YFL2330 - Fagbasert DAK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Rasjonell tegningsproduksjon i SolidWorks med Tutorials øvinger i Parts, Assemblies,
Drawings, Loft, Revolve og Sweep, Sheet metal, Weldments og Simulation.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet Fagbasert DAK, skal studenten ha følgende samlete læringsutbytte:

Kunnskaper
Studenten har satt seg inn 3D-DAK programmet Solid Works med Tutorials øvinger, og har innsikt i anvendelse av Data Assistert Konstruksjon til fagopplæring i yrker.

Ferdigheter
Studenten kan lage en DAK-tegning ut fra en beskrivelse med ord og tolke DAK-tegninger for produksjon i verksted.

Generell kompetanse
Studenten har innsikt i emnet og kan formidle kunnskap innenfor fagområdet til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

På samlingene blir det tegneøvinger i DAK-lab. DAK tegneøvinger
på skolen og tegneøvinger mellom samlingene.

Mer om vurdering

Alle obligatoriske tegneoppgaver, både på skolen og som hjemmelekser må være utført og godkjent for å få bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)
Yrkesfaglærerutdanning (YFLBYGG)
Yrkesfaglærerutdanning (YFLTIP)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved aktuelt studieprogram ved NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Tutorials-kompendier eller Tutorials-beskrivelser i SolidWorks.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.