course-details-portlet

TVM5140 - Economic Assessment of Hydropower Projects

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Grunnleggende økonomiske metoder. Økonomiske designkriterier, investeringer og samfunns- og miljøøkonomisk analyse. Kontrakter og administrasjon, betaling, anskaffelse.

Læringsutbytte

Emnet tilbys på engelsk til studentene det første året i MSc-programmet Hydropower Development og tredje eller fjerde året på siv.ing. studier i bygg- og miljøteknikk. Emnet dekker økonomisk analyse og grunnlaget for teknisk-økonomisk optimalisering av vannkraftverk for planleggere og prosjektledere i vannkraftprosjekter.KunnskapStudenten skal ha kunnskap om: - Grunnleggende om økonomisk og økonomisk analyse- Ulike økonomiske evalueringsteknikker og elementer- Enhetskostnader, Langsiktig marginalkostnad og energitariffing- Økonomisk evaluering av miljøpåvirkninger og kostnader for avbøtning- Finansiering av energiprosjekter – Økonomiske prinsipper i prosjektering- Forhold for prosjektoptimalitet – Prinsipp for økonomisk analyse av vannmagasiner, turbin- og generatorkapasiteter og kapasiteter i tunneler og vannveier.Ferdigheter Studentene vil kunne:- Utføre økonomisk og økonomisk analyse for et vannkraftverk- Planlegge grunnlaget for teknisk-økonomisk optimalisering av vannkraftverk- Delta i analyse av miljøpåvirkning- Delta i forstudier av vannkraftprosjekter Generell kompetanseStudenten skal kjenne til det grunnleggende utformingen av optimale kriterier for vannkraftverk, med hensyn til tekniske, økonomiske og miljømessige faktorer. Studenten skal kunne se og evaluere vannkraftutvikling i samfunnsmessig sammenheng og delta i evaluering av vannkraftprosjektalternativer

Læringsformer og aktiviteter

Foredragsholdere kommer fra universitetet og vannkraftindustrien. Alle forelesninger og øvinger blir gitt på engelsk. Kurset inkluderer også et gruppearbeid og presentasjon av en sak.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Bøker fra serien "Hydropower Development" og tilleggsnotater (engelsk).

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vassdragsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU