Generert kursliste/kursside

På denne siden ser du en automatisk generert kursliste.  

EVU-Kurs

Kurs ikke funnet
Fedmebehandling 1: Livsstilsbehandling for voksne 15.01.2021 01.03.2021 MDV6017 7,5
Miljødesign i regulerte vassdrag 01.02.2021 02.03.2021 VM6006 7,5
IKT i læring 1 02.03.2021 IFUD1051 5
IKT i læring 2 02.03.2021 IFUD1052 5
IKT i læring 3 02.03.2021 IFUD1053 5
Praktisk prosjektledelse 01.12.2020 03.03.2021 PK6400 7,5
Prosjektgjennomføringsmodell etter ISO19650 08.02.2021 03.03.2021 VB6114 7,5
Digitalisering i samfunn og arbeidsliv 01.11.2020 04.03.2021 SOS6501 7,5
Digital strategi og ledelse 15.02.2021 04.03.2021 AV600117 7.5
Strategi og teknologiledelse 15.12.2020 08.03.2021 IØ6029 7,5
Resiliens og sikkerhet i samfunn og komplekse systemer 01.11.2020 09.03.2021 IØ6320 7,5
Mental trening og eksekutive hjernefunksjoner 30.01.2021 10.03.2021 PED6062 30
Geoteknikk 2 15.02.2021 10.03.2021 BA6064 7,5
Praksisveiledning i helse- og sosialtjenesten, Ålesund 01.02.2021 11.03.2021 HELA6000 5
Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale blodkar, inklusive fosterhjertet 01.11.2020 15.03.2021 UL6003 15
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 22.02.2021 16.03.2021 RAD6000 7,5
Fedmebehandling 2: Livsstilsbehandling for barn, vektkirurgi og farmakoterapi 15.01.2021 17.03.2021 MDV6018 7,5
Strategisk prosjektledelse - Spillbasert teamutvikling og forretningsforståelse i prosjekter 01.02.2021 18.03.2021 PK6245 7,5
Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner 15.01.2021 22.03.2021 BA6013 7,5
Introduksjon til maskinlæring og semantisk web for bygg anlegg 08.03.2021 07.04.2021 VB6115 7,5
Bærekraftige industrielle prosesser og ressursutnyttelse 15.02.2021 07.04.2021 KP6003 7,5
Bærekraftige industrielle prosesser og ressursutnyttelse 01.02.2021 07.04.2021 KP6003 7,5
Bylogistikk 01.03.2021 12.04.2021 BA6017 7,5
Styrkebaserte læringsfellesskaper - ledelse og organisasjonsutvikling 15.03.2021 13.04.2021 RAD6052 15
Selvoppfatning og motivasjon i ledelse 01.11.2020 15.04.2021 PED6503 7,5
Grunnleggende sporvedlikehold 01.12.2020 19.04.2021 BA6054 7,5
Rus og psykisk helsearbeid 01.02.2021 21.04.2021 MDV6404 7,5
Digital strategi og ledelse 15.02.2021 22.04.2021 AV600117 7.5
Finansiering av forretningsutvikling 15.12.2020 26.04.2021 IØ6015 7,5
Akuttmedisin for legevaktpersonell 22.03.2021 26.04.2021 AKUTTMED-V1 0
Hjelp, vi har blitt hacket! 20.04.2021 19.05.2021 0
Beredskapsplan for cyberangrep 20.04.2021 26.05.2021 0
Algebra, funksjoner og modellering 01.06.2021 01.08.2021 MA6060 7,5
Grunnkurs i analyse 1 (tilbys både høst og vår) 01.06.2021 01.08.2021 MA6101 7,5
Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk 01.06.2021 01.08.2021 MA6060 7,5
Grammatikk og pragmatikk 15.06.2021 14.08.2021 NORD6102 15
Ultralyd av dialysefistler, nyrer og urinveier 15.05.2021 15.08.2021 RAT6005 7,5
Digital teknologi og dens påvirkning på fremtidens arbeids- og organisasjonsliv 01.06.2021 15.08.2021 IØ6555 7,5
Smidig praksis i prosjekt og digital transformasjon 15.05.2021 15.08.2021 BA6260 7,5
Spansk språkferdighet og fagdidaktikk 01.06.2021 16.08.2021 SPA6102 7,5
Lineær algebra og geometri 01.06.2021 16.08.2021 MA6201 7,5
Tallteori 01.06.2021 16.08.2021 MA6301 7,5
Statistiske metoder 01.06.2021 16.08.2021 ST6201 7,5
Mekanikk 01.06.2021 20.08.2021 FY6013 7,5
Mekaniske bølger og eksperimentelt arbeid 01.06.2021 20.08.2021 FY6016 7,5
Take Credit Del 2 15.06.2021 23.08.2021 TCDEL2SPESB 30
Take Credit Del 1 15.06.2021 23.08.2021 TCDEL1SPESB 30
Ultralyd av overekstremiteter 01.05.2021 24.08.2021 RAT6002 15
Styrkebaserte læringsfellesskaper - teorier og praksiser 01.06.2021 25.08.2021 RAD6051 15
Matematikk for lærerutdannere 1 15.05.2021 30.08.2021 SKOLE6021 15
Flerspråklighet i engelskfaget 01.06.2021 30.08.2021 ENG6104 7,5
Basal ultralyd 01.05.2021 30.08.2021 RAT6001 15
Konspirasjonsteorier i skole og på nett 01.06.2021 31.08.2021 SKOLE6024 7,5
Grunnleggende kjemi 1 01.06.2021 31.08.2021 KJ6001 7,5
Grunnleggende kjemi 2 01.06.2021 31.08.2021 KJ6002 7,5
Folkehelse og livsmestring i skolen (FoLiS) 15.05.2021 01.09.2021 PED6043 7,5
Teknologi og forskningslære modul IV 01.06.2021 01.09.2021 SKOLE6623 7,5
Teknologi og forskningslære modul II 01.06.2021 01.09.2021 SKOLE6625 7,5
Musikkbasert miljøbehandling 15.06.2021 01.09.2021 FH3107 15
CyberSmart - Innføring i digital sikkerhet for lærere 15.05.2021 01.09.2021 IIK6520 7,5
Rådgivning 1: Rådgivning i et mangfoldig samfunn 15.05.2021 02.09.2021 PED6031 15
Produksjonsstyring og Supply Chain Management (SCM) 15.05.2021 02.09.2021 PK6028 7,5
Innføring i audiopedagogikk 15.05.2021 06.09.2021 PED6648 15
Innføring i synshemming og synspedagogisk praksis 01.06.2021 07.09.2021 PED6666 20
Profesjonsutøvelse i mangfoldsskolen 15.05.2021 09.09.2021 PED6040 15
Mobilitetsopplæring av synshemmede barn, unge og voksne 01.06.2021 14.09.2021 PED6659 20
Forskningsmetoder for klinikere i Helseregion Midt-Norge (Mini-ELF) 15.04.2021 14.09.2021 MDV6002 10
Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift i opplæringen 01.06.2021 21.09.2021 PED6658 20
Læringsteknologi for synshemmede 01.06.2021 28.09.2021 PED6665 20
Nevrosykepleie 1 – Akuttnevrologi og nevrokirurgi 15.09.2021 08.11.2021 SYT6020 7,5
Grunnleggende organisk kjemi 01.12.2021 01.01.2022 KJ6003 7,5
Grunnkurs i analyse 1 (tilbys både høst og vår) 01.12.2021 03.01.2022 MA6101 7,5
Grunnkurs i analyse 2 01.12.2021 03.01.2022 MA6102 7,5
Lineær algebra med anvendelser 01.12.2021 03.01.2022 MA6202 7,5
Geometri 01.12.2021 03.01.2022 MA6401 7,5
Sannsynlighetsregning og statistikk 01.12.2021 03.01.2022 ST6101 7,5
Matematikkdidaktikk 01.12.2021 03.01.2022 EDU6002 7,5
Ultralyd av underekstremiteter 01.12.2021 04.01.2022 RAT6003 15
Språkhistorie og talemål 15.12.2021 08.01.2022 NORD6106 7,5
Nordisk litteraturhistorie 15.12.2021 08.01.2022 NORD6108 7,5
Kjønn, likestilling og mangfold 15.11.2021 10.01.2022 KULT6502 7,5
Teknologi og forskningslære - Modul III 01.12.2021 10.01.2022 SKOLE6622 7,5
Teknologi og forskningslære - Modul I 01.12.2021 10.01.2022 SKOLE6624 7,5
Varmelære og miljøfysikk 01.12.2021 10.01.2022 FY6014 7,5
Elektromagnetisme 01.12.2021 10.01.2022 FY6017 7,5
Rådgivning 1: Karriererådgivning og livsmestring 15.11.2021 31.01.2022 PED6039 15
Grunnleggende kjemi 3 01.12.2021 31.01.2022 KJ6004 7,5
Mangfoldspedagogikk og inkluderende praksiser 15.11.2021 10.02.2022 PED6041 15
Matematikk for lærerutdannere 2 15.05.2022 01.08.2022 SKOLE6022 15
Ultralyd av hofte og lyske 01.05.2022 03.08.2022 RAT6004 15