TTM4537 - Blokkjede-teknologier og kryptovalutaer - Informasjonssikkerhet, fordypningsemne

Om emnet

Nytt fra studieåret 2018/2019

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 60/100 3 timer D
Arbeider 25/100 A
Arbeider 15/100 A

Faglig innhold

Emnet dekker den kryptografiske teorien som understøtter Bitcoin og andre kryptovalutaer, samt de praktiske aspektene av hvordan en kryptovaluta er designet. Fordelene og ulempene ved ulike tilnærminger vil bli utforsket. Flere generelle bruksområder av blokkjede-teknologier vil også bli inkludert.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: Studentene skal lære de underliggende prinsippene og teknikkene knyttet til blokkjede-teknologier. De vil bli kjent med de kryptografiske byggeklossene og hvordan de brukes i en typisk kryptovaluta som Bitcoin.

B. Ferdigheter: Studentene skal utvikle en praktisk forståelse av hvordan kryptovalutaer er implementert og de praktiske begrensningene av eksiterende blokkjede- og kryptovalutasystemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, gjesteforelesninger, studentpresentasjoner og laboppgaver. Et gruppebasert praktisk studie av ekte kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum. Ukentlige nettbaserte quizer vil støtte teoriaspekter.

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår praktisk arbeid som teller 25%, nettbaserte quizer som teller 15% og skriftlig avsluttende eksamen som teller 60%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Skriftlig eksamen gis kun på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Dersom en student også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Kursmateriell

Anbefalt lærebok: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction", by Arvind Narayanan, Joseph Bonneau, Edward Felten, Andrew Miller, Steven Goldfeder, July 2016.

Relevante nettlenker vil også oppgis.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTM4200 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 25/100 A
Høst ORD Arbeider 15/100 A
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 29.11.2018 09:00 SL274 , SL321 , SL310 lilla sone , SL310 hvit sone , SL120
Sommer UTS Arbeider 25/100 A
Sommer UTS Arbeider 15/100 A
Sommer UTS Skriftlig eksamen 60/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.