course-details-portlet

VPP2012 - Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Evaluering av Praksis 100/100

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)
Sykepleie (BSPLH)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VPP2012D 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Evaluering av Praksis 100/100

Utlevering
17.10.2022

Innlevering
17.10.2022


09:00


10:00

Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Evaluering av Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU