På denne siden ser du en automatisk generert kursliste.  

IKT i læring 1 18.07.2019 5 Nettbasert
IKT i læring 2 18.07.2019 5 Nettbasert
IKT i læring 3 18.07.2019 5 Nettbasert
Oppfriskingskurs i Matematikk 2019 24.07.2019 29.07.2019 NTNU Ålesund, Larsgårdsvegen 2 Ålesund
Grunnkurs i analyse 1 05.06.2019 06.08.2019 7,5 Trondheim
Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk 05.06.2019 08.08.2019 7,5 Trondheim
Grammatikk og pragmatikk 15.06.2019 14.08.2019 15 Nettstudium
Lineær algebra og geometri 05.06.2019 19.08.2019 7,5 Trondheim
Tallteori 05.06.2019 19.08.2019 7,5 Trondheim
Statistiske metoder 05.06.2019 19.08.2019 7,5 Trondheim
VDC-Certificate Program Norge (NTNU - Stanford Center for Professional Development) 05.06.2019 19.08.2019 15 Oslo/Gardermoen
Grunnleggende kjemi 1 05.08.2019 20.08.2019 7,5 Trondheim
UNI Smart læring - nettkurs 15.10.2019 20.08.2019 7.5 Nettbasert – digit.ntnu.no
Hvordan utvikle styrkebasert læringsfellesskap - teorier og praksiser 12.06.2019 26.08.2019 15 Drammen
Mekanikk 05.06.2019 26.08.2019 7,5 Trondheim
Mekaniske bølger og eksperimentelt arbeid 05.06.2019 26.08.2019 7,5 Trondheim
Take Credit Del 1 15.06.2019 26.08.2019 30 Trondheim
Take Credit Del 2 15.06.2019 26.08.2019 30 Trondheim
Ledelse og strategi - Trondheim 15.05.2019 27.08.2019 7,5 Trondheim
Produksjonsstyring og Supply Chain Management (SCM) 17.06.2019 27.08.2019 7,5 Trondheim
Lederskapsrollen i prosjekter og global prosjektledelse 15.05.2019 28.08.2019 7,5 Trondheim/Zürich
Barn og unges psykiske helse 01.05.2019 29.08.2019 7,5 Trondheim
Økonomi og verdiskaping 25.06.2019 29.08.2019 7,5 Oslo
Organisasjon og endring - Trondheim 25.06.2019 29.08.2019 7,5 Trondheim
Videreutdanning i praksisveiledning av studenter/profesjonsutøvere i helse- og sosialtjenesten 15.04.2019 01.09.2019 10 Trondheim
Teknologi og forskningslære modul IV 20.06.2019 01.09.2019 7,5 Trondheim
Teknologi og forskningslære modul II 20.06.2019 01.09.2019 7,5 Trondheim
Bio- og solenergi i landbruket 12.08.2019 01.09.2019 5 Gjøvik
Universell utforming 20.06.2019 01.09.2019 15 Gjøvik
Innføring i audiopedagogikk 15.05.2019 02.09.2019 15 Trondheim
IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten 01.06.2019 02.09.2019 7,5 Trondheim
Vegteknologi 10.06.2019 02.09.2019 7,5 Trondheim
Innføring i synshemming og synspedagogisk praksis 22.05.2019 03.09.2019 20
Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - nettbasert 25.06.2019 03.09.2019 7,5 Nettbasert
Praktisk prosjektledelse - Oslo 15.05.2019 03.09.2019 7,5 Oslo
Talevitenskap 20.06.2019 03.09.2019 7,5 Trondheim
Fra behov til prosjekt 12.08.2019 04.09.2019 7,5 Trondheim
Medisin og helsetjeneste 15.08.2019 05.09.2019 7,5 Trondheim
Rådgivning 1: Rådgivning i et mangfoldig samfunn 15.05.2019 05.09.2019 15 Trondheim
Organisasjon og endring - Trondheim 15.05.2019 05.09.2019 7,5 Trondheim
Rådgiving og veiledning for PPT 01.08.2019 05.09.2019 15 Trondheim
Programmering 01.06.2019 05.09.2019 7,5 Trondheim
Språkvitenskap 20.06.2019 05.09.2019 7,5 Trondheim
Innføring i kognitiv atferdsterapi 01.05.2019 09.09.2019 7,5 Trondheim
Innføring i norsk tegnspråk 1 05.06.2019 09.09.2019 15 Trondheim
Markedsføring og internasjonalisering 07.08.2019 09.09.2019 7,5 Trondheim
Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer 01.06.2019 09.09.2019 10 Trondheim
Introduksjon til landmåling og landmålingsinstrumenter 12.08.2019 09.09.2019 7,5 Gjøvik
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 10. sept.) 15.05.2019 10.09.2019 7,5 Trondheim
Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - Trondheim 12.08.2019 10.09.2019 7,5 Trondheim
Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 10. september) 15.05.2019 10.09.2019 7,5 Trondheim
Risikopersepsjon og risikokommunikasjon 15.05.2019 10.09.2019 7,5 Trondheim
Forskningsmetoder for klinikere i Helseregion Midt-Norge (Mini-ELF) 01.06.2019 10.09.2019 10 Trondheim
Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter 17.06.2019 11.09.2019 7,5 Ålesund
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 12. sept.) 15.05.2019 12.09.2019 7,5 Trondheim
Ledelse og strategi - Trondheim/Oslo 05.08.2019 12.09.2019 7,5 Trondheim/Oslo
Oppgavemetode i helseinformatikk 01.06.2019 12.09.2019 5 Trondheim
Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere i underjordsarbeider 12.08.2019 16.09.2019 7,5
Psykisk helse og voldsproblematikk 01.06.2019 16.09.2019 7,5 Trondheim
Hverdagsaktiviteter i psykisk helsearbeid 01.06.2019 16.09.2019 7,5 Trondheim
Geoteknikk 1 10.06.2019 16.09.2019 7,5 Trondheim
Kollektivtransport 05.08.2019 16.09.2019 7,5
Brønnintegritet/Well Integrity 10.08.2019 16.09.2019 7,5 Trondheim
Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift i opplæringen 01.09.2019 17.09.2019 20 Trondheim
Dramaterapi 12.06.2019 17.09.2019 7,5
Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 17. september) 15.05.2019 17.09.2019 7,5 Trondheim
Grunnleggende kjemi 2 05.08.2019 18.09.2019 7,5 Trondheim
Forskningsbiobanking og persontilpasset medisin 08.08.2019 18.09.2019 7,5 Trondheim
Organisasjon og endring - Oslo 15.05.2019 19.09.2019 7,5 Oslo
Læringsteknologi for synshemmede 01.09.2019 24.09.2019 20 Trondheim og Oslo
Testteoretisk kompetanse 01.06.2019 24.09.2019 15 Trondheim
Innovasjon og innovasjonsledelse (oppstart 24. sept.) 15.05.2019 24.09.2019 7,5 Trondheim
Studieveiledning modul 1 15.08.2019 24.09.2019 7,5 Trondheim
Å arbeide som kontaktlærer - trinn 1 25.08.2019 24.09.2019 7,5 Trondheim
Forretningsforståelse i prosjekter 15.08.2019 25.09.2019 7,5 Trondheim
Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for livslang karrierelæring 12.08.2019 26.09.2019 7,5 Trondheim
Forsøksdyrlære for forskere
- Laboratory Animal Science for Researchers
01.09.2019 01.10.2019 7,5 Trondheim
Design 1 01.09.2019 01.10.2019 7,5 Ålesund
Digitalisering - muligheter og trusler 10.09.2019 02.10.2019 7,5 Oslo
Ledelse og organisering av prosjektarbeid 15.05.2019 02.10.2019 7,5 Trondheim
Risikoanalyse 15.08.2019 07.10.2019 7,5 Trondheim
Veiledning i praksisstudier 01.09.2019 07.10.2019 7,5 Trondheim
Kunst, kultur og psykisk helsearbeid 01.06.2019 09.10.2019 7,5 Trondheim
Rus og psykisk helsearbeid 01.06.2019 09.10.2019 7,5 Trondheim
Trafikkteknikk og trafikksikkerhet 05.08.2019 14.10.2019 7,5 Trondheim
Grunnleggende jernbaneteknikk 15.05.2019 14.10.2019 7,5 Trondheim
Sikkerhet og organisasjon 15.08.2019 15.10.2019 7,5 Trondheim
Digital teknologi 1 01.09.2019 15.10.2019 7,5 Ålesund
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 02.09.2019 21.10.2019 7,5 Trondheim
Vedlikeholdsoptimalisering 15.08.2019 22.10.2019 7,5 Trondheim
Prosjekteringsledelse 01.09.2019 22.10.2019 7,5 Trondheim/Oslo
Petroleum Cybernetics for Engineers and Managers 15.09.2019 22.10.2019 7,5 Trondheim
Marte Meo-praktiker 01.08.2019 23.10.2019 7,5 Trondheim
Miljøterapeutisk arbeid - organisering, strukturer og kontekster 01.08.2019 23.10.2019 7,5 Trondheim
Kulturskolepedagog i grunnskolen - Læring og lederskap i storgruppe 02.09.2019 24.10.2019 7,5 Trondheim
Innovasjon og innovasjonsledelse (oppstart 29. okt.) 20.08.2019 29.10.2019 7,5 Trondheim
Damsikkerhet II 20.08.2019 04.11.2019 6 Trondheim
Transportanalyse 01.09.2019 04.11.2019 7,5 NTNU Trondheim
Produksjon 1 01.10.2019 12.11.2019 7,5 Ålesund
Akuttmedisin for legevaktpersonell 15.10.2019 13.11.2019 0 Gjøvik