Generert kursliste/kursside

På denne siden ser du en automatisk generert kursliste.  

EVU-Kurs

Kurs ikke funnet
IKT i læring 1 05.12.2020 IFUD1051 5
IKT i læring 2 05.12.2020 IFUD1052 5
IKT i læring 3 05.12.2020 IFUD1053 5
Digital transformasjon og bærekraft 05.12.2020 IØ6570/IØ6572 7,5
Smart læring Live (EDU6211) 05.12.2020 EDU6211 7.5
Sikkerhetsstyring og risikoanalyse i havbruk 01.11.2020 07.12.2020 MR6006 7,5
Innføringsemner i design - Grunnleggende verktøy i designprosesser 08.12.2020 18.12.2020 PD6012 7,5
Tjenestedesign for arbeidslivet 30.11.2020 04.01.2021 PD6009 7,5
Ny teknologi og ny økonomi - samfunnsmessige virkninger 01.12.2020 05.01.2021 SØK6301 7.5
Astronomi 01.12.2020 07.01.2021 FY6015 7,5
Internasjonal digital markedsføring 01.12.2020 10.01.2021 AV600317 7.5
Teknologi og forskningslære - Modul III 01.12.2020 10.01.2021 SKOLE6622 7,5
Teknologi og forskningslære - Modul I 01.12.2020 10.01.2021 SKOLE6624 7,5
VDC-Certificate Program Norge, NTNU - Stanford Center for Professional Development 15.09.2020 11.01.2021 BA6280 15
Ultralyd av overekstremiteter 01.11.2020 11.01.2021 RAT6002 15
Grunnkurs i analyse 2 01.12.2020 11.01.2021 MA6102 7,5
Lineær algebra med anvendelser 01.12.2020 11.01.2021 MA6202 7,5
Geometri 01.12.2020 11.01.2021 MA6401 7,5
Sannsynlighetsregning og statistikk 01.12.2020 11.01.2021 ST6101 7,5
Matematikkdidaktikk 01.12.2020 11.01.2021 EDU6002 7,5
Introduksjon til AR, VR og XR for bygg- og anlegg 15.12.2020 11.01.2021 VB6116 7,5
Grunnleggende programmering med Python 10.12.2020 11.01.2021 IT6206 7,5
Digital sikkerhet - behov og trusselbilde 15.12.2020 12.01.2021 IIKG6510 2,5
Estetikk, byggeskikk og stedskvalitet 15.12.2020 12.01.2021 K1215 15
Innføring i logistikkledelse 05.01.2021 12.01.2021 SMF6001 7,5
Traumatisering hos barn og unge - forebygging av omsorgssvikt, overgrep, selvskading, selvmord og voldelig ekstremisme 01.12.2020 14.01.2021 MDV6245 15
Operativ økonomistyring i en digital kontekst 01.12.2020 14.01.2021 BOKO6010 7.5
Smidig praksis i prosjekt og digital transformasjon 15.10.2020 15.01.2021 BA6260 7,5
Universell utforming for servicenæringen 08.01.2021 15.01.2021 VB6107 10
Norsk 2.0 - Nye perspektiver på norskdidaktikk 15.12.2020 16.01.2021 NORD6110 15
Ungdom, rus og avhengighet 01.12.2020 18.01.2021 MDV6244 15
Kunnskapsbasert habilitering 18.01.2021 MDV6217 7.5 (modul 4 og 5)
Matematikkvansker - kartlegging og tiltak 04.01.2021 19.01.2021 PED6016 15
Sikkerhet og organisasjon 01.11.2020 19.01.2021 SOS6520 7,5
Bærekraftig bedriftsøkonomi og forretningsanalyse 01.12.2020 20.01.2021 IØ6550 7,5
Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme 01.12.2020 20.01.2021 MDV6255 15
Forskningsdesign og forskningsmetode 01.11.2020 21.01.2021 SOS6516 7,5
Ledelse og strategi - Trondheim 01.11.2020 21.01.2021 IØ6501 7,5
Tilknytning, samspill og omsorg. Sped- og småbarns psykiske helse 01.12.2020 21.01.2021 MDV6260 15
Hørselstap - utvikling og (re)habilitering av talespråk 01.12.2020 25.01.2021 PED6650 15
Lederutvikling og organisasjonsendring 01.11.2020 25.01.2021 RAD6505 7,5
Kollegaveiledning i NAV - individ og gruppe 01.12.2020 25.01.2021 ISA6003 15
Organisasjonsutvikling, ledelse og læring 01.11.2020 26.01.2021 SOS6509 7,5
Mobilitetsopplæring av synshemmede barn, unge og voksne 15.12.2020 26.01.2021 PED6659 20
Elektrisitet og elektronikk 01.12.2020 27.01.2021 FY6018 7,5
Kjemi som vitenskap og undervisningsfag 01.12.2020 27.01.2021 KJ6007 7,5
Ledelse og strategi - Trondheim/Oslo 15.12.2020 27.01.2021 IØ6501 7,5
Separasjon og analyse i kjemi 01.12.2020 28.01.2021 KJ6008 7,5
Cyber Tactics 05.01.2021 29.01.2021 IIKG6500 7,5
Hørselstap - bimodal tospråklig opplæring 01.12.2020 01.02.2021 PED6644 15
Forskningsmetoder for klinikere i Helseregion Midt-Norge (Mini-ELF) 01.12.2020 01.02.2021 MDV6002 10
Praksisveiledning i helse- og sosialtjenesten, Trondheim 15.11.2020 01.02.2021 MDV6021 10
Vegbygging 01.12.2020 01.02.2021 BA6057 7,5
Masteroppgave i helseinformatikk 15.11.2020 01.02.2021 IT/MDV6191 30
Innføring i norsk tegnspråk 4 10.12.2020 01.02.2021 TEGN6003 15
Prosjektoppgave for erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane 01.12.2020 01.02.2021 BA6056 7,5
Landmåling for bygg og anlegg. 04.01.2021 01.02.2021 VB6001 7,5
Sakkyndig vurdering og forvaltning 04.01.2021 02.02.2021 PED6018 15
Organisasjonsutvikling, ledelse og læring 01.11.2020 02.02.2021 SOS6509 7,5
Rådgivning 2: Tverrfaglig samarbeid og relasjonskompetanse 15.11.2020 04.02.2021 PED6038 15
Økonomi og verdiskaping 01.11.2020 04.02.2021 IØ6502 7,5
Strategier for program- og porteføljestyring 15.12.2020 08.02.2021 IØ6203 7,5
Drift og vedlikehold 01.12.2020 08.02.2021 BA6061 7,5
Helseinformatikk introduksjonskurs 15.11.2020 08.02.2021 IT6101 7,5
Akutt og postoperativ smerte 11.01.2021 08.02.2021 MDV6013 7,5
Ledelse og strategi - nettbasert 01.11.2020 09.02.2021 IØ6501 7,5
Digitalisering av verdiskaping 01.12.2020 11.02.2021 AV600417 7.5
Organisasjon og endring - Trondheim 01.11.2020 11.02.2021 SOS6502 7,5
Databaseteknikk 15.11.2020 11.02.2021 IT6104 7,5
Biologi og sykdomslære for informatikere 05.01.2021 11.02.2021 MDV6101 7,5
Palliasjon 11.01.2021 11.02.2021 MDV6020 7,5
Operativ ledelse - utvikling av prestasjonsteam 15.01.2021 15.02.2021 IØ6390 7,5
Risikostyring i prosjekter 01.11.2020 15.02.2021 BA6202 7,5
Dramaterapi 11.01.2021 15.02.2021 DRA6002 7,5
Strategisk planlegging av infrastruktur 01.12.2020 15.02.2021 BA6052 7,5
Brukersentrert systemutvikling 15.11.2020 15.02.2021 IT6121 10
Introduksjon til mindfulness - Filosofisk og teoretisk bakgrunn, forskningsgrunnlag og praksis 11.01.2021 15.02.2021 HELG6011 7,5
Ledelse av leverandørrelasjoner og -nettverk 10.01.2021 16.02.2021 IØ6513 7,5
Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk 01.01.2021 17.02.2021 AVS6300 7,5
Praktisk prosjektledelse 01.12.2020 17.02.2021 PK6400 7,5
Organisasjon og endring - Oslo 01.11.2020 18.02.2021 SOS6502 7,5
Velferdsteknologi 15.11.2020 18.02.2021 MDV6125 5
Dansepedagogikk og treningsledelse 15.01.2021 19.02.2021 DANS6034 7,5
Resirkulerende akvakultursystemer - RAS 15.01.2021 20.02.2021
Industriell sikkerhet og pålitelighet 10.01.2021 23.02.2021 PK6018 7,5
Testteoretisk kompetanse 01.12.2020 23.02.2021 PED6027 15
Ledelse og eierskap i prosjekter 01.11.2020 25.02.2021 PK6100 7,5
Ledelse og eierskap i prosjekter 01.11.2020 25.02.2021 PK6100 7,5
Sporgeometri og sporteknikk 01.12.2020 01.03.2021 BA6053 7,5
Fedmebehandling 1: Livsstilsbehandling for voksne 15.01.2021 01.03.2021 MDV6017 7,5
Praktisk prosjektledelse 01.12.2020 03.03.2021 PK6400 7,5
Prosjektgjennomføringsmodell etter ISO19650 08.02.2021 03.03.2021 VB6114 7,5
Digitalisering i samfunn og arbeidsliv 01.11.2020 04.03.2021 SOS6501 7,5
Strategi og teknologiledelse 15.12.2020 08.03.2021 IØ6029 7,5
Mental Trening og eksekutive hjernefunksjoner 10.01.2021 10.03.2021 PED6062 30
Styrkebaserte læringsfellesskaper - ledelse og organisasjonsutvikling 01.02.2021 10.03.2021 RAD6052 15
Praksisveiledning i helse- og sosialtjenesten, Ålesund 01.02.2021 11.03.2021 HELA6000 5
Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale blodkar, inklusive fosterhjertet 01.11.2020 15.03.2021 UL6003 15
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 15.01.2021 16.03.2021 RAD6000 7,5
Fedmebehandling 2: Livsstilsbehandling for barn, vektkirurgi og farmakoterapi 15.01.2021 17.03.2021 MDV6018 7,5