course-details-portlet

TTT4197 - Musikkakustikk og -teknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i de akustiske perspektivene ved musikk, musikkinstrumenter og oppfattelsen/opplevelsen av musikk. Tema er: Musikkinstrumenters virkemåte, lydgenererings- og lydustrålningsmekanismer, for de forskjellige instrumentfamiliene. Hørselsansens oppbygging og funksjon, og oppfattelse av musikk i rom. Musikskalaer og oppfattelse av musikalske lyder. Lydsyntese og fysikk-basert simulering av musikkinstrumenter, og tilhørende signalbehandlingsteknikker.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har: - Inngående kunskap om musikk-instrumenters og musikkframførelsens akustikk - God kunskap om musikkanalyse, dvs analyse av musikk som signal - God kunskap om musikksyntese, spesielt fysisk basert simulering - Inngående kunskap om hørselsansens oppbygging og funksjon; persepsjon og lydopplevelse av musikk i rom Ferdigheter: Studenten kan: - Beskrive musikk som signal (tid, frekvens, nivå) - Beskrive oppbygging, bruk, kontroll og virke av akustiske instrumenter - Utføre en fysisk basert simulering av noen type musikkinstrument

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske teoretiske øvinger og simuleringsøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen i august (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Utdrag av bøker og artikler, som oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTT4190 7.5 HØST 2014
TT2010 3.7 HØST 2015
TT3010 3.7 HØST 2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygningsakustikk
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Tverrfaglig informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Anvendt elektroteknikk
 • Musikkteori
 • Elektronikk og telekommunikasjon
 • Musikkvitenskap
 • Musikkteknologi
 • Utøvende musikkfag
 • Psykologi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 13.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 8
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU