VPM2002 - Veiledet praksis i medisinsk sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Evaluert praksis 100/100

Faglig innhold

Sykepleie til pasienter med medisinske lidelser

Sykepleiens yrkesetiske kompetanse

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Undervisning og veiledning

Organisering og ledelse av sykepleie
Fag- og kvalitetsutvikling i sykepleien

Læringsutbytte

Kunnskaper
- studenten
-har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke med medisinske lidelser
-beskriver jordmors arbeidsområde
Ferdigheter
- studenten
-deltar i sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med medisinske lidelser
-reflekterer over personlig og faglig utvikling
-foretar datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov
-utfører sykepleiehandlinger til mennesker uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet
Generell kompetanse
- studenten
-engasjerer seg i diskusjon om faglige og etiske problemstillinger
-viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
-utfører sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

Læringsformer og aktiviteter

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Utfyllende informasjon:
Erfaringslæring med refleksjon og veiledning indviduelt og i grupper.
Simulering

Obligatoriske arbeidskrav:
Se vurderingsporteføljen.

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Studenter som får ikke-bestått resultat i VPM2002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Vurderingsformer:
Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPM 2002

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)
Sykepleie (BSPLH)

Forkunnskapskrav

VPS1002 Veiledet praksis i sykehjem
SPL1004 Anatomi,fysiologi,mikrobiologi og hygiene
SPL1004MED Medikamentregning

Kursmateriell

Litteraturliste i undervisningsplan studieenhet 2

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VPM2002D 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Evaluert praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.