På denne siden ser du en automatisk generert kursliste.  

Mental trening - del 1 01.03.2019 20.03.2019 15 Trondheim, Granåsen
IKT i læring 1 20.03.2019 5 Nettbasert
IKT i læring 2 20.03.2019 5 Nettbasert
IKT i læring 3 20.03.2019 5 Nettbasert
Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner 15.01.2019 25.03.2019 7,5 Trondheim
Miljødesign i regulerte vassdrag 04.03.2019 25.03.2019 7,5 Trondheim
Digitalisering av verdiskaping 01.03.2019 04.04.2019 7.5 Ålesund
Selvoppfatning og motivasjon i ledelse 15.11.2018 04.04.2019 7,5 Trondheim
Finansiering av forretningsutvikling 20.02.2019 10.04.2019 7,5 Trondheim
Akuttmedisin for legevaktpersonell 25.03.2019 24.04.2019 0 Gjøvik
Driftssikkerhet, vedlikeholdsstyring 20.02.2019 29.04.2019 7,5 Trondheim
Vegbygging 15.11.2018 06.05.2019 7,5
Prosjektgjennomføring med bruk av VDC 15.03.2019 09.05.2019 7,5 Oslo
Internasjonal digital markedsføring 02.05.2019 06.06.2019 7.5 Ålesund
Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk 05.06.2019 01.08.2019 7,5 Trondheim
Grammatikk og pragmatikk 15.06.2019 14.08.2019 15 Nettstudium
Mekanikk 05.06.2019 19.08.2019 7,5 Trondheim
Mekaniske bølger og eksperimentelt arbeid 05.06.2019 19.08.2019 7,5 Trondheim
Grunnkurs i analyse 1 05.06.2019 19.08.2019 7,5 Trondheim
Lineær algebra og geometri 05.06.2019 19.08.2019 7,5 Trondheim
Tallteori 05.06.2019 19.08.2019 7,5 Trondheim
Statistiske metoder 05.06.2019 19.08.2019 7,5 Trondheim
Grunnleggende kjemi 1 03.06.2019 20.08.2019 7,5 Trondheim
Hvordan utvikle styrkebasert læringsfellesskap - teorier og praksiser 15.05.2019 26.08.2019 15 Drammen
Take Credit Del 1 15.06.2019 26.08.2019 30 Trondheim
Take Credit Del 2 15.06.2019 26.08.2019 30 Trondheim
Ledelse og strategi - Trondheim 15.05.2019 27.08.2019 7,5 Trondheim
Produksjonsstyring og Supply Chain Management (SCM) 15.05.2019 27.08.2019 7,5 Trondheim
Lederskapsrollen i prosjekter og global prosjektledelse 15.05.2019 28.08.2019 7,5 Trondheim/Zürich
Barn og unges psykiske helse 01.05.2019 29.08.2019 7,5 Trondheim
Økonomi og verdiskaping 15.05.2019 29.08.2019 7,5 Oslo
Videreutdanning i praksisveiledning av studenter/profesjonsutøvere i helse- og sosialtjenesten 15.04.2019 01.09.2019 10 Trondheim
Teknologi og forskningslære modul IV 01.06.2019 01.09.2019 7,5 Trondheim
Teknologi og forskningslære modul II 01.06.2019 01.09.2019 7,5 Trondheim
Innføring i audiopedagogikk 15.05.2019 02.09.2019 15 Trondheim
Innføring i synshemming og synspedagogisk praksis 15.05.2019 03.09.2019 20
Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - nettbasert 15.05.2019 03.09.2019 7,5 Nettbasert
Praktisk prosjektledelse - Oslo 15.05.2019 03.09.2019 7,5 Oslo
Fra behov til prosjekt 15.05.2019 04.09.2019 7,5 Trondheim
Rådgivning 1: Rådgivning i et mangfoldig samfunn 15.05.2019 05.09.2019 15 Trondheim
Organisasjon og endring - Trondheim 15.05.2019 05.09.2019 7,5 Trondheim
Rådgiving og veiledning for PPT 01.06.2019 05.09.2019 15 Trondheim
Innføring i kognitiv atferdsterapi 01.05.2019 09.09.2019 7,5 Trondheim
Innføring i norsk tegnspråk 1 05.06.2019 09.09.2019 15 Trondheim
Markedsføring og internasjonalisering 15.05.2019 09.09.2019 7,5 Trondheim
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 10. sept.) 15.05.2019 10.09.2019 7,5 Trondheim
Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - Trondheim 15.05.2019 10.09.2019 7,5 Trondheim
Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 10. september) 15.05.2019 10.09.2019 7,5 Trondheim
Risikopersepsjon og risikokommunikasjon 15.05.2019 10.09.2019 7,5 Trondheim
Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter 15.05.2019 11.09.2019 7,5 Ålesund
Digitalisering - muligheter og trusler 15.08.2019 12.09.2019 7,5 Oslo
Nye forretningsmodeller 15.08.2019 12.09.2019 7.5 Ikke fastsatt
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 12. sept.) 15.05.2019 12.09.2019 7,5 Trondheim
Ledelse og strategi - Trondheim/Oslo 15.05.2019 12.09.2019 7,5 Trondheim/Oslo
Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere i underjordsarbeider 19.08.2019 16.09.2019 7,5
Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift i opplæringen 15.05.2019 17.09.2019 20 Trondheim
Dramaterapi 12.06.2019 17.09.2019 7,5
Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 17. september) 15.05.2019 17.09.2019 7,5 Trondheim
Grunnleggende kjemi 2 03.06.2019 18.09.2019 7,5 Trondheim
Organisasjon og endring - Oslo 15.05.2019 19.09.2019 7,5 Oslo
Læringsteknologi for synshemmede 15.05.2019 24.09.2019 20 Trondheim og Oslo
Testteoretisk kompetanse 01.06.2019 24.09.2019 15 Trondheim
Innovasjon og innovasjonsledelse 15.05.2019 24.09.2019 7,5 Trondheim
Forretningsforståelse i prosjekter 15.05.2019 25.09.2019 7,5 Trondheim
Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for livslang karrierelæring 03.06.2019 26.09.2019 7,5 Trondheim
Ledelse og organisering av prosjektarbeid 15.05.2019 02.10.2019 7,5 Trondheim
Risikoanalyse 15.05.2019 07.10.2019 7,5 Trondheim
Digital strategi og ledelse 10.09.2019 10.10.2019 7.5 Ikke fastsatt
Grunnleggende jernbaneteknikk 15.05.2019 14.10.2019 7,5 Trondheim
Sikkerhet og organisasjon 15.05.2019 15.10.2019 7,5 Trondheim
Vedlikeholdsoptimalisering 15.05.2019 22.10.2019 7,5 Trondheim
Matematikkvansker - kartlegging og tiltak 01.06.2019 26.11.2019 15 Trondheim
Grunnleggende kjemi 3 01.12.2020 31.12.2019 7,5 Trondheim
Varmelære og miljøfysikk 01.12.2019 06.01.2020 7,5 Trondheim
Elektromagnetisme 01.12.2019 06.01.2020 7,5 Trondheim
Grunnkurs i analyse 2 01.12.2019 06.01.2020 7,5 Trondheim
Lineær algebra med anvendelser 01.12.2019 06.01.2020 7,5 Trondheim
Geometri 01.12.2019 06.01.2020 7,5 Trondheim
Sannsynlighetsregning og statistikk 01.12.2019 06.01.2020 7,5 Trondheim
Matematikkdidaktikk 01.12.2019 06.01.2020 7,5 Trondheim
Språkhistorie og talemål 15.12.2019 08.01.2020 7,5 Nettbasert
Nordisk litteraturhistorie 01.12.2019 08.01.2020 7,5 Nettbasert
Teknologi og forskningslære - Modul III 01.11.2019 10.01.2020 7,5 Trondheim
Teknologi og forskningslære - Modul I 01.11.2019 10.01.2020 7,5 Trondheim
Hørselshemming – språk og kommunikasjon 01.12.2019 20.01.2020 15 Trondheim, NTNU Dragvoll
Mental trening - del 2 10.12.2019 31.01.2020 15 Trondheim, Granåsen
Rådgivning 1: Karriererådgivning og livsmestring 31.01.2020 15 Trondheim
Grunnleggende organisk kjemi 01.12.2019 31.01.2020 7,5 Trondheim
Utdanningsvalg 2: Undervisning, utdannings- og yrkesvalg 02.12.2019 31.01.2020 7,5 Trondheim
Teori, sjanger og analyse 15.06.2020 15.08.2020 15 Nettstudium
Hørselstap – utredning og rådgivning 01.06.2020 31.08.2020 15 Trondheim
Synspedagogikk i opplæring og (re)habilitering 15.05.2020 01.09.2020 20 Oslo
MBSR-MBCT Teacher Training - Kurs 2 01.09.2020 01.10.2020 30 Gardermoen og Oslo
Oppmerksomt nærvær- Kurs 1 01.09.2020 01.10.2020 30 Gjøvik
Hørselstap - bimodal tospråklig opplæring 01.12.2020 04.01.2021 15 Trondheim
Hørselstap - utvikling og (re)habilitering av talespråk 01.12.2020 04.01.2021 15 Trondheim