TTT4560 - Akustikk, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi dybdekunnskap innen et utvalgt tema innenfor akustikk, ved hjelp av gjennomføring av et større prosjektarbeid. Arbeidet vil som hovedregel utføres individuelt, men kan også utføres i mindre grupper der dette er hensiktsmessig. Temaet velges i samråd med faglærer ut fra en liste av de til enhver tid tilgjengelige temaer innenfor fagfeltet akustikk. Arbeidet, som typisk vil kombinere teori og litteraturstudier med simulerings- og eventuelt implementeringsoppgaver, skal resultere i en skriftlig prosjektrapport og en tilhørende muntlig presentasjon av prosjektet.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ved gjennomføring av prosjektoppgaven få dybdekunnskap innen et utvalgt tema innen akustikk.

Ferdigheter: Prosjektoppgaven skal gi kadidaten ferdigheter i å gjennomføre et selvstendig fordypningsprosjekt, samt den nødvendige arbeidsmetodikk og evne til muntig presentasjon av resultater.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Prosjektarbeidet skal dokumenteres med en skriftlig rapport og en muntlig presentasjon.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTT4705 15.0 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.