YFL2120 - Matematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Tall og tallregning, formler og likninger, potenser og røtter, lengder og vinkler, trigonometri, vektorer samt algebra.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten:
- har grunnleggende kunnskap om matematikk som fundament for dagens teknologiske samfunn.
- har satt seg inn i de grunnleggende begrepene og anvendelsene av matematikk som brukes til fagopplæring i yrker.
- kjenner til fagets sentrale metoder og kan forklare de viktigste begrepene innen algebra, løsning av likninger, geometri og trigonometri.

Ferdigheter
Kandidaten
- kan bruke matematiske metoder og hjelpemidler til å løse problemer fra ulike fag- og samfunnsområder.
- har tilegnet seg regneferdigheter som kan benyttes i faglig relevante problemstillinger.
- kan tolke, bearbeide og vurdere det matematiske innholdet i ulike tekster.
- kan omforme en praktisk problemstilling til en likning, ulikhet eller et likningssystem, løse dette og vurdere gyldigheten av løsningen.
- skal kunne bruke geometri i planet til å analysere og løse sammensatte teoretiske og praktiske problemer knyttet til lengder, vinkler og areal.
- kan gjøre rede for definisjon av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å beregne lengder, vinkler og areal i vilkårlige trekanter.
- kan anvende matematikk i felles programfag og prosjekt til fordypning.
- kan anvende matematikk i andre emner i utdanningen og i framtidig yrke- og videreutdanning

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan reflektere over mulige anvendelsesområder for de ulike hovedområdene i emnet.
- kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av matematiske begreper og størrelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente innleveringer
  • Obligatorisk arbeidskrav - 80 % fremmøte

Mer om vurdering

2 av 3 obligatoriske øvinger må være godkjente. Kandidaten må ha deltatt på minimum 80 % av undervisningen.

Utsatt eksamen: august.
Hjelpemidler på eksamen: Bestemt, enkel kalkulator: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S.
Øvrige godkjente kalkulatorer:
Casio FX9860GII, Casio FXCG20, Texas Instrument 84 Plus.
Formelsamling: Andersen, Tor; Aktiv formelsamling i matematikk for videregående skole 1P, 1T; 2T, 2P, R1,S1 X; R2/S2. Fagbokforlaget Vigmostad Bjørke, 2009. Gyldendals formelsamling i matematikk 1P/2P 1T/2T S1/S2 R1/R2. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2008.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)
Yrkesfaglærerutdanning (YFLTIP)

Forkunnskapskrav

Åpent

Kursmateriell

Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Hanisch; Sinus 1YT, Matematikk. Cappelen Damm.
Andersen, Tor; Aktiv formelsamling i matematikk for videregående skole 1P, 1T; 2T, 2P, R1,S1 X; R2/S2. Fagbokforlaget Vigmostad Bjørke, 2009.

Gyldendals formelsamling i matematikk 1P/2P 1T/2T S1/S2 R1/R2. Gyldendal Norsk Forlag AS, 2008.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
YFLF1001 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 11.12.2018 09:00 SL228 , SL274 , D150, bygg 6
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.