YFL2229 - Kart og oppmåling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Geodetisk grunnlag for oppmåling og kartlegging. Instrumentlære: Nivellerkikkert, teodolitt, totalstasjon. Målelære: Høydemåling vinkelmåling og avstandsmåling. Beregninger av nivellement, koordinatberegning, enkeltpunktmåling, trigonometrisk høydemåling, utsettingsarbeider og tunellmåling. Orientering om GNNS og maskinstyring. Orientering om norske kartverk og kommunal oppmåling.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har grunnleggende kunnskap om instrumenter og målemetoder hvor nivellerkikkert, planlaser og totalstasjon anvendes. Kandidaten kjenner til høydegrunnlag og referansesystem for geografisk informasjon, og de mest vanlige beregnings- og tegnemetoder som anvendes. Kandidaten har grunnleggende kunnskap om kart og kartbruk, og kjenner til hvordan kart anvendes i planframstilling. Kandidaten kjenner til ulike standarder for geografisk informasjon og metoder for kvalitetsvurdering av utførte målinger.

Ferdigheter
Kandidaten kan utføre enkle måleoppgaver og kontroller ved bruk av nivellerkikkert, totalstasjon og planlaser, og kan viderebehandle egne målinger i manuelle beregningsoppgaver. Kandidaten kan benytte de mest vanlige planer og kart innen bygg- og anleggsbransjen. Kandidaten kan anvende kunnskap og ferdigheter i emnet til egen praksis i videregående skole/bedrift.

Generell kompetanse
Kandidaten kan bruke faglige kilder og faglige metoder, kjenne til aktuelle lover og regelverk, samt standarder for planlegging, prosjektering, oppmåling, bygging, forvaltning, drift, vedlikehold.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning på samling, instrumentøving og øving

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)
Yrkesfaglærerutdanning (YFLBYGG)

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 07.12.2017 09:00 DI41
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.