På denne siden ser du en automatisk generert kursliste.  

IKT i læring 1 21.09.2019 5 Nettkurs
IKT i læring 2 21.09.2019 5 Nettkurs
IKT i læring 3 21.09.2019 5 Nettkurs
Læringsteknologi for synshemmede 01.09.2019 24.09.2019 20 Trondheim og Oslo
Testteoretisk kompetanse 01.06.2019 24.09.2019 15 Trondheim
Innovasjon og innovasjonsledelse (oppstart 24. sept.) 15.05.2019 24.09.2019 7,5 Trondheim
Å arbeide som kontaktlærer - trinn 1 01.09.2019 24.09.2019 7,5 Trondheim
Forretningsforståelse i prosjekter 15.08.2019 25.09.2019 7,5 Trondheim
Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for livslang karrierelæring 12.08.2019 26.09.2019 7,5 Trondheim
Smerte og smertebehandling 10.09.2019 30.09.2019 7,5 Trondheim
Forsøksdyrlære for forskere
- Laboratory Animal Science for Researchers
01.09.2019 01.10.2019 7,5 Trondheim
Digitalisering - muligheter og trusler 10.09.2019 02.10.2019 7,5 Oslo
Ledelse og organisering av prosjektarbeid 15.05.2019 02.10.2019 7,5 Trondheim
Design of roads and railways in cold climate 26.09.2019 06.10.2019 7,5 Trondheim
Risikoanalyse 15.08.2019 07.10.2019 7,5 Trondheim
Veiledning i praksisstudier (innen sosialt arbeid/sosionom/barnevern) 01.09.2019 07.10.2019 7,5 Trondheim
Rus og psykisk helsearbeid 01.06.2019 09.10.2019 7,5 Trondheim
Trafikkteknikk og trafikksikkerhet 01.09.2019 14.10.2019 7,5 Trondheim
Grunnleggende jernbaneteknikk 15.05.2019 14.10.2019 7,5 Trondheim
Sikkerhet og organisasjon 15.08.2019 15.10.2019 7,5 Trondheim
UNI Smart læring - nettkurs 15.10.2019 15.10.2019 7.5 Nettkurs
Digital teknologi 1 - Programmering og IIoT 16.09.2019 15.10.2019 7,5 Ålesund
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 02.09.2019 21.10.2019 7,5 Trondheim
Vedlikeholdsoptimalisering 15.08.2019 22.10.2019 7,5 Trondheim
Prosjekteringsledelse 16.09.2019 22.10.2019 7,5 Trondheim/Oslo
Petroleum Cybernetics for Engineers and Managers 15.09.2019 22.10.2019 7,5 Trondheim
Marte Meo-praktiker 01.08.2019 23.10.2019 7,5 Trondheim
Miljøterapeutisk arbeid - organisering, strukturer og kontekster 01.08.2019 23.10.2019 7,5 Trondheim
Kulturskolepedagog i grunnskolen - Læring og lederskap i storgruppe 02.09.2019 24.10.2019 7,5 Trondheim
Innovasjon og innovasjonsledelse (oppstart 29. okt.) 20.08.2019 29.10.2019 7,5 Trondheim
Design 1 - 3D-modellering 01.10.2019 29.10.2019 7,5 Ålesund
Damsikkerhet II 20.08.2019 04.11.2019 6 Trondheim
Transportanalyse 01.09.2019 04.11.2019 7,5 NTNU Trondheim
Produksjon 1 - Planlegging og simulering 10.10.2019 12.11.2019 7,5 Ålesund
Akuttmedisin for legevaktpersonell 15.10.2019 13.11.2019 0 Gjøvik
Geografisk informasjonsbehandling 15.10.2019 25.11.2019 7,5 Trondheim
Matematikkvansker - kartlegging og tiltak 01.09.2019 26.11.2019 15 Trondheim
Kollegaveiledning i NAV - individ og gruppe 15.11.2019 02.12.2019 15 Trondheim
Grunnleggende kjemi 3 01.12.2020 31.12.2019 7,5 Trondheim
Varmelære og miljøfysikk 01.12.2019 06.01.2020 7,5 Trondheim
Elektromagnetisme 01.12.2019 06.01.2020 7,5 Trondheim
Grunnkurs i analyse 2 01.12.2019 06.01.2020 7,5 Trondheim
Lineær algebra med anvendelser 01.12.2019 06.01.2020 7,5 Trondheim
Geometri 01.12.2019 06.01.2020 7,5 Trondheim
Sannsynlighetsregning og statistikk 01.12.2019 06.01.2020 7,5 Trondheim
Matematikkdidaktikk 01.12.2019 06.01.2020 7,5 Trondheim
Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme, metodeemne 01.12.2019 07.01.2020 15 Trondheim
Språkhistorie og talemål 15.12.2019 08.01.2020 7,5 Nettbasert
Nordisk litteraturhistorie 01.12.2019 08.01.2020 7,5 Nettkurs
Teknologi og forskningslære - Modul III 01.11.2019 10.01.2020 7,5 Trondheim
Teknologi og forskningslære - Modul I 01.11.2019 10.01.2020 7,5 Trondheim
Teknologi og forskningslære - Modul III 01.11.2019 10.01.2020 7,5 Trondheim
Ungdom, rus og avhengighet 01.12.2019 13.01.2020 15 Trondheim
Vann- og avløpsteknikk 01.12.2019 14.01.2020 10 Gjøvik
Tilknytning, samspill og omsorg. Sped- og småbarns psykiske helse 01.12.2019 15.01.2020 15 Trondheim
Hørselshemming – språk og kommunikasjon 01.12.2019 20.01.2020 15 Trondheim, NTNU Dragvoll
Mental trening - del 2 10.12.2019 31.01.2020 15 Trondheim, Granåsen
Rådgivning 1: Karriererådgivning og livsmestring 31.01.2020 15 Trondheim
Grunnleggende organisk kjemi 01.12.2019 31.01.2020 7,5 Trondheim
Utdanningsvalg 2: Undervisning, utdannings- og yrkesvalg 02.12.2019 31.01.2020 7,5 Trondheim
Landmåling for bygg og anlegg. 16.12.2019 03.02.2020 7,5 Gjøvik
Videreutdanning i praksisveiledning av studenter/profesjonsutøvere i helse- og sosialtjenesten 15.10.2019 10.02.2020 10 Trondheim
Ioniserende stråling - vekselvirkningsmekansimer og dosimetri 02.01.2020 13.02.2020 7,5 Trondheim
Risikovurdering av barn og unges bekymringsfulle og skadelige atferd 01.12.2019 27.02.2020 15 Trondheim
Trening og coaching av hjertepasienter 15.01.2020 01.03.2020 7,5 Trondheim
Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale blodkar, inklusive fosterhjertet 01.11.2019 16.03.2020 15 Trondheim.
Miljødesign i regulerte vassdrag 15.02.2020 23.03.2020 7,5 Trondheim
Digitalisering av verdiskaping 02.03.2020 06.04.2020 7.5 Ålesund
Internasjonal digital markedsføring 04.05.2020 08.06.2020 7.5 Ålesund
Teori, sjanger og analyse 15.06.2020 15.08.2020 15 Nettstudium
Hørselstap – utredning og rådgivning 01.06.2020 31.08.2020 15 Trondheim
Synspedagogikk i opplæring og (re)habilitering 15.05.2020 01.09.2020 20 Oslo
Nye forretningsmodeller 17.08.2020 14.09.2020 7.5 Ikke fastsatt
MBSR-MBCT Teacher Training - Kurs 2 01.09.2020 01.10.2020 30 Gardermoen og Oslo
Oppmerksomt nærvær- Kurs 1 01.09.2020 01.10.2020 30 Gjøvik
Digital strategi og ledelse 10.09.2020 12.10.2020 7.5 Ikke fastsatt
Hørselstap - bimodal tospråklig opplæring 01.12.2020 04.01.2021 15 Trondheim
Hørselstap - utvikling og (re)habilitering av talespråk 01.12.2020 04.01.2021 15 Trondheim