YFL2227 - Lean Produksjon og Kvalitetsstyring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Faget bygger på prinsippene til Kontinuerlig Forbedring ("Continuous Improvement"), "Lean" Produksjon og Statistisk Kvalitetsstyring. Studentene gis innføring i metoder og teknikker for å forbedre prosesser, eliminere tap, oppnå effektiv produksjon og sikre kavalitet. Det fokuseres på forutsetninger for Pull Produksjon og "Just-in-Time" filosofi, god flyt og feilfri produksjon.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet Produksjons- og kvalitetsteknikk, skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte: Kunnskaper
Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om 1) prinsipper og teknikker i "Lean Production" 2) prinsipper for produksjonsstyring. 3) hvordan kvalitet kan bygges inn i produksjonsprosesser.

Ferdigheter
Kandidaten skal være i stand til å anvende faget i opplæring i videregående skole og bedrift.

Generell kompetanse
Kandidaten skal kunne relatere oppnådd kunnskap til eget fagområde og anvende dette i egne undervisningsopplegg i skole og bedrift

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og problembasert oppgaveløsing.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)
Yrkesfaglærerutdanning (YFLTIP)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved aktuelt studieprogram ved NTNU, Trondheim

Kursmateriell

1) Lean Blir Norsk - Lean i den norske samarbeidsmodellen, Monica Rolfsen, Fagbokforlaget, 2014
2) Forelesningsnotater

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 07.12.2017 09:00 D3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.