VIU8291 - Arbeidsmåter i veiledning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Ulike arbeidsmåter i veiledning: Språksystemisk - narrativ tilnærming

Reflekterende prosesser i veiledning

Løsningsfokusert coaching
Etiske, moralske og filosofiske perspektiver i møte med den andre

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten :

Kunnskap
ha kunnskap om ulike tilnærmingsmåter i veiledning

kunne planlegge og gjennomføre veiledning individuelt/i gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer

kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med med bakgrunn innenfor veiledning

Ferdigheter
kunne anvende ulike tilnærminger i veiledning

kunne reflektere over egen utøvelse av veiledning

kunne gjennomføre veiledning individuelt /gruppe

Generell kompetanse
kunne evaluere/vurdere veiledning

kunne vurdere ulike etiske perspektiver i veiledning
bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning
Gruppeveiledning, gruppearbeid/øvelser og skriving

Obligatoriske arbeidskrav:
Refleksjonslogg x 2
Veiledningspraksis 30 t
Muntlig fremføring av hjemmeeksamen

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Individuell hjemmeeksamen over én uke. 7000 ord.

Utfyllende om kontinuasjon:
For kandidater som får F må ny oppgave leveres før neste semester starter. Her gis ingen veiledning, men problemstilling må godkjennes av emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Tverrfaglig veiledning (VVEILEDN)

Kursmateriell

Alle

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.