course-details-portlet

VIU8451 - Innføring i oppmerksomt nærvær som profesjonell praksis

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Faglig innhold

Oppmerksomt nærvær i pedagogikk, kommunikasjon og etikk

Oppmerksomt samvær

Min vei videre

Læringsutbytte

Kandidaten har avansert kunnskap innen følgende temaer:

Det teoretiske, filosofiske og pedagogiske fundamentet for oppmerksomt nærvær

Oppmerksomt nærvær som en tilnærming utviklet gjennom en aksepterende holdning og et personlig engasjement, både i formelle og uformelle praksis, i stillhet og i dialog

Kandidaten har bred kunnskap innen følgende temaer:

Betydningen av oppmerksomt nærvær for god kommunikasjon, læring, samvær med andre, etiske handlinger, egenomsorg og personlig utvikling

Kandidaten har utviklet en egen praksis i oppmerksomt nærvær

Kandidaten kan gjennomføre et avgrenset utviklingsprosjekt under veiledning

Kandidaten kan formidle selvstendig arbeid både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

Kandidaten kan kommunisere om relevante faglige problemstillinger

Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Annet

Utfyllende informasjon:

Emne 2 vil gi studentene en grunnleggende innføring i oppmerksomt nærvær som metode. Studenten skal sette seg inn i de teoretiske og praktiske aspektene knyttet til å anvende oppmerksomt nærvær i en profesjonell sammenheng.

Obligatoriske arbeidskrav:

Samlingsinnlegg 3, 4 & 5

Teoriinnlegg 3, 4 & 5

Praksisinnlegg 3, 4 & 5

Prosjektinnlegg 3, 4 & 5

Egenvurdering

Praksislogg

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformer:

Mappen skal inneholde den individuelle læringsplan, selvbiografi, fem samlingsinnlegg, fem teoriinnlegg, fem praksisinnlegg, fem prosjektinnlegg, skriftlige kommentarer til de andre gruppenes semesteroppgaver og en egenvurdering. 

Den avsluttende prosjektoppgaven skrives i gruppe på to eller flere studenter (eller individuelt etter søknad til emneansvarlig). Oppgaven er fortrinnsvis en fagartikkel basert på prosjektet som er blitt gjennomført. Oppgavens omfang skal være på minst 4000 ord.

Posteren skal presenteres ved den siste samlingen. Posteren lages av prosjektgruppen og er en visuell presentasjon av prosjektet på en plakat. Posterpresentasjonen skal gjennomføres hele gruppen og skal holdes innenfor en ramme på 30 minutter.

Alle deler skal være bestått for at emnet skal være bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Helsefag - etter- og videreutdanning (HSEVU)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU