TPG5130 - Seismic Processing

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Seismisk datainnsamling. Energikilder, sensorer og registreringsutstyr. Seismiske arrayer. Romlig sampling. Seismisk databehandling. Dataformat og plottemetoder. Dekonvolusjon. Hastighetsanalyse og stakk. Gangtidsberegninger. To-dimensjonale filtre. Dip moveout. Bølgelikningsmigrasjon. Tre-dimensjonale seismiske undersøkelser. Prosessering av vertikale seismiske profiler.

Læringsutbytte

Ingress:
Studentene skal ha kunnskap om og forståelse av hvordan seismiske data samles inn og bearbeides.

Kunnskaper:
Studentene skal forstå hovedprinsippene bak seismisk datainnsamling, og vurdere hvilke innsamlingsparametre som er mest kritisk. De skal kjenne til de viktigste stegene i seismisk prosessering og til slutt vite hvordan ferdigprosesserte seismiske data blir brukt til å lete etter og utvinne hydrokarboner.

Ferdigheter:
Studentene skal kunne utlede og anvende grunnleggende ligninger som blir brukt i forbindelse med innsamling og prosessering av seismiske data. De skal være istand til å gjøre en enkel seismisk prosessering på 2-dimensjonale seismiske data.

Generell kompetanse:
Studentene skal forstå hovedprinsippene som blir brukt i seismisk avbildning, og se likhetstrekk og forskjeller med for eksempel medisinsk avbildningsteknikker. De skal også lære seg selvkritiske analysemetoder, samt å presentere arbeid for andre.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er beregnet for internasjonale masterstudenter i Tanzania. Emnet vil bli presentert som intensivkurs i Tanzania. Forelesninger og øvinger. Undervisningen gis på engelsk.

Mer om vurdering

Eksamensoppgavene gis kun på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Petroleum Geosciences (MSG2)

Kursmateriell

Ö. Yilmaz: Seismic data processing, Kompendier.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.