TTM4526 - Tjenester og systemutvikling, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100 45 minutter A
Muntlig eksamen 75/100 30 minutter E

Faglig innhold

Aktuelle og avanserte tema innen modell-basert konstruksjon av fordelte systemer som utvikling av selvadaptive systemer, særlig med OSGi, og aspekter av å gjøre systemene sikre, pålitelige og høytytende.

Læringsutbytte

Det obligatoriske temaet har følgende mål:
A. Kunnskap:
1) Forståelse for grunnleggende teknikker og prinsipper for selvadapsjon.
2) Inngående forståelse for utvalgte teknikker og løsninger.
3) Kjennskap til noen tekniske systemer.

B. Ferdigheter:
Praktisk utvikling av et utvalgt applikasjonsekesmpel.

C. Generell kompetanse:
Erfaring med å skrive et state-of-the-art essay basert på litteraturstudie.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset blir undervist etter prinsippet av team-basert læring. Opplegget består individuell læring, gruppearbeid og fortløpende tilbakemelding. Hensikten er at studenter skal delta mer aktivt i kurset. Prinsippet er forklart på www.teambasedlearning.org. Riktignok erstattes readiness assurance testene med muntlige presentasjoner som gjennomføres av studentene.

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår muntlige presentasjoner som teller 25%, og muntlig avsluttende eksamen som teller 75%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Dersom en student også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTM4515 7.5 01.09.2008
TTM4545 7.5 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 25/100 A
Høst ORD Muntlig eksamen 75/100 E 01.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.