course-details-portlet

TVM5125 - Hydraulic Design

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Grunnleggende hydrauliske beregningsmetoder for praktisk dimensjonering av vassdragskonstruksjoner og kanaler samt samspillet mellom pumper/turbiner vannveiene og i rør. Ensformig, uensformig, stasjonær og strømning er sentrale tema. I tillegg får studentene en innledning i beregninigsmetoder i sediment-transport i elv.

Læringsutbytte

Kurset skal gi kunnskaper og ferdigheter i anvendelse av hydrauliske beregningsmetoder og ligninger med tanke på strømning og bevegelse av vann i elver rundt vassdragskonstruksjoner og vannkraftanlegg.

Kunnskaper
Studenten skal ha kunnskaper om:
- Hva skiller forskjellige typer av strømninger
- Hvordan kraftbalansen står i forbindelse med en vannstandssprang
- Energibalansen. Hva betyr kritisk strømning i spesifikk energi konseptet
- Hvordan strømningsmønsteret forandrer seg under forskjellige påvirkninger
- Hvordan strømning er ned et overløp og gjennom en åpning
- Hvordan elven utvikler forskjellige vannlinjer
- Hvilke turbintyper passer best for hvilken elv.
- Hvilken rørgate passer best for hvilket vannkraftanlegg
- Hvordan håndterer man sedimenter i vannkraftanlegg.

Ferdigheter
Studenten skal kunne:
- Beregne kapasitet av en elv under normal og høy vannstand.
- Beregne energidreping i en vannstandssprang.
- Beregne kapasitet av overløp og åpninger.
- Beregne vannstandslinjer i forskjellige strømningssituasjoner.
- Velge riktig turbin.
- Dimensjonere rørgater og turbiner under påvirkning av sedimenter.

Generell kompetanse
Studenten kan:
- Se sammenhengen mellom utledning av basisligningene og løsning av praktiske strømningsproblemer rundt et vannkraftanlegg.
- Vite hvilke problemstillinger som kan løses med forenklede metoder, og hvilke som krever mer kompetanse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger er på engelsk. Øvinger er støttet på eksempler vist i hydraulisk laboratoriet. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Bøker fra "Hydropower development series", "Open channel hydraulics" fra H.Chanson.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Hydroteknikk
  • VA-teknikk
  • Vannkraft
  • Vassdragsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet

Telefon: 73 59 46 40

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 13.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU