TTT4565 - Akustikk, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Studenten skal velge to tema à 3.75sp.
Aktuelle tema:
TTT03 Akustisk fjernmåling,
TTT12 Numerisk akustikk, utv. emner,
TTT17 Miljøakustikk,
TTT19 Marin akustikk, utv. emner.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Emnet skal gi fordypningskunnskap innen teori for og utvalgte anvendelser innen akustikk. Spesialiseringsretningen avgjøres av studentens valg av tema.

Ferdigheter: Emnet skal gi studenten ferdigheter innen analyse og design av systemer innenfor de valgte spesialiseringstemaene.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i temaene kan være forelesninger, seminarer og selvstudium.

Mer om vurdering

Begge tema må være bestått for å oppnå bestått sluttkarakter i fordypningsemnet. I tilfelle stryk, må begge tema gjentas.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTT4705 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 29.11.2018 09:00 D12, bygg 10
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.