TTK4205 - Mønstergjenkjenning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Bayes beslutningsteori, ledet læring, parametriske og ikke-parametriske metoder, lineære diskriminantfunksjoner, egenskapsuttrekking, ikkeledet læring, klyngeanalyse, syntaktiske metoder.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Emnet gir en grunnleggende kunnskap om teorien for klassifisering og mønstergjenkjenning.

Ferdighet:
Studentene skal etter emnet ha et godt grunnlag for å velge metodikk og konstruere og evaluere klassifikatorer for gitte problemstillinger.

Generell kompetanse:
Kommunisere faglige problemstillinger både med spesialister og allmenheten.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises på UNIK, Kjeller, men kan også følges i videokonferanserom på NTNU eller via streaming. Forelesninger, frivillige regneøvinger og en prosjektoppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • En prosjektoppgave

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 18.12.2017 09:00 KJL1 , R73 , R D1-185 Datasal , F2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.