TVM4915 - Hydropower Development, Master's Thesis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven skal være innen feltet vannkraft og kan være relatert til hydrologi i forbindelse med et vannkraftprosjekt, planlegging av et vannkraftanlegg, hydraulisk design av et vannkraftverk eller geologiske utfordringer i forbindelse med et vannkraftprosjekt.

Læringsutbytte

Studentene skal skrive en masteroppgave relatert til vannkraft.

Kunnskap: Bruke vitenskapelige metoder for å utføre et selvstendig arbeid innen feltet.

Ferdigheter: Studentene skal være i stand til å forberede en prosjektplan med milepæler underveis, rapportere delresultater og skrive en masteroppgave i henhold til etablerte standarder.

Generelle ferdigheter: Dokumenterte vitenskapelige kvalifikasjoner gjennom fullførelsen av en masteroppgave i temaet.

Læringsformer og aktiviteter

Individuelt arbeid med veiledning. Masteroppgaven kan etter avtale med veileder helt eller delvis gjennomføres hos ekstern bedrift.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Hydropower Development (MSB1)

Forkunnskapskrav

Alle emner i masterprogrammet Hydropower Development.

Kursmateriell

Bøker og artikler relatert til oppgavens emne oppgis i starten av semesteret.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.