×

Electronic Systems and Instrumentation

Masterprogram 2-årig, Trondheim/Sundsvall

Electronic Systems and Instrumentation

  

Mannlig student kikker i mikroskop


Dette programmet er gått inn som en del av det internasjonale 2-årige masterprogrammet Electronic Systems Design.

Undervisningen foregår kun på engelsk.


For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:
Besøk masterprogrammet Electronic Systems Design