Biologi

Biologi

Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MSBIO, Wed Sep 27 23:06:27 CEST 2023 | M2

Vil du bidra til et bærekraftig miljø?

Naturen og det biologiske mangfoldet er truet globalt, og vi trenger mer biologisk forskning for å forstå og forutsi effekter fra menneskelige aktiviteter og et miljø i endring.

Dagens klimakrise og raske utryddelse av arter har skapt behov for bærekraftig utvikling, som igjen gir et presserende behov for kunnskap og forskning innen biologi.

Ved å ta masterutdanning i biologi, er dette hva du kan dekke:

 • Molekylære metoder for kloning av gener
 • DNA-sekvensering for foreldreanalyse
 • Genetisk variasjon i ville bestander
 • Analyse av komplekse genomiske og metabolske nettverk
 • Fysiologiske målinger i ville og fangede organismer
 • Avl i fangenskap og kunstig seleksjon
 • Felt- og laboratorieeksperimenter på land- og vannplanter og dyr i miljøer som spenner fra arktisk til tropene
 • Analyse av miljøeffekter på organismer, variasjon i populasjonsdynamikk, artsfordeling og fenotypisk plastisitet
 • Teoretisk modellering

Les mer om hva du lærer

Nyutdannede med en master i biologi er internasjonalt kvalifisert for et bredt spekter av stillinger i offentlige og private bedrifter.

Du kan for eksempel jobbe for direktorater i fylker og kommuner, eller ulike departementer.

Med en mastergrad i biologi kan du også få en stilling i privat sektor som forsker eller rådgiver i konsulentbyråer eller miljøforskningsinstitutter og industrier.

Tar du ett år med praktisk pedagogikk vil du også være kvalifisert til å undervise i ungdomsskolen. Du kan også søke om opptak videre til en Ph.D. i biologi.

Les mer om jobbmulighetene

Du finner Institutt for biologi på campus Gløshaugen, i Trondheim som er Norges største studieby. Gløshaugen ligger sentrumsnært. 

Campus gir deg tilgang til utmerkede fasiliteter og toppmoderne vitenskapelig utstyr.

Institutt for biologi har tette samarbeid med andre naturvitenskapelige og teknologiske fagmiljø ved universitetet.

Les mer om studiemiljøet

Programmet har fire studieretninger: 

 • Biodiversitet og systematikk
 • Celle- og molekylærbiologi
 • Fysiologi
 • Økologi, atferd, evolusjon og biosystematikk

Du får nødvendig og verdifull kunnskap om biologiske prosesser. Biologi er en sentral del i flere av FNs bærekraftsmål.

Biologi hjelper oss å opprettholde den globale matforsyningen og forbedre menneskers helse og velvære. Vi tilbyr kurs og masterforskningsprosjekter som dekker hele spekteret av biologi, fra biomolekyler og celler til populasjoner og økosystemer.

Studieprogrammet tilbys kun på engelsk. 

Les mer om studiets oppbygning

Opptak til MSc-programmet i biologi krever en bachelorgrad (eller tilsvarende 3-årig utdanning) i biologi (minimum 80 studiepoeng biologiemner). I tillegg må søkere ha grunnleggende kunnskaper i kjemi, statistikk og matematikk.

Les mer om kravene på lenken under.

Les mer om opptak og opptakskrav

Studentveilederne er dine kontakter i alle spørsmål om programmet, dvs. e. obligatoriske og valgfrie emner, eksamener, frister osv. Ta kontakt med rådgiverne hvis du har spørsmål. E-post: studier@bio.ntnu.no

Kontakt og veiledning