course-details-portlet

TT3010 - Audioteknologi og romakustikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Faget gir grunnleggende innføring i akustiske bølger, omvandlere og teknikker for lydopptak og lydgjengivelse inkludert auralisering og ¨Spatial Audio¨ teknikker, musikkinstrumenter, og metoder for beregning av lydfelt i rom med vekt på praktiske konsekvenser for musikkutøvelse og opptak.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har - God kunskap om lydfelt utendørs og i rom - Inngående kunskap om elektroakustiske omvandleres konstruksjon og funksjon, spesielt høyttaler og mikrofoner - God kunskap om måleteknikk I rom og elektro akustikk - Inngående kunskap om hørsel og psykoakustiske effekter ved lytting til lyd I rom - Inngående kunskap om teknikker for lydopptak og gjengivelse - God kunskap om musikkinstrumenters lydgjenerering og lydutstråling Ferdigheter: Studenten kan - Prediktere lydfelter i rom - Utføre og gjøre grunnleggende analyse av impulseresponsmålinger I rom- og elektroakustikk - Analysere hvordan lydfelt i rom vil oppfattes av en lytter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Obligatoriske øvinger og laboratorieoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Creative Music Technology (MMUST)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i musikkteknologi.

Kursmateriell

Utdrag ur bøker og artikler som oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUST3052 7.5 HØST 2007
TTT4197 3.7 HØST 2015
TTT4170 3.7 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 05.12.2022 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 1 Idrettssenteret (Dragvoll) 8
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU