course-details-portlet

YFL3303 - Ungdom og helse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Ungdomskulturer
Ungdom og fysisk helse
Ungdom og psykisk helse
Ungdom og seksuell helse
Ungdom og rus

Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte i forhold til kunnskap:
har kunnskap om ulike ungdomskulturer
har kunnskap om ungdoms fysiske, psykiske og seksuelle helse
har kunnskap om ungdom og rusproblematikk

Forventet læringsutbytte i forhold til ferdigheter:
gjøre rede for fysisk, psykisk og seksuell helse blant ungdom
kan anvende teori for å fremme ungdoms helse
kan vurdere og analysere hvilken påvirkning ulike ungdomskulturer har for ungdommens helse
kan anvende kunnskap om rusmisbruk blant ungdom

Forventet læringsutbytte i forhold til generell kompetanse:
kan formidle sentralt fagstoff i emnet, både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer
kan utveksle synspunkter og erfaringer og bidra til utvikling for å fremme ungdoms helse
kan anvende kunnskap om ungdom og helse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Det er obligatorisk oppmøte på forelesningene

Obligatoriske aktiviteter

  • Minimum 80 % deltakelse på undervisningen.

Mer om vurdering

Studenten må delta på minimum 80% av undervisningen. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Yrkesfaglærerutdanningen, HO, i Trondheim (BYRK).

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 24.11.2020

Innlevering 24.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 29.01.2021

Innlevering 29.01.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU