På denne siden ser du en automatisk generert kursliste.  

IKT i læring 1 22.07.2018 5 Nettbasert
IKT i læring 2 22.07.2018 5 Nettbasert
IKT i læring 3 22.07.2018 5 Nettbasert
Oppfriskingskurs i Matematikk 2018 25.07.2018 30.07.2018 NTNU Ålesund, Larsgårdsvegen 2 Ålesund
Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk 01.06.2018 09.08.2018 7,5 Trondheim
Teori, sjanger og retorikk 16.07.2018 15.08.2018 15 Nettstudium
Bevaring og bruk av bygde og grønne kulturmiljøer 17.06.2018 15.08.2018 7,5 Os/Bergen og Trondheim
Enkeltemner grunnskolelærer 1.-7. trinn 15.06.2018 20.08.2018 30 NTNU i Trondheim, Institutt for lærerutdanning
Enkeltemner grunnskolelærer 5.-10. trinn 15.06.2018 20.08.2018 30 NTNU i Trondheim, Institutt for lærerutdanning
Take Credit! Del I - Ordinær - Studieplan A 15.06.2018 20.08.2018 30 Trondheim
Take Credit! Del I - Spesialisering for lærere -Studieplan B 15.06.2018 20.08.2018 30 Trondheim
Take Credit! Del II - Ordinær - studieplan A 15.06.2018 20.08.2018 30 Trondheim
Take Credit! Del II - Spesialisering for lærere - studieplan B 15.06.2018 20.08.2018 30 Trondheim
Grunnkurs i analyse 1 01.06.2018 20.08.2018 7,5 Trondheim
Lineær algebra og geometri 01.06.2018 20.08.2018 7,5 Trondheim
Tallteori 01.06.2018 20.08.2018 7,5 Trondheim
Statistiske metoder 01.06.2018 20.08.2018 7,5 Trondheim
Moderne fysikk 01.06.2018 20.08.2018 7,5 Trondheim
Lys, optikk og fysikkfaget i skolen 01.06.2018 20.08.2018 7,5 Trondheim
Forebyggende familieintervensjon - FFI 01.05.2018 21.08.2018 7,5 Steinkjer
Ledelse og strategi - Trondheim 25.06.2018 21.08.2018 7,5 Trondheim
Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 23. august) 15.05.2018 23.08.2018 7,5 Trondheim
Barn og unges psykiske helse 01.05.2018 27.08.2018 7,5 Trondheim
Executive Project Leadership Program 27.06.2018 28.08.2018 30
Risikopersepsjon og risikokommunikasjon 15.05.2018 28.08.2018 7,5 Trondheim
Datastøttet samhandling 25.08.2018 28.08.2018 5 NTNU i Trondheim, Institutt for datateknologi og informatikk
Informasjonsforvaltning 25.08.2018 28.08.2018 5 NTNU i Trondheim, Institutt for datateknologi og informatikk
IT, miljø og samfunn 25.08.2018 28.08.2018 5 NTNU i Trondheim, Institutt for datateknologi og informatikk
Nettverkssikkerhet 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
Samhandlingsplattformer med Sharepoint 25.08.2018 28.08.2018 5 NTNU i Trondheim, Institutt for datateknologi og informatikk
Teamarbeid 25.08.2018 28.08.2018 5 NTNU i Trondheim, Institutt for datateknologi og informatikk
Økonomisk analyse med regneark 25.08.2018 28.08.2018 5 NTNU i Trondheim, Institutt for datateknologi og informatikk
Applikasjonsutvikling for Android 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
Big data 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
C#.NET 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
C++ for programmerere 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
Databaser 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
Databaser 2 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
Datakommunikasjon 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
Datasikkerhet 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
Digital fotografering 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
Drift av lokalnettverk 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
HTML5 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
ITIL v3 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
IT-introduksjon 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
Linux systemdrift 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
Nettverksteknologi 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
Praktisk Linux 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
Programmering i Java 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
Programmering i Visual Basic 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
Python for programmers 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert/Internet course
SharePoint 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
System Center Configuration Manager 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
System Center Operation Manager 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
Webprogrammering i PHP 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
Webprogrammering med Python 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
Webutvikling 1 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
Webutvikling 2 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
Windows server for systemansvarlige 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
XML-Teknologi 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
PowerShell i praktisk scripting 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
Økonomisk styring og regnskap 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert kurs ved NTNU, Institutt for datateknologi og informatikk
Sosiale medier 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert
Organisasjon og ledelse 25.08.2018 28.08.2018 5 NTNU i Trondheim, Institutt for datateknologi og informatikk
Entreprenørskap 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert kurs ved NTNU, Institutt for datateknologi og informatikk
Markedsorientert produktutvikling 25.08.2018 28.08.2018 5 Nettbasert kurs ved NTNU, Institutt for datateknologi og informatikk
Sosiale medier i organisasjonen: Enterprise 2.0 25.08.2018 28.08.2018 5 NTNU i Trondheim, Institutt for datateknologi og informatikk
Digital bildebehandling 25.08.2018 28.08.2018 5 NTNU i Trondheim, Institutt for datateknologi og informatikk
Virtuelle tjenere 25.08.2018 29.08.2018 5 Nettbasert
Innføring i kognitiv atferdsterapi 01.05.2018 30.08.2018 7,5 Trondheim
Ledelse og strategi - Trondheim/Oslo 25.06.2018 30.08.2018 7,5 Trondheim/Oslo
CLONE Masterprogram i organisasjon og ledelse: masteroppgave 15.05.2018 31.08.2018 Trondheim
Universell utforming 01.08.2018 31.08.2018 15 Gjøvik
Teknologi og forskningslære modul II 20.06.2018 01.09.2018 7,5 Trondheim
Teknologi og forskningslære modul IV 20.06.2018 01.09.2018 7,5 Trondheim
Veiledning og profesjonsforståelse 01.06.2018 01.09.2018 15 Trondheim
Videreutdanning i praksisveiledning av studenter/profesjonsutøvere i helse- og sosialtjenesten 01.06.2018 01.09.2018 10 Trondheim
Prosjektoppgave for erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane 01.06.2018 01.09.2018 7,5
Teknologiendring og samfunnsutvikling - nettbasert 15.05.2018 03.09.2018 7,5 Nettbasert
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 3. sept.) 15.05.2018 03.09.2018 7,5 Trondheim
IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten 01.06.2018 03.09.2018 7,5 Trondheim
Prosjektering av bruer I 01.08.2018 03.09.2018 7,5 Trondheim
Teknologiendring og samfunnsutvikling - Trondheim 06.08.2018 04.09.2018 7,5 Trondheim
Observasjon og kartlegging av sped- og småbarns psykiske helse 01.05.2018 06.09.2018 15 Trondheim
Organisasjon og endring - Trondheim 15.05.2018 06.09.2018 7,5 Trondheim
Fra behov til prosjekt 06.08.2018 06.09.2018 7,5 Trondheim
Teamutvikling og lederstil 15.05.2018 06.09.2018 7,5 Trondheim
Programmering 01.06.2018 06.09.2018 7,5 Trondheim
Medisin og helsetjeneste 06.08.2018 06.09.2018 7,5 Trondheim
Arkiv, museum og samfunn 01.06.2018 07.09.2018 15 Tynset og Trondheim
Utdanningsvalg 3: Utdanning i et organisasjonsperspektiv 01.06.2018 10.09.2018 7,5 Trondheim
Idrettsledelse - organisasjonsinterne prosesser 15.05.2018 10.09.2018 7,5 Trondheim
Fysiske arbeidsmiljøfaktorer 01.06.2018 10.09.2018 7,5 Trondheim
Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer 06.08.2018 10.09.2018 10 Trondheim
Psykisk helse og voldsproblematikk 25.05.2018 10.09.2018 7,5 Trondheim
Kostnader og nytte av samferdselsanlegg 01.06.2018 10.09.2018 7,5 Trondheim
Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 11. september) 15.06.2018 11.09.2018 7,5 Trondheim
Rådgivning 2: Sosialpedagogikk og relasjonskompetanse 01.06.2018 12.09.2018 15 Trondheim
Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter 06.08.2018 12.09.2018 7,5 Ålesund
Produsentkunnskap for scenekunst 06.08.2018 12.09.2018 7,5 Dragvoll, Trondheim