På denne siden ser du en automatisk generert kursliste.  

IKT i læring 1 27.05.2018 5 Nettbasert
IKT i læring 2 27.05.2018 5 Nettbasert
IKT i læring 3 27.05.2018 5 Nettbasert
Oppfriskingskurs i Matematikk 2018 25.07.2018 30.07.2018 NTNU Ålesund, Larsgårdsvegen 2 Ålesund
Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk 01.06.2018 09.08.2018 7,5 Trondheim
Teori, sjanger og retorikk 01.06.2018 15.08.2018 15 Nettstudium
Bevaring og bruk av bygde og grønne kulturmiljøer 10.06.2018 15.08.2018 7,5 Os/Bergen og Trondheim
Enkeltemner grunnskolelærer 1.-7. trinn 15.06.2018 20.08.2018 30 NTNU i Trondheim, Institutt for lærerutdanning
Enkeltemner grunnskolelærer 5.-10. trinn 15.06.2018 20.08.2018 30 NTNU i Trondheim, Institutt for lærerutdanning
Take Credit! Del I - Ordinær - Studieplan A 15.06.2018 20.08.2018 30 Trondheim
Take Credit! Del I - Spesialisering for lærere -Studieplan B 15.06.2018 20.08.2018 30 Trondheim
Take Credit! Del II - Ordinær - studieplan A 15.06.2018 20.08.2018 30 Trondheim
Take Credit! Del II - Spesialisering for lærere - studieplan B 15.06.2018 20.08.2018 30 Trondheim
Grunnleggende kjemi 1 01.06.2018 20.08.2018 7,5 Trondheim
Grunnkurs i analyse 1 01.06.2018 20.08.2018 7,5 Trondheim
Lineær algebra og geometri 01.06.2018 20.08.2018 7,5 Trondheim
Tallteori 01.06.2018 20.08.2018 7,5 Trondheim
Statistiske metoder 01.06.2018 20.08.2018 7,5 Trondheim
Moderne fysikk 01.06.2018 20.08.2018 7,5 Trondheim
Lys, optikk og fysikkfaget i skolen 01.06.2018 20.08.2018 7,5 Trondheim
Forebyggende familieintervensjon - FFI 01.05.2018 21.08.2018 7,5 Steinkjer
Ledelse og strategi - Trondheim 15.05.2018 21.08.2018 7,5 Trondheim
Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 23. august) 15.05.2018 23.08.2018 7,5 Trondheim
Barn og unges psykiske helse 01.05.2018 27.08.2018 7,5 Trondheim
Executive Project Leadership Program 27.06.2018 28.08.2018 30
Risikopersepsjon og risikokommunikasjon 15.05.2018 28.08.2018 7,5 Trondheim
Datastøttet samhandling 25.08.2018 28.08.2018 5 NTNU i Trondheim, Institutt for datateknologi og informatikk
Informasjonsforvaltning 25.08.2018 28.08.2018 5 NTNU i Trondheim, Institutt for datateknologi og informatikk
IT, miljø og samfunn 25.08.2018 28.08.2018 5 NTNU i Trondheim, Institutt for datateknologi og informatikk
Innføring i kognitiv atferdsterapi 01.05.2018 30.08.2018 7,5 Trondheim
Ledelse og strategi - Trondheim/Oslo 15.05.2018 30.08.2018 7,5 Trondheim/Oslo
CLONE Masterprogram i organisasjon og ledelse: masteroppgave 15.05.2018 31.08.2018 Trondheim
Universell utforming 01.08.2018 31.08.2018 15 Gjøvik
Teknologi og forskningslære modul II 01.06.2018 01.09.2018 7,5 Trondheim
Teknologi og forskningslære modul IV 05.06.2018 01.09.2018 7,5 Trondheim
Veiledning og profesjonsforståelse 01.06.2018 01.09.2018 15 Trondheim
Videreutdanning i praksisveiledning av studenter/profesjonsutøvere i helse- og sosialtjenesten 01.06.2018 01.09.2018 10 Trondheim
Prosjektoppgave for erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane 01.06.2018 01.09.2018 7,5
Teknologiendring og samfunnsutvikling - nettbasert 15.05.2018 03.09.2018 7,5 Nettbasert
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 3. sept.) 15.05.2018 03.09.2018 7,5 Trondheim
IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten 01.06.2018 03.09.2018 7,5 Trondheim
Teknologiendring og samfunnsutvikling - Trondheim 15.05.2018 04.09.2018 7,5 Trondheim
Observasjon og kartlegging av sped- og småbarns psykiske helse 01.05.2018 06.09.2018 15 Trondheim
Organisasjon og endring - Trondheim 15.05.2018 06.09.2018 7,5 Trondheim
Fra behov til prosjekt 15.05.2018 06.09.2018 7,5 Trondheim
Teamutvikling og lederstil 15.05.2018 06.09.2018 7,5 Trondheim
Programmering 01.06.2018 06.09.2018 7,5 Trondheim
Medisin og helsetjeneste 01.06.2018 06.09.2018 7,5 Trondheim
Arkiv, museum og samfunn 01.06.2018 07.09.2018 15 Tynset og Trondheim
Dramametoder 01.06.2018 10.09.2018 15 Trondheim
Utdanningsvalg 3: Utdanning i et organisasjonsperspektiv 01.06.2018 10.09.2018 7,5 Trondheim
Idrettsledelse - organisasjonsinterne prosesser 15.05.2018 10.09.2018 7,5 Trondheim
Fysiske arbeidsmiljøfaktorer 01.06.2018 10.09.2018 7,5 Trondheim
Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer 01.06.2018 10.09.2018 10 Trondheim
Psykisk helse og voldsproblematikk 25.05.2018 10.09.2018 7,5 Trondheim
Kostnader og nytte av samferdselsanlegg 01.06.2018 10.09.2018 7,5 Trondheim
Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 11. september) 15.05.2018 11.09.2018 7,5 Trondheim
Rådgivning 2: Sosialpedagogikk og relasjonskompetanse 01.06.2018 12.09.2018 15 Trondheim
Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter 15.05.2018 12.09.2018 7,5 Ålesund
Produsentkunnskap for scenekunst 06.08.2018 12.09.2018 7,5 Dragvoll, Trondheim
Organisasjon og endring - Oslo 15.05.2018 13.09.2018 7,5 Oslo
Digitalisering - muligheter og trusler 10.06.2018 13.09.2018 7,5 Oslo
Oppgavemetode i helseinformatikk 01.06.2018 13.09.2018 5 Trondheim
Rådgiving og veiledning for PPT 15.06.2018 17.09.2018 15 Trondheim
Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser 06.08.2018 17.09.2018 7,5 Trondheim
Masterprogram i organisasjon og ledelse: masteroppgave 15.05.2018 18.09.2018 Trondheim
Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift i opplæringen 15.05.2018 18.09.2018 20 Trondheim
Forskningsbiobanking og personvern 18.06.2018 18.09.2018 7,5 Trondheim
Praktisk prosjektledelse - Oslo 15.05.2018 19.09.2018 7,5 Oslo
Forebygging av fedme 06.08.2018 19.09.2018 7,5 Trondheim
Akuttmedisin for legevaktpersonell 20.08.2018 19.09.2018 0 Gjøvik
Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse 15.05.2018 20.09.2018 7,5 Trondheim
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 20. sept.) 15.05.2018 20.09.2018 7,5 Trondheim
Markedsføring og internasjonalisering 15.05.2018 20.09.2018 7,5 Trondheim
Grunnleggende kjemi 2 01.06.2018 24.09.2018 7,5 Trondheim
Idrett og markedsføring 15.05.2018 24.09.2018 7,5 Trondheim
Palliasjon 13.08.2018 24.09.2018 7,5 Trondheim
Produksjonsplanlegging i vannkraftbaserte system 15.06.2018 24.09.2018 7,5 Trondheim
Læringsteknologi for synshemmede 15.05.2018 25.09.2018 20 Trondheim og Oslo
Innovasjon og innovasjonsledelse 15.05.2018 25.09.2018 7,5 Trondheim
Økonomi og verdiskaping 15.05.2018 26.09.2018 7,5 Oslo
Ledelse og organisering av prosjektarbeid 15.05.2018 26.09.2018 7,5 Trondheim
Take Credit! Del III - Språk og samfunn 01.09.2018 01.10.2018 15 Trondheim
Take Credit! Del III - Litteratur III 01.09.2018 01.10.2018 15 Trondheim
Testteoretisk kompetanse 01.06.2018 09.10.2018 15 Trondheim
Sikkerhet og organisasjon 15.05.2018 16.10.2018 7,5 Trondheim
Grunnleggende jernbaneteknikk 01.06.2018 16.10.2018 7,5 Trondheim
Akuttmedisin for legevaktpersonell 24.09.2018 18.10.2018 0 Gjøvik
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 03.09.2018 22.10.2018 7,5 Trondheim
Trafikkteknikk og trafikksikkerhet 01.06.2018 22.10.2018 7,5 Trondheim
Smerte og smertebehandling 10.09.2018 22.10.2018 7,5 Trondheim
Vedlikeholdsoptimalisering 15.05.2018 23.10.2018 7,5 Trondheim
Prosjekteringsledelse 01.09.2018 23.10.2018 7,5 Trondheim/Oslo
Forretningsforståelse i prosjekter 15.05.2018 24.10.2018 7,5 Trondheim
Medisinsk fysikk – kvalitetsstyring, lovverk, forskning, etikk 01.09.2018 29.10.2018 4 Trondheim
Videregående kurs for ansatte på NTNU VIDERE 01.10.2018 01.11.2018 7,5
Damsikkerhet II 20.08.2018 05.11.2018 6 Trondheim
Henvisning til spesialist for manuellterapeuter, kiropraktorer og annet helsepersonell med henvisningsrett 08.10.2018 19.11.2018 7,5 Trondheim
Forsøksdyrlære for forskere
- Laboratory Animal Science for Researchers
01.10.2018 19.11.2018 7,5 Trondheim
Fasilitatorkurs simulering 04.11.2018 20.11.2018 Gjøvik