TTT4197 - Musikkakustikk og -teknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i de akustiske perspektivene ved musikk, musikkinstrumenter og oppfattelsen/opplevelsen av musikk.
Tema er: Musikkinstrumenters akustikk, virkemåte og kontroll; musikkens lydkildeavstråling i forskjellige akustiske omgivelser; musikkinformatikk og -signal som basis for sang og musikk-analyse og -syntese og musikkrelaterte lydeffekter; hørselsansens oppbygging og funksjon; persepsjon, psykoakustikk og introduksjon til musikkpsykologi.

Læringsutbytte

Emnet skal gi grunnleggende innsikt i
- musikk-instrumenters og musikkframførelsens akustikk; gi forståelse av akustiske musikkinstrumenters virkemåte og bruk; gi innblikk i musikkanalyse og -syntese basert på musikksignalets egenart;
- hørselsansens oppbygging og funksjon; persepsjon og lydopplevelse; musikkpsykologi.

Kunnskap: Emnet skal gjøre studentene istand til å
- forstå og beskrive musikk som signal (tid, frekvens, nivå) - forstå oppbygging, bruk, kontroll og virke av akustiske instrumenter, forstå anvendelse av musikk som data, forstå hørselens muligheter og begrensninger med tanke på utvikling av hørselmodeller, ha kjennskap til musikkopplevelse, musikkpersepsjon og -psykologi.

Ferdigheter: Dette skal gi studentene bakgrunn for å kunne forstå og behandle lyd og musikk i tilgjengelig omgivelser (rom), - forstå muligheter og begrensninger i musikkprosessering og –produksjon (signal), og oppnå kunnskap om og forståelse av muligheter og begrensninger i hørselmekanismen og vår perseptoriske virkelighet.

Generell kompetanse: Målet er å oppnå innsikt i tverrfaglig musikkakustikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppediskusjoner. Laboppgaver og individuell øvingsoppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Utdrag av bøker og artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTT4190 7.5 01.09.2014
TT2010 3.7 01.09.2015
TT3010 3.7 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 A 19.12.2018 09:00 DI42 , SL238
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.