Koordinatorer på universitetsskolene

Koordinatorer på universitetsskolene

Det er ansatt en koordinator på hver av universitetsskolene. Dette er lærere/ledere som har i oppgave å koordinere universitetsskoleaktiviteten på skolene. Koordinatorene er kontaktpersoner for den enkelte universitetsskole.

  • Erik Amundsen, avdelingsleder, Huseby barneskole
  • Rune Flatås, avdelingsleder, Charlottenlund ungdomsskole
  • Arve Johnny Svendsen, fagleder, Charlottenlund videregående skole

Kontaktpersoner fylke og kommune

Kontaktpersoner fylke og kommune

  • Kristin Tveranger Alfer, rådgiver, Trondheim kommune
  • Mikael Lyngstad, rådgiver, Trondheim kommune
  • Tarjei Joar Moen, rådgiver, Trøndelag fylkeskommune