Organisering

Organisering

Universitetsskolesamarbeidet i Trondheim er organisert med:

  • ei styringsgruppe som har det overordnede strategiske og økonomiske ansvaret for samarbeidet som blant annet innebærer å vedta handlingsplan
  • et koordineringsutvalg som har det operative strategiske ansvaret og utarbeider forslag til og iverksetter handlingsplanen
  • flere prosjektgrupper som har det operative ansvaret for gjennomføring av de ulike satsningsområdene i handlingsplanen
  • en daglig leder som er ansvarlig for koordinering, framdrift og informasjon

Modell organisering

Modell som viser organisering beskrevet på denne siden. GIF