Generert kursliste/kursside

På denne siden ser du en automatisk generert kursliste.  

EVU-Kurs

Kurs ikke funnet
Akuttmedisin for legevaktpersonell 15.10.2019 13.11.2019 AKUTTMED-H1 0
IKT i læring 1 13.11.2019 IFUD1051 5
IKT i læring 2 13.11.2019 IFUD1052 5
IKT i læring 3 13.11.2019 IFUD1053 5
Geografisk informasjonsbehandling 15.10.2019 25.11.2019 BA6000 7,5
Matematikkvansker - kartlegging og tiltak 01.09.2019 26.11.2019 PED6016 15
New Reynell Developmental Language Scales - Innføringskurs (29. november) 11.11.2019 29.11.2019 REYNELL-1
Kollegaveiledning i NAV - individ og gruppe 15.11.2019 02.12.2019 ISA6003 15
New Reynell Developmental Language Scales - Innføringskurs (2. desember) 11.11.2019 02.12.2019 REYNELL-2
Varmelære og miljøfysikk 01.12.2019 06.01.2020 FY6014 7,5
Elektromagnetisme 01.12.2019 06.01.2020 FY6017 7,5
Grunnkurs i analyse 2 01.12.2019 06.01.2020 MA6102 7,5
Lineær algebra med anvendelser 01.12.2019 06.01.2020 MA6202 7,5
Geometri 01.12.2019 06.01.2020 MA6401 7,5
Sannsynlighetsregning og statistikk 01.12.2019 06.01.2020 ST6101 7,5
Matematikkdidaktikk 01.12.2019 06.01.2020 EDU6002 7,5
Estetikk, byggeskikk og stedskvalitet 09.12.2019 06.01.2020 K1215 15
Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme, metodeemne 01.12.2019 07.01.2020 MDV6257 15
Språkhistorie og talemål 15.12.2019 08.01.2020 NORD6106 7,5
Nordisk litteraturhistorie 15.12.2019 08.01.2020 NORD6108 7,5
Teknologi og forskningslære - Modul I 01.12.2019 10.01.2020 SKOLE6624 7,5
Teknologi og forskningslære - Modul III 01.12.2019 10.01.2020 SKOLE6622 7,5
Ungdom, rus og avhengighet 01.12.2019 13.01.2020 MDV6244 15
Kognitiv atferdsterapi (KAT) i gruppe 01.12.2019 13.01.2020 MDV6254 7,5
Vann- og avløpsteknikk 01.12.2019 14.01.2020 K1207 10
Tilknytning, samspill og omsorg. Sped- og småbarns psykiske helse 01.12.2019 15.01.2020 MDV6260 15
Hørselshemming – språk og kommunikasjon 01.12.2019 20.01.2020 PED6649 15
Lederutvikling og organisasjonsendring 15.11.2019 20.01.2020 RAD6505 7,5
Ledelse og strategi - Trondheim 15.11.2019 20.01.2020 IØ6501 7,5
Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene 15.11.2019 21.01.2020 15
Mobilitetsopplæring av synshemmede barn, unge og voksne 15.12.2019 21.01.2020 PED6659 20
Å arbeide som kontaktlærer - trinn 1 05.01.2020 21.01.2020 PED6302 7,5
Grunnleggende kjemi 3 01.12.2019 27.01.2020 KJ6004 7,5
Digitalisering og digital transformasjon - nettkurs 15.11.2019 27.01.2020 SOS6602 7,5
Farmakologi for ambulansepersonell 06.01.2020 27.01.2020 HPAR6001 5
Grunnleggende organisk kjemi 01.12.2019 28.01.2020 KJ6003 7,5
Digitalisering og digital transformasjon - Oslo 15.11.2019 28.01.2020 SOS6501 7,5
Organisasjonsutvikling, ledelse og læring 15.11.2019 28.01.2020 SOS6509 7,5
Rådgivning 1: Karriererådgivning og livsmestring 15.11.2019 30.01.2020 PED6039 15
Økonomi og verdiskaping 15.11.2019 30.01.2020 IØ6502 7,5
Mental trening - del 2 10.12.2019 31.01.2020 PED6061 15
Masteroppgave i helseinformatikk 01.12.2019 01.02.2020 IT/MDV6191 30
Landmåling for bygg og anlegg. 16.12.2019 03.02.2020 VB6001 7,5
Helseinformatikk introduksjonskurs 01.12.2019 03.02.2020 IT6101 7,5
Kunnskapsbasert habilitering 03.02.2020 MDV6217 7.5 (modul 4 og 5)
Langvarig smerte: tverrfaglig undersøkelse, behandling og oppfølging 08.01.2020 03.02.2020 MDV6012 7,5
Teknisk sikkerhet 15.11.2019 03.02.2020 PK6026 7,5
Design 1 - 3D-modellering 14.01.2020 04.02.2020 IPEV6001 7,5
Ledelse og strategi - Trondheim/Oslo 15.11.2019 04.02.2020 IØ6501 7,5
Ultralyd av dialysefistler 01.12.2019 05.02.2020 MDV6007 7,5
Organisasjon og endring - Trondheim 15.11.2019 06.02.2020 SOS6502 7,5
Databaseteknikk 01.12.2019 06.02.2020 IT6104 7,5
Biologi og sykdomslære for informatikere 01.12.2019 06.02.2020 MDV6101 7,5
Praksisveiledning av studenter/profesjonsutøvere i helse- og sosialtjenesten 15.10.2019 10.02.2020 MDV6021 10
Brukersentrert systemutvikling 01.12.2019 10.02.2020 IT6121 10
Digital teknologi 1 - Programmering og IIoT 21.01.2020 11.02.2020 IE600019 7,5
Lean produksjon 15.11.2019 11.02.2020 PK6023 7,5
Sakkyndig vurdering og forvaltning 01.12.2019 11.02.2020 PED6018 15
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 15.12.2019 11.02.2020 RAD6000 7,5
Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk 15.12.2019 12.02.2020 AVS6300 7,5
Ioniserende stråling - vekselvirkningsmekansimer og dosimetri 02.01.2020 13.02.2020 FY6021 7,5
Organisasjon og endring - Oslo 15.11.2019 13.02.2020 SOS6502 7,5
Strategi og teknologiledelse 15.11.2019 13.02.2020 IØ6029 7,5
Velferdsteknologi 01.12.2019 13.02.2020 MDV6125 5
Strategier for program- og porteføljestyring 15.11.2019 17.02.2020 IØ6203 7,5
Prehospitalt psykisk helsearbeid 15.12.2019 18.02.2020 MDV6022 og MDV6023 15
Industriell sikkerhet og pålitelighet 15.11.2019 18.02.2020 PK6018 7,5
Risikostyring i prosjekter 15.11.2019 24.02.2020 BA6202 7,5
Resirkulerende akvakultursystemer - RAS 15.01.2020 24.02.2020 VM6010 7,5
Risikovurdering av barn og unges bekymringsfulle og skadelige atferd 01.12.2019 27.02.2020 MDV6256 15
Trening og coaching av hjertepasienter 15.01.2020 01.03.2020 MDV6025 7,5
Praktisk prosjektledelse - Oslo 15.11.2019 03.03.2020 PK6203 7,5
Samhandling, sosiale nettverk og nye medier 15.11.2019 03.03.2020 SOS6507 7,5
Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 10. mars) 15.11.2019 10.03.2020 PK6203 7,5
Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale blodkar, inklusive fosterhjertet 20.11.2019 16.03.2020 UL6003 15
Trafikkmodeller og ITS 01.12.2019 16.03.2020 BA6062 7,5
Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 17. mars) 15.11.2019 17.03.2020 PK6203 7,5
Driftssikkerhet, vedlikeholdsstyring 15.11.2019 17.03.2020 PK6019 7,5
Miljødesign i regulerte vassdrag 15.02.2020 23.03.2020 VM6006 7,5
Sporgeometri og sporteknikk 01.12.2019 23.03.2020 BA6053 7,5
Forretningsforståelse i prosjekter 15.11.2019 24.03.2020 PK6245 7,5
Grunnleggende sporvedlikehold 01.12.2019 30.03.2020 BA6054 7,5
Digitalisering av verdiskaping 02.03.2020 06.04.2020 AV600417 7.5
Selvoppfatning og motivasjon i ledelse 15.11.2019 16.04.2020 PED6503 7,5
Miljøterapeutisk arbeid – oppgaver, innhold og faglige praksiser 15.01.2020 16.04.2020 MDV6422 7,5
Selvmordsforebygging 15.01.2020 16.04.2020 MDV6410 7,5
Finansiering av forretningsutvikling 15.11.2019 17.04.2020 IØ6015 7,5
Testteoretisk kompetanse - Oslo 01.02.2020 21.04.2020 PED6027 15
Produksjon 1 - Planlegging og simulering 30.03.2020 28.04.2020 IPEV6005 7,5
Drift 1 - 30.03.2020 28.04.2020 IPEV6005 7,5
Vegbygging 01.12.2019 04.05.2020 BA6057 7,5
UNI Smart læring - nettkurs 20.05.2020 EDU6211 7.5
Internasjonal digital markedsføring 04.05.2020 08.06.2020 AV600317 7.5
Teori, sjanger og analyse 15.06.2020 15.08.2020 NORD6104 15
Hørselstap – utredning og rådgivning 01.06.2020 31.08.2020 PED6652 15
Synspedagogikk i opplæring og (re)habilitering 15.05.2020 01.09.2020 PED6667 20
Nye forretningsmodeller 17.08.2020 14.09.2020 AV600217 7.5
MBSR-MBCT Teacher Training - Kurs 2 01.09.2020 01.10.2020 30
Oppmerksomt nærvær- Kurs 1 01.09.2020 01.10.2020 30
Digital strategi og ledelse 10.09.2020 12.10.2020 AV600117 7.5