TPG5110 - Petroleumsøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Innføring i regnskapsrapporter for oljeselskapene. Investeringsanalyse: Pengestrømsanalyse, med vekt på pengestrømmer etter skatt. Usikkerhet: Sannsynlighetsteori og anvendelser. Markedsteori: Tilbud og etterspørsel, oljeprismodeller, produktpriser. Samfunnsøkonomi.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studentene skal ha en grunnleggende forståelse av det økonomiske rammeverket for petroleumsvirksomheten. Dette omfatter finansregnskap, investeringsanalyse, risiko, markeder og samfunnsøkonomi.

Ferdigheter:
Studentene skal kunne vurdere prosjekter ved bruk av nåverdianalyse, risikomodeller og optimaliseringsteknikker, og å bruke markedsmodeller.

Generell kompetanse:
Studentene skal ha en generell teoretisk forståelse for økonomi for å kunne arbeide mot lønnsomme, strategiske mål for oljeselskaper, offentlige instanser og petroleumsrelaterte selskaper.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Forelesningene vil normalt være hver annen uke, etter avtale med faglærer. Øvingene gjøres utenom oppsatte timer. Øvingene er ikke obligatoriske. Undervisningen foregår på engelsk.

Mer om vurdering

Eksamensoppgavene gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Detaljert informasjon vil bli gitt ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MSG4140 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 28.05.2018 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.