endring - Oslo 15.05.2018 13.09.2018 7,5 Oslo
Digitalisering - muligheter og trusler 10.06.2018 13.09.2018 7,5 Oslo
Masterprogram i organisasjon og ledelse: masteroppgave 15.05.2018 18.09.2018 Trondheim
Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift i opplæringen 15.05.2018 18.09.2018 20 Trondheim
Praktisk prosjektledelse - Oslo 15.05.2018 19.09.2018 7,5 Oslo
Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse 15.05.2018 20.09.2018 7,5 Trondheim
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 20. sept.) 15.05.2018 20.09.2018 7,5 Trondheim
Markedsføring og internasjonalisering 15.05.2018 20.09.2018 7,5 Trondheim
Læringsteknologi for synshemmede 15.05.2018 24.09.2018 20 Trondheim og Oslo
Idrett og markedsføring 15.05.2018 24.09.2018 7,5 Trondheim
Innovasjon og innovasjonsledelse 15.05.2018 25.09.2018 7,5 Trondheim
Økonomi og verdiskaping 15.05.2018 26.09.2018 7,5 Oslo
Ledelse og organisering av prosjektarbeid 15.05.2018 26.09.2018 7,5 Trondheim
Testteoretisk kompetanse 01.06.2018 09.10.2018 15 Trondheim
Sikkerhet og organisasjon 15.05.2018 16.10.2018 7,5 Trondheim
Vedlikeholdsoptimalisering 15.05.2018 23.10.2018 7,5 Trondheim
Forretningsforståelse i prosjekter 15.05.2018 24.10.2018 7,5 Trondheim
Rådgivning 2: Tverrfaglig samarbeid i en flerkulturell skole 01.12.2018 01.01.2019 15 Trondheim
Sakkyndig vurdering og forvaltning 01.12.2018 01.01.2019 15 Trondheim
Flerkulturell kompetanse 01.12.2018 01.01.2019 15 Trondheim
Læringsmiljø og gruppeledelse 01.12.2018 01.01.2019 15 Trondheim
Grunnkurs i analyse 2 01.12.2018 07.01.2019 7,5 Trondheim
Lineær algebra med anvendelser 01.12.2018 07.01.2019 7,5 Trondheim
Geometri 01.12.2018 07.01.2019 7,5 Trondheim
Sannsynlighetsregning og statistikk 01.12.2018 07.01.2019 7,5 Trondheim
Matematikkdidaktikk 01.12.2018 07.01.2019 7,5 Trondheim
Astronomi 01.12.2018 07.01.2019 7,5 Nettbasert
Elektrisitet og elektronikk 01.12.2018 07.01.2019 7,5 Trondheim
SKOLE6622 - Teknologi og forskningslære - Modul III 01.11.2018 10.01.2019 7,5 Trondheim
SKOLE6624 - Teknologi og forskningslære - Modul I 01.11.2018 10.01.2019 7,5 Trondheim
Profesjonsutvikling og organisasjon 10.12.2018 10.01.2019 15 Trondheim
Prosjektteater 01.12.2018 15.01.2019 15 Trondheim
Grunnleggende organisk kjemi 01.12.2018 15.01.2019 7,5 Trondheim
Grunnleggende kjemi 3 01.12.2018 15.01.2019 7,5 Trondheim