Koordinatorer på universitetsskolene

Koordinatorer på universitetsskolene

Det er ansatt en koordinator på hver av universitetsskolene. Dette er lærere/ledere som har i oppgave å koordinere universitetsskoleaktiviteten på skolene. Koordinatorene er kontaktpersoner for den enkelte universitetsskole.

Erik Amundsen, avdelingsleder, Huseby barneskole


Rune Flatås. foto


Arve Johnny Svendsen, fagleder, Charlottenlund videregående skole


Kontaktpersoner fylke og kommune

Kontaktpersoner fylke og kommune

  • Kristin Tveranger Alfer, rådgiver, Trondheim kommune
  • Mikael Lyngstad, rådgiver, Trondheim kommune
  • Tarjei Joar Moen, rådgiver, Trøndelag fylkeskommune