På denne siden ser du en automatisk generert kursliste.  

Elektrisitet og elektronikk 01.12.2018 20.01.2019 7,5 Trondheim
Farmakologi for ambulansepersonell 07.01.2019 20.01.2019 5 Trondheim
IKT i læring 1 20.01.2019 5 Nettbasert
IKT i læring 2 20.01.2019 5 Nettbasert
IKT i læring 3 20.01.2019 5 Nettbasert
Utdanningsvalg 4: FoU-kompetanse i utdanningsvalg 03.12.2018 21.01.2019 7,5 Trondheim
Fysisk aktivitet 15.10.2018 21.01.2019 15 Trondheim
Mobilitetsopplæring av synshemmede barn, unge og voksne 15.12.2018 22.01.2019 20 Trondheim
Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene 15.11.2018 22.01.2019 15 Trondheim
Ledelse og strategi - Trondheim 15.11.2018 22.01.2019 7,5 Trondheim
Læringsmiljø og gruppeledelse 01.12.2018 28.01.2019 15 Trondheim
Prosjektering av bruer 2 01.12.2018 28.01.2019 7,5
Helseinformatikk introduksjonskurs 03.12.2018 28.01.2019 7,5 Trondheim
Objektorientert programmering med systemarbeid 25.01.2019 29.01.2019 10 Nettbasert
Drift av MS Exchange og MS SQL Server 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme 15.11.2018 29.01.2019 15 Trondheim
Nettverkssikkerhet 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Operativsystemer 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Stort IT-prosjekt i drift av datasystemer 25.01.2019 29.01.2019 20 Nettbasert
Stort IT-prosjekt i informasjonsbehandling 25.01.2019 29.01.2019 20 Nettbasert
Videregående programmering i Java 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Webdesign 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
IT-strategi i organisasjoner 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Datamaskinteknikk 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Bedriftsøkonomi 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Applikasjonsutvikling for Android 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Virtuelle tjenere 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Økonomisk styring og regnskap 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert kurs ved NTNU, Institutt for datateknologi og informatikk
PowerShell i praktisk scripting 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
XML-Teknologi 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Windows server for systemansvarlige 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Webutvikling 1 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Webprogrammering med Python 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Webprogrammering i PHP 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Big data 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
System Center Operation Manager 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
System Center Configuration Manager 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
SharePoint 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Python for programmers 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert/Internet course
Programmering i Visual Basic 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Programmering i Java 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Nettverksteknologi 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Linux systemdrift 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
ITIL v3 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
HTML5 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Drift av lokalnettverk 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Digital fotografering 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Datasikkerhet 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Datakommunikasjon 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Databaser 2 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Databaser 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
C++ for programmerere 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
C#.NET 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Sosiale medier 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
IT-introduksjon 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Entreprenørskap 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert kurs ved NTNU, Institutt for datateknologi og informatikk
Markedsorientert produktutvikling 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert kurs ved NTNU, Institutt for datateknologi og informatikk
Praktisk Linux 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Sosiale medier i organisasjonen: Enterprise 2.0 25.01.2019 29.01.2019 5 NTNU i Trondheim, Institutt for datateknologi og informatikk
Organisasjonsutvikling, ledelse og læring 15.11.2018 29.01.2019 7,5 Trondheim
Rådgivning 2: Tverrfaglig samarbeid i en flerkulturell skole 03.12.2018 31.01.2019 15 Trondheim
Ledelse og strategi - Trondheim/Oslo 15.11.2018 31.01.2019 7,5 Trondheim/Oslo
Databaseteknikk 03.12.2018 31.01.2019 7,5 Trondheim
Biologi og sykdomslære for informatikere 18.12.2018 31.01.2019 7,5 Trondheim
Prosjektoppgave for erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane 20.11.2018 01.02.2019 7,5
Masteroppgave i helseinformatikk 03.12.2018 01.02.2019 30 Trondheim
Klinisk farmasi og farmakoterapi 12.12.2018 04.02.2019 15 Trondheim
Drift og vedlikehold 20.11.2018 04.02.2019 7,5 Trondheim
Brukersentrert systemutvikling 03.12.2018 04.02.2019 10 Trondheim
Langvarig smerte: tverrfaglig undersøkelse, behandling og oppfølging 08.01.2019 04.02.2019 7,5 Trondheim
Pålitelighet av sikkerhetskritiske funksjoner 15.11.2018 06.02.2019 7,5 Trondheim
Å arbeide som kontaktlærer - trinn 2 10.01.2019 06.02.2019 7,5 Trondheim
Ultralyd av dialysefistler 01.12.2018 07.02.2019 7,5 Trondheim
Organisasjon og endring - Trondheim 15.11.2018 07.02.2019 7,5 Trondheim
Medisin og samfunn 03.12.2018 07.02.2019 5 Trondheim
Depotfunksjoner 1 15.01.2019 08.02.2019 15 Tynset og Trondheim
Strategisk planlegging av infrastruktur 15.11.2018 11.02.2019 7,5
Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - Oslo 10.01.2019 11.02.2019 7,5 Oslo
Strategi og teknologiledelse 10.01.2019 11.02.2019 7,5 Trondheim
Akutt og postoperativ smerte 10.01.2019 11.02.2019 7,5 Trondheim
Industriell sikkerhet og pålitelighet 15.11.2018 12.02.2019 7,5 Trondheim
Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - nettbasert 10.01.2019 12.02.2019 7,5 Nettbasert
Ledelse av leverandørrelasjoner og -nettverk 10.01.2019 12.02.2019 7,5 Trondheim
Overvanns- og ledningsteknologi 15.01.2019 12.02.2019 7,5 Trondheim
Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk 07.12.2018 13.02.2019 7,5 Trondheim
Organisasjon og endring - Oslo 10.01.2019 14.02.2019 7,5 Oslo
Resirkulerende akvakultursystemer - RAS 02.01.2019 25.02.2019 7,5 NTNU Gløshaugen og NTNU Senter for fiskeri og havbruk, Brattøra
Strategier for program- og porteføljestyring 10.01.2019 25.02.2019 7,5 Trondheim
Kunnskapsbasert praksis og organisering innen palliasjon 20.01.2019 25.02.2019 7,5 Trondheim
Samhandling, sosiale nettverk og nye medier 20.01.2019 26.02.2019 7,5 Trondheim
Forretningsforståelse i prosjekter 15.01.2019 27.02.2019 7,5 Trondheim
Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 27. februar) 15.11.2018 27.02.2019 7,5 Trondheim
Praktisk prosjektledelse - Oslo 15.11.2018 27.02.2019 7,5 Oslo
Helseforsking - frå idé til prosjektprotokoll/artikkel 04.02.2019 01.03.2019 7,5 Ålesund og Levanger
Risikostyring i prosjekter 10.01.2019 04.03.2019 7,5 Trondheim
Fedmebehandling 1: Livsstilsbehandling for voksne 25.01.2019 04.03.2019 7,5 Trondheim
Lean produksjon 25.01.2019 05.03.2019 7,5 Trondheim
Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 5. mars) 10.01.2019 05.03.2019 7,5 Trondheim
Fedmebehandling 2: Livsstilsbehandling for barn, vektkirurgi og farmakoterapi 25.01.2019 07.03.2019 7,5 Trondheim
Transformasjon og ny bruk av bygningsarven 20.02.2019 10.03.2019 7,5 Trondheim