course-details-portlet

TTK4105 - Reguleringsteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer

Faglig innhold

Matematisk beskrivelse av dynamiske prosesser. Lineære systemer: Differensiallikninger. Tilstandsromanalyse med vektordifferensiallikninger: Transisjonsmatrise, dekopling, kanoniske former. Ulineære systemer og linearisering. Blokkdiagrammer. Laplacetransformasjon. Sammenheng mellom poler/nullpunkter og tidsrespons. Frekvensrespons. Stabilitet av tilbakekoplede systemer. Konstruksjon (syntese) av reguleringssystemer: Regulering for å motvirke forstyrrelser, regulering for å følge referansesignal. Seriekompensasjon med standardregulatorer, foroverkopling og kaskaderegulering. Prosesser styrt av datamaskin (diskret regulering), og litt om digitale filtere.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Grunnleggende kunnskap om matematiske modeller av dynamiske systemer beskrevet av tidsdifferensialligninger. Kjennskap til viktige begreper som tilstansdsrom, linearisering, egenverdier, laplacetransformasjon, tidsrespons, frekvensrespons, transferfunksjon, blokkdiagram, bodediagram, tilbakekobling. Kjennskap til stabilitet i lineære systemer og metoder for å analysere stabilitet i tilbakekoblede systemer med regulator.Kunne designe/syntetisere enkle regulatorer for bruk på prosesser med kjente modeller. Kjenne til de vanligste regulatortypene som er brukt i industrien.

Ferdighet:
Kunne gjennomføre mindre utviklingsprosjekter selvstendig og bidra aktivt i større prosjekter. Kunne selvstendig analysere reguleringstekniske problemstillinger og prosessystemers egenskaper og oppførsel. Kunne designe enkle regulatorer og justere inn disse. Ha grunnlag for videregående kurs i reguleringsteknikk.

Generell kompetanse:
Kommunisere om faglige problemstillinger både med spesialister og allmennheten. Ha bevisste holdninger til hvordan reguleringsteknikk samvirker med andre systemer, både tekniske og ikke-tekniske.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og regneøvinger. Det gis 8 regneøvinger hvorav 4 forlanges godkjent, samt 3 obligatoriske datamaskinøvinger med bruk av MATLAB og Simulink. På kursets nettside vil det bli lagt ut fortløpende referater fra forelesninger. Som et frivillig pedagogisk hjelpemiddel vil det også bli lagt ut tilleggsinformasjon og støttelitteratur samt modeller og enkle programmer i Matlab. Karakter fastsettes ved skriftlig eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Balchen, Andresen, Foss: Reguleringsteknikk, 2003-utgaven.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE3005 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2016

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
 • Elektrofag
 • Elektronikk
 • Elektroteknikk
 • Elkraftteknikk
 • Energi- og prosessteknikk
 • Forbrenningsmotorer
 • Fysikk
 • Hydro- og gassdynamikk
 • Industriell kjemi
 • Industriell prosessteknikk
 • Industriell økonomi
 • Kjemisk prosessteknologi
 • Kjemiteknikk/Prosessregulering
 • Klima- og kuldeteknikk - Kuldeanlegg og varmepumper
 • Klima- og kuldeteknikk - Prosess- og flerfaseteknikk
 • Kuldeteknikk
 • Marin kybernetikk
 • Marine fag
 • Mekanikk, termo- og fluiddynamikk - varme- og forbrenningsteknikk
 • Petroleumsproduksjon
 • Petroleumsteknologi
 • Produksjons- og kvalitetsteknikk - Informasjonsteknologi
 • Produksjonssystemer
 • Prosessautomatisering
 • Prosessregulering
 • Reaktorteknologi
 • Reservoarsimulering
 • Teknisk kybernetikk
 • Teknologiske fag
 • Termisk energi - Energi og prosess
 • Termisk energi og vannkraft
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig 100/100 23.05.2016 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig 100/100 09.08.2016 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU