På denne siden ser du en automatisk generert kursliste.  

IKT i læring 1 23.09.2018 5 Nettbasert
IKT i læring 2 23.09.2018 5 Nettbasert
IKT i læring 3 23.09.2018 5 Nettbasert
Palliasjon 20.08.2018 24.09.2018 7,5 Trondheim
Produksjonsplanlegging i vannkraftbaserte system 22.06.2018 24.09.2018 7,5 Trondheim
Læringsteknologi for synshemmede 15.05.2018 25.09.2018 20 Trondheim og Oslo
Innovasjon og innovasjonsledelse (oppstart 25. sept.) 15.05.2018 25.09.2018 7,5 Trondheim
Økonomi og verdiskaping 10.08.2018 26.09.2018 7,5 Oslo
Ledelse og organisering av prosjektarbeid 15.06.2018 26.09.2018 7,5 Trondheim
Teknologiendring og samfunnsutvikling - Trondheim 06.08.2018 02.10.2018 7,5 Trondheim
Å arbeide som kontaktlærer - trinn 1 05.09.2018 03.10.2018 7,5 Trondheim
Testteoretisk kompetanse 01.06.2018 09.10.2018 15 Trondheim
Miljødesign i regulerte vassdrag 20.09.2018 15.10.2018 7,5 Trondheim
Sikkerhet og organisasjon 15.06.2018 16.10.2018 7,5 Trondheim
Grunnleggende jernbaneteknikk 01.06.2018 16.10.2018 7,5 Trondheim
Akuttmedisin for legevaktpersonell 24.09.2018 18.10.2018 0 Gjøvik
Take Credit! Del III - Språk og samfunn 20.09.2018 20.10.2018 15 Trondheim
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 03.09.2018 22.10.2018 7,5 Trondheim
Trafikkteknikk og trafikksikkerhet 01.06.2018 22.10.2018 7,5 Trondheim
Smerte og smertebehandling 10.09.2018 22.10.2018 7,5 Trondheim
Innovasjon og innovasjonsledelse (oppstart 22. okt.) 30.08.2018 22.10.2018 7,5 Trondheim
Vedlikeholdsoptimalisering 01.09.2018 23.10.2018 7,5 Trondheim
Prosjekteringsledelse 01.09.2018 23.10.2018 7,5 Trondheim/Oslo
Forretningsforståelse i prosjekter 01.09.2018 25.10.2018 7,5 Trondheim
Digital strategi og ledelse 04.10.2018 25.10.2018 7.5 Ålesund
Medisinsk fysikk – kvalitetsstyring, lovverk, forskning, etikk 03.09.2018 29.10.2018 4 Trondheim
Videregående kurs for ansatte på NTNU VIDERE 01.10.2018 01.11.2018 7,5
Damsikkerhet II 20.08.2018 05.11.2018 6 Trondheim
Henvisning til spesialist for manuellterapeuter, kiropraktorer og annet helsepersonell med henvisningsrett 08.10.2018 19.11.2018 7,5 Trondheim
Forsøksdyrlære for forskere
- Laboratory Animal Science for Researchers
01.10.2018 19.11.2018 7,5 Trondheim
Ulykkesgranskning 01.10.2018 19.11.2018 7,5 Trondheim
Fasilitatorkurs simulering 04.11.2018 20.11.2018 Gjøvik
Geografisk informasjonsbehandling 01.10.2018 26.11.2018 7,5 Trondheim
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 27. nov.) 27.11.2018 7,5 Trondheim
Rådgivning 2: Tverrfaglig samarbeid i en flerkulturell skole 01.12.2018 01.01.2019 15 Trondheim
Sakkyndig vurdering og forvaltning 01.12.2018 01.01.2019 15 Trondheim
Flerkulturell kompetanse 01.12.2018 01.01.2019 15 Trondheim
Læringsmiljø og gruppeledelse 01.12.2018 01.01.2019 15 Trondheim
Take Credit! Del III - Litteratur III 12.11.2018 05.01.2019 15 Trondheim
Grunnkurs i analyse 2 01.12.2018 07.01.2019 7,5 Trondheim
Lineær algebra med anvendelser 01.12.2018 07.01.2019 7,5 Trondheim
Geometri 01.12.2018 07.01.2019 7,5 Trondheim
Sannsynlighetsregning og statistikk 01.12.2018 07.01.2019 7,5 Trondheim
Matematikkdidaktikk 01.12.2018 07.01.2019 7,5 Trondheim
Astronomi 01.12.2018 07.01.2019 7,5 Nettbasert
Elektrisitet og elektronikk 01.12.2018 07.01.2019 7,5 Trondheim
Traumatisering hjå barn og unge – førebygging av omsorgssvikt, overgrep, sjølvskading og sjølvmord 15.11.2018 09.01.2019 15 Trondheim
Ungdom, rus og avhengighet 15.11.2018 10.01.2019 15 Trondheim
Teknologi og forskningslære - Modul III 01.11.2018 10.01.2019 7,5 Trondheim
Teknologi og forskningslære - Modul I 01.11.2018 10.01.2019 7,5 Trondheim
Profesjonsutvikling og organisasjon 10.12.2018 10.01.2019 15 Trondheim
Arbeid og helse 15.10.2018 10.01.2019 15 Trondheim
Kognitiv atferdsterapi (KAT) i gruppe 15.11.2018 14.01.2019 7,5 Trondheim
Grunnleggende bruk av VDC 15.11.2018 14.01.2019 7,5 Oslo
Prosjektteater 01.12.2018 15.01.2019 15 Trondheim
Frankrike - språk, kultur og litteratur 01.10.2018 15.01.2019 7,5 Caen, Frankrike.
Resirkulerende akvakultursystemer - RAS 15.12.2018 15.01.2019 7,5 NTNU senter for fiskeri og havbruk, Brattørkaia 17c, Trondheim
Norsk 2.0 - Nye perspektiver på norskdidaktikk 15.12.2018 16.01.2019 15 Nettbasert
Tyskland forteller 01.10.2018 16.01.2019 7,5 Berlin og Trondheim
Fysisk aktivitet 15.10.2018 21.01.2019 15 Trondheim
Mobilitetsopplæring av synshemmede barn, unge og voksne 12.11.2018 22.01.2019 20 Trondheim
Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene 30.10.2018 22.01.2019 15 Trondheim
Objektorientert programmering med systemarbeid 25.01.2019 29.01.2019 10 Nettbasert
Drift av MS Exchange og MS SQL Server 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Informasjonssikkerhet og produktforvaltning 25.01.2019 29.01.2019 15 Nettbasert
Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme 15.11.2018 29.01.2019 15 Trondheim
Nettverkssikkerhet 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Operativsystemer 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Stort IT-prosjekt i drift av datasystemer 25.01.2019 29.01.2019 20 Nettbasert
Stort IT-prosjekt i informasjonsbehandling 25.01.2019 29.01.2019 20 Nettbasert
Videregående programmering i Java 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Webdesign 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
IT-strategi i organisasjoner 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Datamaskinteknikk 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Bedriftsøkonomi 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Applikasjonsutvikling for Android 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Virtuelle tjenere 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Økonomisk styring og regnskap 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert kurs ved NTNU, Institutt for datateknologi og informatikk
PowerShell i praktisk scripting 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
XML-Teknologi 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Windows server for systemansvarlige 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Webutvikling 1 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Webprogrammering med Python 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Webprogrammering i PHP 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Big data 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
System Center Operation Manager 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
System Center Configuration Manager 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
SharePoint 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Python for programmers 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert/Internet course
Programmering i Visual Basic 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Programmering i Java 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Nettverksteknologi 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Linux systemdrift 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
ITIL v3 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
HTML5 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Drift av lokalnettverk 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Digital fotografering 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Datasikkerhet 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Datakommunikasjon 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert
Databaser 2 25.01.2019 29.01.2019 5 Nettbasert