course-details-portlet

VPP2012D - Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Evaluering av Praksis 100/100

Faglig innhold

 • Sykepleie til pasienter med psykiatriske lidelser.
 • Sykepleiens yrkesetiske kompetanse Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Undervisning og veiledning
 • Organisering og ledelse av sykepleie
 • Fag-og kvalitetsutvikling i sykepleien

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskaper om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med psykiatriske lidelser

Ferdigheter

Studenten

 • gjennomfører sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke med psykiatriske lidelser
 • reflekterer over personlig og faglig utvikling
 • gjennomfører datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov
 • utfører sykepleiehandlinger til mennesker, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet

Generell kompetanse

Studenten

 • engasjerer seg i diskusjon om faglige og etiske problemstillinger
 • viser evne til hensiktsmessig tverrprofesjonelt samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
 • utfører sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

Læringsformer og aktiviteter

Praksis

Veiledning i praksis

Utfyllende informasjon:

 • Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
 • Simulering.
 • Obligatoriske arbeidskrav: Veiledningsgrunnlag, 2 refleksjonsnotater og pedagogisk framlegg.

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:

 • Studenter som får ikke-bestått resultat i VPP2012D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.
 • Vurderingsformer: Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPP2012D

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)
Sykepleie (BSPLH)

Forkunnskapskrav

 • SPL1012D Klinisk sykepleie I
 • SPL1092D Menneske, helse og samfunn I
 • VPK2002D Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie eller VPM2002D Veiledet praksis i medisin

Kursmateriell

Litteraturliste i undervisningsplan studieenhet 2. og i Blackboardrommet VPP2012D.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VPP2012 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Sykepleie og jordmor

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Evaluering av Praksis 100/100

Utlevering
20.03.2023

Innlevering
20.03.2023


10:00


11:00

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU