Generert kursliste/kursside

På denne siden ser du en automatisk generert kursliste.  

EVU-Kurs

Kurs ikke funnet
IKT i læring 1 12.07.2020 IFUD1051 5
IKT i læring 2 12.07.2020 IFUD1052 5
IKT i læring 3 12.07.2020 IFUD1053 5
Digital transformasjon og bærekraft 12.07.2020 IØ6570 7,5
Smart læring Live 12.07.2020 EDU6211 7.5
Grunnkurs i analyse 1 01.06.2020 04.08.2020 MA6101 7,5
Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk 01.06.2020 06.08.2020 MA6060 7,5
Smidig praksis i prosjekt og digital transformasjon 23.06.2020 11.08.2020 BA6260 7,5
Analyse, sjanger og fortolkning 15.06.2020 15.08.2020 NORD6104 15
Spansk språkferdighet og fagdidaktikk 01.08.2020 15.08.2020 SPA6102 7,5
Cybersikkerhet - Introduksjon til informasjonssikkerhetsledelse 05.08.2020 15.08.2020 IIKG6503 7,5
Digital teknologi og dens påvirkning på fremtidens arbeids- og organisasjonsliv 01.06.2020 15.08.2020 7,5
Tjenestedesign for arbeidslivet 08.07.2020 15.08.2020 PD6009 7,5
Lineær algebra og geometri 01.06.2020 17.08.2020 MA6201 7,5
Tallteori 01.06.2020 17.08.2020 MA6301 7,5
Statistiske metoder 01.06.2020 17.08.2020 ST6201 7,5
Digital sikkerhet og min nye arbeidshverdag 06.08.2020 17.08.2020 0
Innføring i morgendagens digitale organisasjoner - kurs 1 - uke 34-36 06.08.2020 17.08.2020 5
Prosjektarbeid i team for maritim bransje 01.08.2020 18.08.2020 0
Moderne fysikk 01.06.2020 20.08.2020 FY6019 7,5
Lys, optikk og fysikkfaget i skolen 01.06.2020 20.08.2020 FY6020 7,5
Økonomi og verdiskaping 15.05.2020 20.08.2020 IØ6502 7,5
Fremtidens teknologier for digitalt samarbeid 08.07.2020 20.08.2020 0
Basal ultralyd 01.05.2020 24.08.2020 RAT6001 15
Biokjemi 09.08.2020 24.08.2020 KJ6005 7,5
Take Credit Del 1 15.06.2020 24.08.2020 TCDEL1SPESB 30
Take Credit Del 2 15.06.2020 24.08.2020 TCDEL2SPESB 30
Digital sikkerhet og min nye arbeidshverdag 06.08.2020 24.08.2020 0
Uorganisk kjemi 09.08.2020 25.08.2020 KJ6006 7,5
Marte Meo-metoden 15.05.2020 26.08.2020 MDV6423 7,5
Ledelse og eierskap i prosjekter 15.05.2020 26.08.2020 PK6100 7,5
Ledelse og strategi - Trondheim 15.05.2020 26.08.2020 IØ6501 7,5
Introduksjon til medisinsk bildeteknologi 01.06.2020 27.08.2020 RAT6000 7,5
Hørselstap – utredning og rådgivning 08.06.2020 31.08.2020 PED6652 15
Flerspråklighet i engelskfaget 01.06.2020 31.08.2020 ENG6104 7,5
Praksisveiledning i helse- og sosialtjenesten, Gjøvik 15.04.2020 31.08.2020 HELG6010 10
Praksisveiledning i helse- og sosialtjenesten, Trondheim 15.04.2020 31.08.2020 MDV6021 10
Praksisveilederutdanning i helse- og sosialtjenesten, Ålesund, del 1 15.04.2020 31.08.2020 HELA6010 5
Ledelse og strategi - Trondheim/Oslo 15.05.2020 31.08.2020 IØ6501 7,5
Cyber Intelligence 08.07.2020 31.08.2020 IIKG6501 7,5
Critical Infrastructure Security 08.07.2020 31.08.2020 IIKG6502 7,5
Synspedagogikk i opplæring og (re)habilitering 15.05.2020 01.09.2020 PED6667 20
Teknologi og forskningslære modul IV 01.06.2020 01.09.2020 SKOLE6623 7,5
Teknologi og forskningslære modul II 01.06.2020 01.09.2020 SKOLE6625 7,5
Universell utforming 12.08.2020 01.09.2020 K1213 15
Bærekraftig bedriftsøkonomi og forretningsanalyse 05.08.2020 02.09.2020 IØ6550 7,5
Praktisk prosjektledelse 05.08.2020 02.09.2020 PK6400 7,5
Rådgivning 2: Sosialpedagogikk i en flerkulturell skole 15.05.2020 03.09.2020 PED6036 15
Organisasjon og endring - Trondheim 15.05.2020 03.09.2020 SOS6502 7,5
Rådgiving og veiledning for PPT - nettkurs 01.08.2020 05.09.2020 PED6011 15
Barn og unges psykiske helse - Del I: Normalutvikling i et systemperspektiv 0-23 år 01.05.2020 07.09.2020 MDV6201 7,5
Introduksjon til MR 01.06.2020 07.09.2020 RAT6101 7,5
Innføring i norsk tegnspråk 3 15.08.2020 07.09.2020 TEGN6002 15
IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten 15.06.2020 07.09.2020 IT6103 7,5
Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere i underjordsarbeider 10.08.2020 07.09.2020 GB6001 7,5
Introduksjon til landmåling og landmålingsinstrumenter 12.08.2020 07.09.2020 VB6000 7,5
Innføring i morgendagens digitale organisasjoner - kurs 2 - uke 37-39 20.08.2020 07.09.2020 5
Drift 1 - Service og vedlikehold. 17.08.2020 08.09.2020 IPEV6006 7,5
Innovasjon og innovasjonsledelse 15.05.2020 08.09.2020 SOS6505 7,5
Praktisk prosjektledelse 05.08.2020 09.09.2020 PK6400 7,5
Innføringsseminar i psykodynamisk psykoterapi (PDP) 01.06.2020 10.09.2020 PDP
Organisasjon og endring - Oslo 15.05.2020 10.09.2020 SOS6502 7,5
Digitalisering i samfunn og arbeidsliv 15.05.2020 10.09.2020 SOS6501 7,5
KAT - 2-årig etterutdanning i kognitiv atferdsterapi 01.07.2020 10.09.2020 KATBU
Programmering 15.06.2020 10.09.2020 IT6102 7,5
Medisin og helsetjeneste 12.08.2020 10.09.2020 MDV6102 7,5
Perspektiver på mangfold og inkludering 12.06.2020 11.09.2020 PED6040 15
Dramaterapi 15.06.2020 14.09.2020 DRA6002 7,5
Psykisk helse og voldsproblematikk 01.06.2020 14.09.2020 MDV6216 7,5
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 14. sept.) 15.05.2020 14.09.2020 RAD6502 7,5
Offentlige organisasjoner, samfunnsstyring og politikk 15.05.2020 14.09.2020 SOS6525 7,5
Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer 15.06.2020 14.09.2020 IT6122 10
Prosjektering av bruer I 01.08.2020 14.09.2020 KT6003 7,5
Pumpe- og ledningsteknologi 01.08.2020 14.09.2020 VM6002 7,5
Digitalisering i samfunn og arbeidsliv - ekstrakurs 15.05.2020 14.09.2020 SOS6501 7,5
Digital teknologi 1 - Programmering og IIoT 24.08.2020 15.09.2020 IPEV6003 7,5
Forskningsmetoder for klinikere i Helseregion Midt-Norge (Mini-ELF) 01.07.2020 15.09.2020 MDV6002 10
Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift i opplæringen 01.07.2020 15.09.2020 PED6658 20
Fra behov til prosjekt 15.05.2020 15.09.2020 BA6206 7,5
Kunnskapsbasert habilitering 15.09.2020 MDV6217 7.5 (modul 4 og 5)
Forsøksdyrlære for forskere
- Laboratory Animal Science for Researchers
15.10.2020 15.09.2020 MDV6003 7,5
Dronefotogrammetri I 12.08.2020 15.09.2020 VB6002 7,5
Universell utforming for servicenæringen 15.06.2020 16.09.2020 VB6107 10
Ledelse og strategi - nettbasert - ekstrakurs 15.05.2020 16.09.2020 IØ6501 7,5
Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for livslang karrierelæring 01.06.2020 17.09.2020 RAD6100 7,5
Forskningsdesign og forskningsmetode 15.05.2020 17.09.2020 SOS6516 7,5
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 17. sept.) 15.05.2020 17.09.2020 RAD6502 7,5
Strategisk prosjektledelse - Spillbasert teamutvikling og forretningsforståelse i prosjekter 10.08.2020 17.09.2020 PK6245 7,5
Oppgavemetode i helseinformatikk 15.06.2020 17.09.2020 MDV6120 5
Introduksjon til bærekraftig bedriftsøkonomi 17.09.2020 BBOA6015 7,5
Organisasjon og endring - Trondheim - ekstrakurs 15.05.2020 17.09.2020 SOS6502 7,5
Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse 15.05.2020 21.09.2020 IØ6512 7,5
Markedsføring og internasjonalisering 15.05.2020 21.09.2020 IØ6018 7,5
Produksjon 1 - Planlegging og simulering 01.09.2020 22.09.2020 IPEV6005 7,5
Læringsteknologi for synshemmede 01.07.2020 22.09.2020 PED6665 20
Å arbeide som kontaktlærer - trinn 2 20.08.2020 23.09.2020 PED6303 7,5
Testteoretisk kompetanse 01.08.2020 23.09.2020 PED6027 15
Organisasjon og endring - Oslo - ekstrakurs 15.05.2020 24.09.2020 SOS6502 7,5
Ledelse og organisering av prosjektarbeid 15.05.2020 28.09.2020 IØ6205 7,5
Kollegaveiledning i NAV - individ og gruppe 15.08.2020 28.09.2020 ISA6003 15