×

Biologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Biologi

hovedbilde, norsk landingsside for msbio

Bilde av gråmåke

MSBIO

Masterprogram i biologi er et 2-årig program med fire studieretninger:

  • Biodiversitet og systematikk
  • Celle- og molekylærbiologi
  • Fysiologi
  • Økologi, atferd, evolusjon og biosystematikk

All undervisning på master i biologi foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider