course-details-portlet

YFLT2002 - El-lære

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Elektrisk energi og effekt. Likestrøm og vekselstrøm. Flerfasesystemer og elektriske motorer.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten skal ha kjennskap til grunnleggende elektriske begreper, likestrøm og vekselstrøm, flerfasesystemer og elektriske motorer. Kandidaten skal kunne beregne grunnleggende elektriske kretser.

Ferdigheter: Kandidaten skal opparbeide ferdigheter og ha tilegnet seg systemforståelse innen fagområdet.

Generell kompetanse: Kandidaten skal kunne formidle og kommunisere ulike problemstillinger og løsninger innen fagområdet i egne undervisningsopplegg i skole og bedrift.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter undervisning på samlinger samt vektlegging av arbeidskrav/øvinger mellom samlingene. Arbeidsformene varierer og kan inkludere forelesninger, arbeid i grupper, diskusjoner, presentasjoner, osv

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% Oppmøte i undervisningen

Mer om vurdering

Minimum 80% oppmøte i undervisningen for å kunne gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved aktuelt studieprogram (BYRK) ved NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Annonseres ved oppstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LYFT2007 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
20.12.2023

Innlevering
20.12.2023


15:00


19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU