TVM4125 - Vannforsynings- og avløpsteknikk, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Prosessteori og metoder for prosjektering og drift av systemer og behandlingsanlegg for vann og avløp. Komponentene i vannforsynigsanlegg og avløpsanlegg, vann behov, vannkvalitet og behov for behandling av drikkevann, avløpsvannets mengde og sammensetning, utslippskvalitet, prosessteori for vann og avløp, og utvalgte metoder for behandling av drikkevann og avløpsvann.

Læringsutbytte

Kunnskap: Emnet skal gi studentene en innføring i grunnleggende teori for vann og avløp. Funksjon av vann og avløpssystemer, behandling av drikkevann og avløpsvann. Bruk av utvalgte metoder for analyse og design.

Studentene skal ha kunnskap om:
- vann- og avløpsmendger til husholdninger, industri og offentlig virksomhet
- oppbygging og komponenter i vannforsyningssystemer
- oppbygging og komponenter i avløpssystemer
- urbanhydrologiskeprosesser og sammenhengen mellom nedbør og avrenning
- prosessteori for vann og avløpsbehandling
- avløpsvannets sammensetning
- krav til forsyningskvalitet og utslippskvalitet
- metoder for behandling av vann og avløp

Ferdigheter:
- beregne vann- og avløpsmendger til husholdninger, industri og offentlig virksomhet
- beregne oppbygging og komponenter i vannforsyningssystemer
- beregne oppbygging og komponenter i avløpssystemer
- beregne maksimal avrenning, konstruere hydrogrammer, og beregne effekt av arealbruksendringer på avrennings topp og volum
- regne ut reaksjonskintetikk, reaksjonstid, volum, og oppholdstid for prosesser for vann og avløpsbehandling
- gjøre rede for avløpsvannets sammensetning
- gjøre rede for krav til forsyningskvalitet og utslippskvalitet
- beregne volumer og oppholdstider for behandlingsprosesser for vann og avløp.

Generell kompetanse:
Studentene viser generell forståelse av dimensjoneringsgrunnlag, utforming, og metoder for systemer og behandlingsanlegg for vann og avløp.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Egne lærebøker.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 D 11.12.2017 09:00 H3 Rom 521(Sprokkit) , JC13 , JB30
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.