course-details-portlet

TTK4230 - Automatiseringsteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Reguleringsteknikk introduksjon. Tilbakekopling. Eksempler fra forskjellige anvendelsesområder. Differensialligninger og transferfunksjoner, lineære monovariable systemer. Ulineære systemer - linearisering. Responser for noen sentrale systemer. Poler og nullpunkt. Dilemmaet mellom hurtig respons og oscillasjoner/ustabilitet. Proporsjonalregulering. Integralregulering forklart i tidsplanet. Tidsforsinkelse i lukket sløyfe. Frekvensrespons i bodediagram. Tilbakekoplede prosesser, Nicholsdiagram. Stabilitet av tilbakekoplede systemer, Nyquistdiagram. Stabilitet i Bodediagram. Konstruksjon (syntese) av reguleringssystemer med Bodediagram. Regulering for å motvirke forstyrrelser, regulering for å følge referansesignal. Standardregulatorer: P, PI, PID, PD. Eksperimentell innstilling av slike (Ziegler-Nichols metode og Skogestads SIMC-metode). Faseløft via derivatvirkning, for økt stabilitet. Tidsforsinkelse i lukket sløyfe analysert i frekvensplanet. Kaskaderegulering. Foroverkopling. Regulering av 2 x 2 multivariabelt system. Prosesser styrt av datamaskin (diskret regulering).

Læringsutbytte

Kunnskap: Grunnleggende kunnskap om matematiske modeller av dynamiske systemer beskrevet av lineære tidsdifferensialligninger, impulsrespons, sprangrespons og frekvensresponsmodeller. Kjennskap til stabilitet og robusthet i lineære systemer og metoder for å analysere respons og stabilitet i tilbakekoblede systemer med regulator. Kjenne til de vanligste regulatortypene som er brukt i industrien. Kunnskap om systematiske metoder for å designe/syntetisere enkle regulatorer for bruk på prosesser med kjente modeller. Også eksperimentell regulatorinnstilling for fysiske prosesser. Ha grunnlag for videregående kurs i reguleringsteknikk.

Ferdighet: Kunne gjennomføre mindre utviklingsprosjekter selvstendig og bidra aktivt i større prosjekter. Kunne selvstendig analysere prosessystemers egenskaper og oppførsel. Kunne designe enkle regulatorer og justere inn disse.

Generell kompetanse: Kommunisere om faglige problemstillinger både med spesialister og allmennheten. Ha gjennomtenkte holdninger til hvordan reguleringsteknikk brukes - og fagets potensial - i produksjon, infrastruktur og samfunn.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Obligatoriske datamaskinøvinger i to-personers gruppe med bruk av MATLAB og Simulink, og forsøk med innstilling av regulator på laboratorium.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Karakter fastsettes ved skriftlig eksamen.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok og notater, kunngjøres på Blackboard før semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTK4105 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Klima- og kuldeteknikk - Prosess- og flerfaseteknikk
 • Industriell prosessteknikk
 • Marin kybernetikk
 • Produksjonssystemer
 • Elektronikk
 • Energi- og prosessteknikk
 • Kuldeteknikk
 • Reaktorteknologi
 • Hydro- og gassdynamikk - hydrauliske strømningsmaskiner
 • Elektroteknikk
 • Industriell økonomi
 • Klima- og kuldeteknikk - Kuldeanlegg og varmepumper
 • Produksjons- og kvalitetsteknikk - Informasjonsteknologi
 • Reservoarsimulering
 • Forbrenningsmotorer
 • Termisk energi - Energi og prosess
 • Prosessautomatisering
 • Petroleumsteknologi
 • Prosessregulering
 • Kjemiteknikk/Prosessregulering
 • Hydro- og gassdynamikk - oljehydraulikk og pneumatikk
 • Petroleumsproduksjon
 • Termisk energi og vannkraft
 • Industriell kjemi
 • Teknisk kybernetikk
 • Mekanikk, termo- og fluiddynamikk - varme- og forbrenningsteknikk
 • Kjemisk prosessteknologi
 • Elkraftteknikk
 • Elektrofag
 • Fysikk
 • Marine fag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU