Rammeavtale

Rammeavtale

Universitetsskolesamarbeidet i Trondheim er regulert av en rammeavtale som gjelder fram til 2029. Rammeavtalen beskriver samarbeidets varighet, hensikt, samarbeidsmodell, organisering og ressurser.

Hensiktene med samarbeidet er:

  • styrket lærerutdanning
  • styrket forsknings- og utviklingsarbeid i universitetsskolene
  • styrket utdanningsforskning
  • resultatene fra samarbeidet skal deles med og styrke andre skoler i regionen og andre lærerutdanningsinstitusjoner

Hensiktene er operasjonalisert i en rullerende handlingsplan som beskriver resultatmål, aktivitetsplaner og ressurser for de ulike satsningsområdene.