TTT4125 - Informasjonsteori, koding og kompresjon

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Bayesian estimation. Modellering og analyse av komponentene i et generisk kommunikasjonssystem (informasjonskilde, sender, kommunikasjonskanal og mottaker). Matematiske mål for kilders informasjonsinnhold og kanalers overføringskapasitet. Prinsipper for optimal informasjonsoverføring over ulike typer kanaler. Komprimering av kilde-informasjon. Prinsipper og metoder for praktisk digital representasjon. Praktisk kanalkoding, dvs. beskyttelse mot feil ved overføring over kanaler med støy og forvrengning. Ytelse sammenlignet med informasjonsteoretiske grenser. Belief propagation.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene grundig forståelse av hva informasjon er, hvordan den kan representeres og hvordan den kan lagres eller transporteres med minst mulig tap eller feil.

Emnet skal gjøre studentene i stand til å

Kunnskaper:
- forstå de grunnleggende prinsipper i informationsteori vedrørende kildekoding og kanalkoding
- kjenne noe praktiske algorithmer for koding og kompresjon
- vite om grunnleggende algoritmer i informasjonsteoretisk sammenheng som belief propagation og summen-produkt algoritmen
- kjenne fordeler og ulemper av forskjellige praktiske algoritmer

Generell kompetanse:
- forstå informasjon som en annen uttryksmåte av sannsynlighet

Ferdigheter:
- velge en tilpasset algoritme for en gitt problemstilling
- bestemme informasjonsmengden som kan lagres eller overføres i en gitt problemstilling
- beregne sannsynligheter som følger av observasjoner med hjelp av Bayes sin teorem.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

David MacKay, Information Theory, Inference, and Learning Algorithms, Cambridge University Press, 2003.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE2035 7.5
TT8112 7.5 01.09.2011
TT8801 7.5 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 A 09.06.2018 09:00 F1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.