Generert kursliste/kursside

På denne siden ser du en automatisk generert kursliste.  

EVU-Kurs

Kurs ikke funnet
IKT i læring 1 13.05.2021 IFUD1051 5
IKT i læring 2 13.05.2021 IFUD1052 5
IKT i læring 3 13.05.2021 IFUD1053 5
Første trimester ultralyd for jordmødre 19.04.2021 18.05.2021 UL6004 2,5
Hjelp, vi har blitt hacket! 10.05.2021 19.05.2021 0
Beredskapsplan for cyberangrep 10.05.2021 26.05.2021 0
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 15.04.2021 08.06.2021 RAD6000 7,5
Petroleum Cybernetics for Engineers and Managers 01.06.2021 01.08.2021 PG6210 7,5
Algebra, funksjoner og modellering 01.06.2021 04.08.2021 MA6004 7,5
Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk 01.06.2021 05.08.2021 MA6060 7,5
Ledelse og eierskap i prosjekter 15.05.2021 11.08.2021 PK6100 7,5
Grammatikk og pragmatikk 15.06.2021 14.08.2021 NORD6102 15
Kjerne- og strålingsfysikk 16.06.2021 15.08.2021 FY6023 7,5
Spansk språkferdighet og fagdidaktikk 01.06.2021 16.08.2021 SPA6102 7,5
Mekanikk 01.06.2021 16.08.2021 FY6013 7,5
Mekaniske bølger og eksperimentelt arbeid 01.06.2021 16.08.2021 FY6016 7,5
Praktisk prosjektledelse - Trondheim 01.06.2021 18.08.2021 PK6400 7,5
Praktisk prosjektledelse - Oslo 01.06.2021 18.08.2021 PK6400 7,5
Grunnleggende kjemi 1 01.06.2021 23.08.2021 KJ6001 7,5
Take Credit Del 2 15.06.2021 23.08.2021 TCDEL2SPESB 30
Take Credit Del 1 15.06.2021 23.08.2021 TCDEL1SPESB 30
Grunnkurs i analyse 1 (tilbys både høst og vår) 01.06.2021 23.08.2021 MA6101 7,5
Lineær algebra og geometri 01.06.2021 23.08.2021 MA6201 7,5
Tallteori 01.06.2021 23.08.2021 MA6301 7,5
Statistiske metoder 01.06.2021 23.08.2021 ST6201 7,5
Grunnleggende verktøy i designprosess 01.06.2021 23.08.2021 PD6012 7,5
Ultralyd av overekstremiteter 01.05.2021 24.08.2021 RAT6002 15
Ledelse og strategi - Trondheim 15.05.2021 24.08.2021 IØ6501 7,5
Styrkebaserte læringsfellesskaper - teorier og praksiser 01.06.2021 25.08.2021 RAD6051 15
Digitalisering i samfunn og arbeidsliv 15.05.2021 26.08.2021 SOS6501 7,5
Marte Meo-metoden 01.05.2021 26.08.2021 MDV6423 7,5
AI + Design thinking 01.06.2021 26.08.2021 PD6010 7,5
AI + Design thinking 20.05.2021 26.08.2021 PD6010 7,5
Cybersikkerhet - Introduksjon til informasjonssikkerhetsledelse 01.06.2021 27.08.2021 IIKG6503 7,5
Matematikk for lærerutdannere 1 15.05.2021 30.08.2021 SKOLE6021 15
Flerspråklighet i engelskfaget 01.06.2021 30.08.2021 ENG6104 7,5
Basal ultralyd 01.05.2021 30.08.2021 RAT6001 15
Barn og unges psykiske helse - Del I: Normalutvikling i et systemperspektiv 0-23 år 01.05.2021 30.08.2021 MDV6201 7,5
Introduksjon til mindfulness - Filosofisk og teoretisk bakgrunn, forskningsgrunnlag og praksis 15.06.2021 30.08.2021 HELG6011 7,5
Ledelse og strategi - Trondheim/Oslo 15.05.2021 31.08.2021 IØ6501 7,5
Strategisk prosjektledelse - Spillbasert teamutvikling og forretningsforståelse i prosjekter 10.08.2021 31.08.2021 PK6245 7,5
Prosjektgjennomføringsmodell etter ISO 19650 09.08.2021 31.08.2021 VB6114 7,5
Ultralyd av dialysefistler, nyrer og urinveier 31.05.2021 01.09.2021 RAT6005 7,5
Konspirasjonsteorier i skole og på nett 01.06.2021 01.09.2021 SKOLE6024 7,5
Teknologi og forskningslære modul IV 01.06.2021 01.09.2021 SKOLE6623 7,5
Teknologi og forskningslære modul II 01.06.2021 01.09.2021 SKOLE6625 7,5
Musikkbasert miljøbehandling 15.06.2021 01.09.2021 FH3107 15
CyberSmart - Innføring i digital sikkerhet for lærere 15.05.2021 01.09.2021 IIK6520 7,5
Kognitiv atferdsterapi (KAT) for barn og ungdom 01.05.2021 01.09.2021 MDV6258 15
Introduksjon til landmåling og landmålingsinstrumenter 15.06.2021 01.09.2021 VB6000 7,5
Rådgivning 1: Rådgivning i et mangfoldig samfunn 15.05.2021 02.09.2021 PED6031 15
Produksjonsstyring og Supply Chain Management (SCM) 15.05.2021 02.09.2021 PK6028 7,5
Organisasjon og endring - Trondheim 15.05.2021 02.09.2021 SOS6502 7,5
Rådgiving og veiledning for PPT 01.06.2021 02.09.2021 PED6011 15
Innføring i audiopedagogikk 15.05.2021 06.09.2021 PED6648 15
Vegteknologi 01.06.2021 06.09.2021 BA6059 7,5
Prosjektering av bruer I 01.06.2021 06.09.2021 KT6003 7,5
Innføring i synshemming og synspedagogisk praksis 01.06.2021 07.09.2021 PED6666 20
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 7. sept.) 15.05.2021 07.09.2021 RAD6502 7,5
Prehospitalt psykisk helsearbeid 15.04.2021 07.09.2021 MDV6022 og MDV6023 15
Testteoretisk kompetanse 01.06.2021 07.09.2021 PED6027 15
Ledelse og strategi - nettbasert 15.05.2021 07.09.2021 IØ6501 7,5
Universell utforming 15.06.2021 07.09.2021 K1213 15
Profesjonsutøvelse i mangfoldsskolen 15.05.2021 09.09.2021 PED6040 15
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 9. sept.) 15.05.2021 09.09.2021 RAD6502 7,5
Organisasjon og endring - Oslo 15.05.2021 09.09.2021 SOS6502 7,5
Psykisk helse og voldsproblematikk 01.05.2021 13.09.2021 MDV6216 7,5
Markedsføring og internasjonalisering 15.05.2021 13.09.2021 IØ6018 7,5
IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten 15.05.2021 13.09.2021 IT6103 7,5
Mobilitetsopplæring av synshemmede barn, unge og voksne 01.06.2021 14.09.2021 PED6659 20
Forskningsmetoder for klinikere i Helseregion Midt-Norge (Mini-ELF) 01.06.2021 14.09.2021 MDV6002 10
Innovasjon og innovasjonsledelse 15.05.2021 14.09.2021 SOS6505 7,5
Samtaler med barn og unge 01.06.2021 14.09.2021 PED6024 15
Kunnskapsbasert habilitering 15.08.2021 15.09.2021 MDV6217 7.5 (modul 4 og 5)
Ledelse og organisering av prosjektarbeid 15.05.2021 15.09.2021 IØ6205 7,5
Dronefotogrammetri I 15.08.2021 15.09.2021 VB6002 7,5
Prosjektoppgave for erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane 01.06.2021 15.09.2021 BA6056 7,5
Fremtidens læringsteknologier 15.06.2021 15.09.2021 PED6050 7,5
Forskningsdesign og forskningsmetode 15.05.2021 16.09.2021 SOS6516 7,5
Programmering 15.05.2021 16.09.2021 IT6102 7,5
Medisin og helsetjeneste 15.05.2021 16.09.2021 MDV6102 7,5
Grunnleggende kjemi 2 01.06.2021 20.09.2021 KJ6002 7,5
Risikoanalyse 15.05.2021 20.09.2021 PK6017 7,5
Offentlige organisasjoner, samfunnsstyring og politikk 15.05.2021 20.09.2021 SOS6525 7,5
Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer 15.05.2021 20.09.2021 IT6122 10
Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere i underjordsarbeider 10.08.2021 20.09.2021 GB6001 7,5
Tjenestedesign for arbeidslivet 01.06.2021 20.09.2021 PD6009 7,5
Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift i opplæringen 01.06.2021 21.09.2021 PED6658 20
Ernæring, psykisk helse og prestasjon 16.08.2021 22.09.2021 PSY6013 15
Smidig praksis i prosjekt og digital transformasjon 10.08.2021 23.09.2021 BA6260 7,5
Oppgavemetode i helseinformatikk 15.05.2021 23.09.2021 MDV6120 5
Universell utforming for servicenæringen 15.08.2021 24.09.2021 VB6107 10
Fjernstyrte operasjoner   01.06.2021 24.09.2021 IT6207 7,5
Fra behov til prosjekt 15.05.2021 27.09.2021 BA6206 7,5
Grunnleggende jernbaneteknikk 01.06.2021 27.09.2021 BA6012 7,5
Kollegaveiledning i NAV - individ og gruppe 16.08.2021 27.09.2021 ISA6003 15
Læringsteknologi for synshemmede 01.06.2021 28.09.2021 PED6665 20
Muliggjørende teknologier for digitalisering 01.06.2021 28.09.2021 IT6205 7,5
Relasjonell ledelses- og teamutvikling (oppstart 30. sept.) 15.05.2021 30.09.2021 RAD6501 7,5
Økonomistyring for beslutningstakere 15.05.2021 30.09.2021 IØ6502 7,5