course-details-portlet

TVM4110 - Vannkjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer

Faglig innhold

Viktige reaksjonstyper. Grunnlag for å beregne konsentrasjoner. Kvantitative syre-base-likevektsberegninger. Bufferintensitet. Karbonatsystemet. Mineral-løselighet. Kompleksforbindelser. Redoks-reaksjoner.

Læringsutbytte

Emnet skal gi en innføring i bruk av grunnleggende kjemiske prinsipper, knyttet til vannkvalitetsvurdering. Gjennom forelesninger og øvinger legges det vekt på å gi forståelse av og ferdighet i å kunne utføre kjemiske likevektsberegninger for praktiske anvendelser i forbindelse med transport og behandling av forsyningsvann og avløpsvann, og bruk av naturlige vannforekomster.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger kombinert med obligatoriske regne- og laboratorieøvinger delvis i grupper. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regne- og laboratorieøvinger

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

M.M. Benjamin: Water Chemistry, McGraw Hill 2002; 2008.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB5015 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2011

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
  • VA-teknikk
  • Vannforsynings- og avløpsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 16.12.2011 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU