UROP

Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

UROP

– Undergraduate Research Opportunities Program

UROP for bygg er et forskningsprogram for byggstudenter i 1.- 3. årstrinn. Vi ønsker å gi studentene innblikk i forskningens verden ved å løse praktiske oppgaver med en forskningsmessig tilnærming. UROP gir studentene en unik muligheten til å lære ved selv å gjøre og samtidig bidra til forbedret undervisning i typiske byggfag ved å la UROP-studentene formidle hva de har lært til medstudenter.

Bøyestrekkforsøk betongOm konseptet UROP ved NTNU

UROP står for "Undergraduate Research Opportunity Program" og har sin opprinnelse ved Massachusetts Institute of Technology (MIT). UROP har siden blitt et begrep og flere universiteter i verden har etablert sine program, nå også ved NTNU. Formålet med programmene er å introdusere studenter for forskning tidlig i studiet pluss at studentene lærer ved selv å gjøre. I UROP tar vi derfor bare opp studenter fra de første årene av studiet, derav uttrykket «undergraduate». Her kan du lese mer om konseptet UROP.

Etableringen av UROP ved NTNU er en strategisk satsning ved Fakultetet for ingeniørvitenskap (IV). Høsten 2016 ble to program startet ved IV, ett for masterstudenter innen Marinteknikk (UROP for marin) og ett innen Bygg- og miljøteknikk (UROP for bygg). UROP for bygg er et samarbeidsprosjekt mellom instituttene Bygg- og miljøteknikk og Konstruksjonsteknikk. Høsten 2017 utvidet programmet til å inkludere studenter ved bachelorprogrammet Byggingeniør.

Våre prosjektoppgaver

I UROP for bygg har vi et ønske om å koble forskning og utdanning med mål om å forbedre undervisningen i typiske byggfag

I UROP for bygg har vi et ønske om å koble forskning og utdanning med mål om å forbedre undervisningen i typiske byggfag, nå først det for masterstudentene obligatoriske emnet TKT4240 BM1 - Bygningsmaterialer. Dette gjør vi ved å lage forskningsoppgaver der UROP-deltagerne får i oppgave å lage spennende og relevante illustrasjoner på erfaringsmessig kompliserte temaer. Vi mener det har en verdi i seg selv at studenter formidler til studenter. Studentene vet selv hvilke temaer som har vært vanskelig å forstå og hvorfor, og velger kanskje en helt annen innfallsvinkel for å forklare problemstillingen enn dem som har inngående kunnskap. Våre forskningsassistenter har for eksempel laget videoer som forklarer varmeutvikling i betong og hvordan trevirkets fuktegenskaper påvirkes av fuktinnholdet. Disse og flere andre videoer finnes her.

Andre UROP-oppgaver er koblet direkte til etablerte forskningsprosjekter. SFI Klima 2050 har vært foregangsprosjektet her. I januar 2018 starter en ny gruppe opp med oppgaven «Utvikling av morgendagens bygningsmateriale». Oppgaven er knyttet til forskningsprosjektet «SMOC prototyping – Smart technology in composites for material optimisation». Her får studentene være med på å utvikle en prototyp for en lastbærende bygningsdel av komposittmaterialet plast/glassfiber. Oppgaven ledes av Magnús Rannver Rafnsson ved Inst. for bygg- og miljøteknikk.

Fra høsten 2017 tilbyr også UROP oppgaver ved campus på Kalvskinnet hvor bachelorstudentene holder til. Både bachelor- og masterstudenter kan søke seg til alle prosjektoppgavene. At oppgaven tilbys på Kalvskinnet eller Gløshaugen vil bare si at lab-arbeid og oppfølging fra oppgaveansvarlig foregår på denne campusen.

Trykkforsøk

Målsetting for UROP for bygg

I løpet av det første året med UROP for Bygg har 13 studenter vært engasjerte som forskningsassistenter med ulike forskningsoppgaver. Vårt mål da vi startet UROP var å:

 • skape større interesse for forskning blant studentene slik at en stor andel av studentene har vært innom forskning i løpet av studiet
 • involvere studenter tidligere i laboratorier
 • øke entusiasmen for et sentralt emne som bygningsmateriale
 • utvikle informasjonsfilmer for å gjøre undervisningen mer spennende
 • bidra til forskningsbasert undervisning
 • øke dybdekunnskapen i bygningsmaterialer både for studentene som blir tatt opp i UROP, og for resten av studentene ved utvikling av mer inspirerende undervisningsmateriell
 • gjøre 3-årige «Byggingeniør» og 5-årige «Bygg- og miljøteknikk» til enda mer attraktive studieprogram

UROP for bygg skal fortsette å jobbe mot disse målene. NTNU skal utdanne de beste byggningsingeniørene til norsk byggenæring. UROP vil bidra til fremragende undervisning.

Hvem kan søke?

Vi søker etter studenter i 1.-3. klasse ved studieprogram for Byggingeniør (3-årig) og Bygg- og miljøteknikk (5-årig) ved NTNU. UROP-prosjekter foregår enten på Gløshaugen eller på Kalvskinnet.

Vi søker studenter som:

 • Er motiverte og nysgjerrige på å lære mer
 • Er kreative
 • Kan sette av tilstrekkelig tid til arbeidet (se «Varighet og arbeidsmengde»)
 • Har formidlingsevne og formidlingsglede
 • Evner å samarbeide i team
 • Gjerne har erfaring med videoredigering/ fotografering

Varighet og arbeidsmengde

Arbeidsmengden ved UROP-deltagelse tilsvarer en jobb som studentassistent, dvs 80 - 100 t per semester. Merk at varigheten på arbeidsperioden avhenger av prosjektoppgaven, og kan derfor variere fra 8 uker til 6 mnd. UROP følger heller ikke semestrene, og det betyr at UROP-arbeid kan foregå før semesterstart og etter endt eksamensperiode.

Hvordan søker du?

Det er løpende opptak til UROP, det vil si at vi at så lenge det ligger en prosjektoppgave ute kan du søke om å bli med. Når vi har fått nok kvalifiserte søkere til en prosjektoppgave, settes denne i gang. Hver prosjektoppgave har i utgangspunktet plass til tre studenter. Nye prosjektoppgaver legges ut fortløpende, se boksen til høyre "aktuelle prosjektoppgaver og søknadsskjema".

Nye prosjektoppgaver legges ut fortløpende, se boksen til høyre: "aktuelle prosjektoppgaver og søknadsskjema".

Det bes om at følgende skjema  fylles ut og sendes sammen med din CV og karakterutskrift til programkoordinator Erlend Andenæs: erlend.andenas@ntnu.no. Dersom du ønsker å søke på flere oppgaver skriver du dette i søknadsskjemaet og prioriterer oppgavene.

Godtgjørelse

Som deltaker i programmet får du tittelen «Forskningsassistent» og vil motta lønn iht. avtaler for studentassistenter som tilsvarer lønnstrinn 19-21 (ca 150 kr/timen). I tillegg vil alle studenter som deltar få et diplom som gir en kort beskrivelse av UROP og kan legges ved senere jobbsøknader.

Videoer av tidligere prosjekter i UROP


Logo Urop

UROP

Kontaktperson

Kontaktperson

kontaktperson Erlend Andenæs

Kontaktperson Erlend Andenæs

Stipendiat v/Institutt for bygg- og miljøteknikk

Aktuelle prosjektoppgaver og søknadsskjema

Aktuelle prosjektoppgaver og søknadsskjema

person-portlet

Ansvarlige

Klaartje De Weerdt
Professor
klaartje.d.weerdt@ntnu.no
73594531
93656633
Tore Kvande
Professor i bygningsmaterialer
tore.kvande@ntnu.no
90255434