YFL2120 - Matematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Tall og tallregning, formler og likninger, potenser og røtter, lengder og vinkler, trigonometri, vektorer samt algebra.

Læringsutbytte

Kandidaten
- har satt seg inn i de grunnleggende begrepene og anvendelsene av matematikk som brukes til fagopplæring i yrker.
- har tilegnet seg regneferdigheter som kan benyttes i faglig relevante problemstillinger.
- kan anvende matematikk i felles programfag og prosjekt tilfordypning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, prosjektarbeid, selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente innleveringer

Mer om vurdering

2 av 3 obligatoriske øvinger må være godkjente.
Utsatt eksamen: august.
Hjelpemidler på eksamen: Kalkulator type C.
Formelsamling: Andersen, Tor; Aktiv formelsamling i matematikk for videregående skole 1P, 1T; 2T, 2P, R1,S1 X; R2/S2. Fagbokforlaget Vigmostad Bjørke, 2009.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)
Yrkesfaglærerutdanning (YFLTIP) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Åpent

Kursmateriell

Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Hanisch; Sinus 1YT, Matematikk. Cappelen Damm.
Andersen, Tor; Aktiv formelsamling i matematikk for videregående skole 1P, 1T; 2T, 2P, R1,S1 X; R2/S2. Fagbokforlaget Vigmostad Bjørke, 2009.

Denne listen er veiledende. Endelig pensum kunngjøres i forbindelse med semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 11.12.2017 09:00 Hall B
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.