Generert kursliste/kursside

På denne siden ser du en automatisk generert kursliste.  

EVU-Kurs

Kurs ikke funnet
IKT i læring 1 11.04.2020 IFUD1051 5
IKT i læring 2 11.04.2020 IFUD1052 5
IKT i læring 3 11.04.2020 IFUD1053 5
Finansiering av forretningsutvikling 15.02.2020 16.04.2020 IØ6015 7,5
Selvoppfatning og motivasjon i ledelse 15.11.2019 16.04.2020 PED6503 7,5
Miljøterapeutisk arbeid – oppgaver, innhold og faglige praksiser 15.01.2020 16.04.2020 MDV6422 7,5
Digital transformasjon og bærekraft 01.09.2020 20.04.2020 IØ6570 7,5
Testteoretisk kompetanse - Oslo 01.02.2020 21.04.2020 PED6027 15
Drift 1 30.03.2020 28.04.2020 IPEV6006 7,5
Vegbygging 01.02.2020 04.05.2020 BA6057 7,5
Grunnleggende sporvedlikehold 01.02.2020 04.05.2020 BA6054 7,5
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 29.03.2020 05.05.2020 RAD6000 7,5
Geoteknikk 2 01.04.2020 11.05.2020 BA6064 7,5
UNI Smart læring - nettkurs 20.05.2020 EDU6211 7.5
Trening og coaching av hjertepasienter 04.05.2020 01.06.2020 MDV6025 7,5
Ultralyd av dialysefistler, nyrer og urinveier 15.05.2020 31.07.2020 RAT6005 7,5
Grunnkurs i analyse 1 01.06.2020 04.08.2020 MA6101 7,5
Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk 01.06.2020 06.08.2020 MA6060 7,5
Analyse, sjanger og fortolkning 15.06.2020 15.08.2020 NORD6104 15
Spansk språkferdighet og fagdidaktikk 01.06.2020 15.08.2020 SPA6102 7,5
Cybersikkerhet - Introduksjon til informasjonssikkerhetsledelse 01.06.2020 15.08.2020 IIKG6503 7,5
Digital teknologi og dens påvirkning på fremtidens arbeids- og organisasjonsliv 01.06.2020 15.08.2020 7,5
Lineær algebra og geometri 01.06.2020 17.08.2020 MA6201 7,5
Tallteori 01.06.2020 17.08.2020 MA6301 7,5
Statistiske metoder 01.06.2020 17.08.2020 ST6201 7,5
Moderne fysikk 01.06.2020 20.08.2020 FY6019 7,5
Lys, optikk og fysikkfaget i skolen 01.06.2020 20.08.2020 FY6020 7,5
Økonomi og verdiskaping 15.05.2020 20.08.2020 IØ6502 7,5
Basal ultralyd 01.05.2020 24.08.2020 RAT6001 15
Biokjemi 01.06.2020 24.08.2020 KJ6005 7,5
Take Credit Del 1 15.06.2020 24.08.2020 TCDEL1SPESB 30
Take Credit Del 2 15.06.2020 24.08.2020 TCDEL2SPESB 30
Introduksjon til ultralyd 01.06.2020 24.08.2020 RAT6202 7,5
Uorganisk kjemi 01.06.2020 25.08.2020 KJ6006 7,5
Marte Meo-metoden 01.05.2020 26.08.2020 MDV6423 7,5
Ledelse og eierskap i prosjekter 15.05.2020 26.08.2020 PK6100 7,5
Internasjonal digital markedsføring 01.07.2020 27.08.2020 AV600317 7.5
Introduksjon til medisinsk bildeteknologi 01.06.2020 27.08.2020 RAT6000 7,5
Hørselstap – utredning og rådgivning 01.06.2020 31.08.2020 PED6652 15
Flerspråklighet i engelskfaget 01.06.2020 31.08.2020 ENG6104 7,5
Praksisveiledning i helse- og sosialtjenesten, Gjøvik 15.04.2020 31.08.2020 HELG6010 10
Praksisveiledning i helse- og sosialtjenesten, Trondheim 15.04.2020 31.08.2020 MDV6021 10
Praksisveilederutdanning i helse- og sosialtjenesten, Ålesund, del 1 15.04.2020 31.08.2020 HELA6010 5
Synspedagogikk i opplæring og (re)habilitering 15.05.2020 01.09.2020 PED6667 20
Teknologi og forskningslære modul IV 01.06.2020 01.09.2020 SKOLE6623 7,5
Teknologi og forskningslære modul II 01.06.2020 01.09.2020 SKOLE6625 7,5
Ledelse og organisering av prosjektarbeid 15.05.2020 01.09.2020 IØ6205 7,5
Kunnskapsbasert habilitering 01.09.2020 MDV6217 7.5 (modul 4 og 5)
Bærekraftig bedriftsøkonomi og forretningsanalyse 01.06.2020 02.09.2020 IØ6550 7,5
Praktisk prosjektledelse - Oslo 01.06.2020 02.09.2020 PK6400 7,5
Rådgivning 2: Sosialpedagogikk i en flerkulturell skole 15.05.2020 03.09.2020 PED6036 15
Organisasjon og endring - Trondheim 15.05.2020 03.09.2020 SOS6502 7,5
Barn og unges psykiske helse - Del I: Normalutvikling i et systemperspektiv 0-23 år 01.05.2020 07.09.2020 MDV6201 7,5
Introduksjon til MR 01.06.2020 07.09.2020 RAT6101 7,5
Innføring i norsk tegnspråk 3 01.06.2020 07.09.2020 TEGN6002 15
Innovasjon og innovasjonsledelse 15.05.2020 08.09.2020 SOS6505 7,5
Praktisk prosjektledelse 01.06.2020 09.09.2020 PK6400 7,5
Innføringsseminar i psykodynamisk psykoterapi (PDP) 01.04.2020 10.09.2020 PDP
Organisasjon og endring - Oslo 15.05.2020 10.09.2020 SOS6502 7,5
Digitalisering i samfunn og arbeidsliv 15.05.2020 10.09.2020 SOS6501 7,5
KAT - 2-årig etterutdanning i kognitiv atferdsterapi 01.06.2020 10.09.2020 KATBU
Perspektiver på mangfold og inkludering 15.05.2020 11.09.2020 PED6040 15
Dramaterapi 15.06.2020 14.09.2020 DRA6002 7,5
Psykisk helse og voldsproblematikk 01.05.2020 14.09.2020 MDV6216 7,5
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 14. sept.) 15.05.2020 14.09.2020 RAD6502 7,5
Offentlige organisasjoner, samfunnsstyring og politikk 15.05.2020 14.09.2020 SOS6525 7,5
Kulturskolepedagog i grunnskolen - Læring og lederskap i storgruppe 15.06.2020 15.09.2020 MUSP6005 7,5
Forskningsmetoder for klinikere i Helseregion Midt-Norge (Mini-ELF) 01.05.2020 15.09.2020 MDV6002 10
Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift i opplæringen 15.05.2020 15.09.2020 PED6658 20
Fra behov til prosjekt 15.05.2020 15.09.2020 BA6206 7,5
Universell utforming for servicenæringen 15.06.2020 16.09.2020 VB6107 10
Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for livslang karrierelæring 01.06.2020 17.09.2020 RAD6100 7,5
Forskningsdesign og forskningsmetode 15.05.2020 17.09.2020 SOS6516 7,5
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 17. sept.) 15.05.2020 17.09.2020 RAD6502 7,5
Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse 15.05.2020 21.09.2020 IØ6512 7,5
Markedsføring og internasjonalisering 15.05.2020 21.09.2020 IØ6018 7,5
Læringsteknologi for synshemmede 15.05.2020 22.09.2020 PED6665 20
Å arbeide som kontaktlærer - trinn 2 10.06.2020 23.09.2020 PED6303 7,5
Muliggjørende teknologier for digitalisering 01.06.2020 29.09.2020 IT6205 7,5
Forskningsbiobanking - Helsedata og persontilpasset medisin 17.08.2020 30.09.2020 MDV6004 7,5
Veiledning i praksisstudier (innen sosialt arbeid/sosionom/barnevern) 10.09.2020 05.10.2020 ISA6002 7,5
Selvmordsforebygging 01.08.2020 07.10.2020 MDV6410 7,5
Kunst og kulturaktiviteter i psykisk helsearbeid 01.09.2020 07.10.2020 MDV6403 7,5
Risikoanalyse 15.05.2020 12.10.2020 PK6017 7,5
TeamSTEPPS® instruktørkurs 13.09.2020 13.10.2020 TeamSTEPPS 0
Relasjonell ledelses- og teamutvikling 15.05.2020 14.10.2020 RAD6501 7,5
Operativ ledelse - utvikling av prestasjonsteam 01.09.2020 15.10.2020 IØ6390 7,5
Digital strategi og ledelse 01.09.2020 22.10.2020 AV600117 7.5
Akuttmedisin for legevaktpersonell 20.09.2020 22.10.2020 AKUTTMED-H1 0
Digitale løsninger for planlegging og optimalisering av vedlikehold 01.06.2020 27.10.2020 PK6029 7,5
Vedlikeholdsoptimalisering 15.05.2020 27.10.2020 PK6021 7,5
Barn og unges psykiske helse - Del II: Skjevutvikling og psykiske lidelser 0-23 år 01.05.2020 29.10.2020 MDV6202 7,5
Universell utforming for svaksynte 01.10.2020 02.11.2020 VB6106 10
Damsikkerhet II 20.08.2020 02.11.2020 VM6001 6
Separasjon og analyse i kjemi 01.12.2020 01.01.2021 KJ6008 7,5
Resiliens og sikkerhet i samfunn og komplekse systemer 15.11.2020 01.01.2021 IØ6320 7,5
Hørselstap - bimodal tospråklig opplæring 01.12.2020 04.01.2021 PED6644 15
Hørselstap - utvikling og (re)habilitering av talespråk 01.12.2020 04.01.2021 PED6650 15
Ultralyd av overekstremiteter 01.11.2020 04.01.2021 RAT6002 15
Astronomi 01.12.2020 04.01.2021 FY6015 7,5