Masterprogram 2-årig

Innovativ bærekraftig energiteknologi


Bilde av vindmølle på Kongsvoll

Masterprogram i innovativ bærekraftig energiteknologi er et 2-årig program. 

Dette er et nordisk samarbeidsmasterprogram hvor all undervisning foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider