course-details-portlet

YFLT2005 - Automatisering

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektoppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 100/100

Faglig innhold

 • Automatiske styresystemer
 • Programmering av en automatiseringsenhet

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har grunnleggende kunnskap om

 • hvordan automatisere et system eller anlegg
 • oppbygning av et automatisert system

Ferdigheter: Kandidaten kan

 • lage et enkelt automatiseringsprogram for en automatiseringsenhet som f.eks. PLS, mikrokontroller eller lignende
 • vite hvordan å automatisere et eksisterende anlegg

Generell kompetanse: Kandidaten skal kunne

 • sette sammen tidligere praktisk og teoretisk kunnskap til å lage et automatisk system
 • kunne vurdere fordeler og ulemper med automatisering
 • formidle resultater skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter undervisning på samlinger. Arbeidsformene varierer og kan inkludere forelesninger, øvinger, arbeid i grupper, diskusjoner, presentasjoner, osv.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80 % oppmøte i undervisningen. 

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter/arbeidskrav:80 % oppmøte i undervisningen.

Vurderingen består av en praktisk prosjektoppgave med rapport som skal gjøres individuelt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved aktuelt studieprogram (BYRK) ved NTNU, Trondheim

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LYFT2006 5.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Prosjektoppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU