Generert kursliste/kursside

På denne siden ser du en automatisk generert kursliste.  

EVU-Kurs

Kurs ikke funnet
IKT i læring 1 23.01.2020 IFUD1051 5
IKT i læring 2 23.01.2020 IFUD1052 5
IKT i læring 3 23.01.2020 IFUD1053 5
Grunnleggende kjemi 3 01.12.2019 27.01.2020 KJ6004 7,5
Digitalisering og digital transformasjon - nettkurs 15.01.2020 27.01.2020 SOS6602 7,5
Farmakologi for ambulansepersonell 06.01.2020 27.01.2020 HPAR6001 5
Innføring i norsk tegnspråk 2 02.01.2020 27.01.2020 TEGN6001 15
Grunnleggende organisk kjemi 01.12.2019 28.01.2020 KJ6003 7,5
Digitalisering og digital transformasjon - Oslo 05.01.2020 28.01.2020 SOS6501 7,5
Organisasjonsutvikling, ledelse og læring 15.11.2019 28.01.2020 SOS6509 7,5
Rådgivning 1: Karriererådgivning og livsmestring 15.11.2019 30.01.2020 PED6039 15
Økonomi og verdiskaping 15.11.2019 30.01.2020 IØ6502 7,5
Masteroppgave i helseinformatikk 01.12.2019 01.02.2020 IT/MDV6191 30
Prosjektoppgave for erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane 01.12.2019 01.02.2020 BA6056 7,5
Landmåling for bygg og anlegg. 16.12.2019 03.02.2020 VB6001 7,5
Helseinformatikk introduksjonskurs 01.12.2019 03.02.2020 IT6101 7,5
Kunnskapsbasert habilitering 03.02.2020 MDV6217 7.5 (modul 4 og 5)
Langvarig smerte: tverrfaglig undersøkelse, behandling og oppfølging 08.01.2020 03.02.2020 MDV6012 7,5
Teknisk sikkerhet 15.11.2019 03.02.2020 PK6026 7,5
Design 1 - 3D-modellering 14.01.2020 04.02.2020 IPEV6001 7,5
Ledelse og strategi - Trondheim/Oslo 15.12.2019 04.02.2020 IØ6501 7,5
Ultralyd av dialysefistler 01.12.2019 05.02.2020 MDV6007 7,5
Organisasjon og endring - Trondheim 15.11.2019 06.02.2020 SOS6502 7,5
Databaseteknikk 01.12.2019 06.02.2020 IT6104 7,5
Biologi og sykdomslære for informatikere 12.01.2020 06.02.2020 MDV6101 7,5
Praksisveiledning av studenter/profesjonsutøvere i helse- og sosialtjenesten 15.10.2019 10.02.2020 MDV6021 10
Brukersentrert systemutvikling 01.12.2019 10.02.2020 IT6121 10
Digital teknologi 1 - Programmering og IIoT 21.01.2020 11.02.2020 IPEV6003 7,5
Lean produksjon 15.11.2019 11.02.2020 PK6023 7,5
Sakkyndig vurdering og forvaltning 01.12.2019 11.02.2020 PED6018 15
Hydroinformatikk for smarte vannsystemer 15.01.2020 11.02.2020 VM6011 7,5
Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk 15.01.2020 12.02.2020 AVS6300 7,5
Ioniserende stråling - vekselvirkningsmekansimer og dosimetri 12.01.2020 13.02.2020 FY6021 7,5
Organisasjon og endring - Oslo 05.01.2020 13.02.2020 SOS6502 7,5
Strategi og teknologiledelse 15.01.2020 13.02.2020 IØ6029 7,5
Velferdsteknologi 01.12.2019 13.02.2020 MDV6125 5
Strategier for program- og porteføljestyring 15.01.2020 17.02.2020 IØ6203 7,5
Fedmebehandling 1: Livsstilsbehandling for voksne 10.01.2020 17.02.2020 MDV6017 7,5
Prehospitalt psykisk helsearbeid 15.12.2019 18.02.2020 MDV6022 og MDV6023 15
Industriell sikkerhet og pålitelighet 10.01.2020 18.02.2020 PK6018 7,5
Styrkebaserte læringsfellesskaper - teorier og praksiser 30.01.2020 18.02.2020 RAD6051 15
Fedmebehandling 2: Livsstilsbehandling for barn, vektkirurgi og farmakoterapi 10.01.2020 19.02.2020 MDV6018 7,5
Risikostyring i prosjekter 15.11.2019 24.02.2020 BA6202 7,5
Resirkulerende akvakultursystemer - RAS 15.01.2020 24.02.2020 VM6010 7,5
Risikovurdering av barn og unges bekymringsfulle og skadelige atferd 01.12.2019 27.02.2020 MDV6256 15
Trening og coaching av hjertepasienter 15.01.2020 01.03.2020 MDV6025 7,5
Praktisk prosjektledelse - Oslo 15.11.2019 03.03.2020 PK6203 7,5
Samhandling, sosiale nettverk og nye medier (avlyst!) 15.11.2019 03.03.2020 SOS6507 7,5
Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner 15.02.2020 09.03.2020 BA6013 7,5
Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 10. mars) 05.01.2020 10.03.2020 PK6203 7,5
Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale blodkar, inklusive fosterhjertet 20.11.2019 16.03.2020 UL6003 15
Trafikkmodeller og ITS 01.02.2020 16.03.2020 BA6062 7,5
Universell utforming for svaksynte 15.02.2020 16.03.2020 VB6106 10
Mental trening - del 2 20.01.2020 17.03.2020 PED6061 15
Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 17. mars) 05.01.2020 17.03.2020 PK6203 7,5
Driftssikkerhet, vedlikeholdsstyring 15.01.2020 17.03.2020 PK6019 7,5
Miljødesign i regulerte vassdrag 15.02.2020 23.03.2020 VM6006 7,5
Sporgeometri og sporteknikk 01.02.2020 23.03.2020 BA6053 7,5
Forretningsforståelse i prosjekter 15.01.2020 24.03.2020 PK6245 7,5
Digitalisering av verdiskaping 02.03.2020 06.04.2020 AV600417 7.5
Selvoppfatning og motivasjon i ledelse 15.11.2019 16.04.2020 PED6503 7,5
Miljøterapeutisk arbeid – oppgaver, innhold og faglige praksiser 15.01.2020 16.04.2020 MDV6422 7,5
Selvmordsforebygging 15.01.2020 16.04.2020 MDV6410 7,5
Finansiering av forretningsutvikling 15.02.2020 17.04.2020 IØ6015 7,5
Testteoretisk kompetanse - Oslo 01.02.2020 21.04.2020 PED6027 15
Produksjon 1 - Planlegging og simulering 30.03.2020 28.04.2020 IPEV6005 7,5
Drift 1 - 30.03.2020 28.04.2020 IPEV6006 7,5
Vegbygging 01.02.2020 04.05.2020 BA6057 7,5
Grunnleggende sporvedlikehold 01.02.2020 04.05.2020 BA6054 7,5
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 23.03.2020 05.05.2020 RAD6000 7,5
UNI Smart læring - nettkurs 20.05.2020 EDU6211 7.5
Internasjonal digital markedsføring 04.04.2020 04.06.2020 AV600317 7.5
Teori, sjanger og analyse 15.06.2020 15.08.2020 NORD6104 15
Hørselstap – utredning og rådgivning 01.06.2020 31.08.2020 PED6652 15
Synspedagogikk i opplæring og (re)habilitering 15.05.2020 01.09.2020 PED6667 20
Nye forretningsmodeller 17.08.2020 14.09.2020 AV600217 7.5
Å arbeide som kontaktlærer - trinn 2 10.06.2020 23.09.2020 PED6303 7,5
MBSR-MBCT Teacher Training - Kurs 2 01.09.2020 01.10.2020 30
Oppmerksomt nærvær- Kurs 1 01.09.2020 01.10.2020 30
TeamSTEPPS instruktørkurs 01.09.2020 13.10.2020 0
Digital strategi og ledelse 01.09.2020 22.10.2020 AV600117 7.5
Hørselstap - bimodal tospråklig opplæring 01.12.2020 04.01.2021 PED6644 15
Hørselstap - utvikling og (re)habilitering av talespråk 01.12.2020 04.01.2021 PED6650 15