TTT4197 - Musikkakustikk og -teknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i de akustiske perspektivene ved musikk, musikkinstrumenter og oppfattelsen/opplevelsen av musikk.

Tema er: Musikkinstrumenters akustikk, virkemåte og kontroll; musikkens lydkildeavstråling i forskjellige akustiske omgivelser; musikkinformatikk og -signal som basis for sang og musikk-analyse og -syntese og musikkrelaterte lydeffekter; hørselsansens oppbygging og funksjon; persepsjon, psykoakustikk og introduksjon til musikkpsykologi.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten har:
- Inngående kunskap om musikk-instrumenters og musikkframførelsens akustikk
- God kunskap om musikkanalyse, dvs analyse av musikk som signal
- God kunskap om musikksyntese, spesielt fysisk basert simulering
- Inngående kunskap om hørselsansens oppbygging og funksjon; persepsjon og lydopplevelse av musikk i rom
Ferdigheter:
Studenten kan:
- Beskrive musikk som signal (tid, frekvens, nivå)
- Beskrive oppbygging, bruk, kontroll og virke av akustiske instrumenter
- Utføre en fysisk basert simulering av noen type musikkinstrument

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og teoretiske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Utdrag av bøker og artikler, som oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTT4190 7.5 01.09.2014
TT2010 3.7 01.09.2015
TT3010 3.7 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 11.12.2019 15:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.