×

Innovativ bærekraftig energiteknologi

Masterprogram 2-årig

Innovativ bærekraftig energiteknologi


bilde for msisee, norsk nettside

Bilde av vindmølle på Kongsvoll

Introtekst for msisee

Masterprogram i innovativ bærekraftig energiteknologi er et 2-årig program. 

Dette er et nordisk samarbeidsmasterprogram hvor all undervisning foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider