Masterprogram 2-årig

Akvatisk matproduksjon – sikkerhet og kvalitet


Aqatic Food Production

Masterprogram i akvatisk matproduksjon – sikkerhet og kvalitet er et 2-årig program. 

Dette er et nordisk samarbeidsmasterprogram hvor all undervisning foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister: