course-details-portlet

TPG4250 - Elektromagnetiske metoder i oljeleting

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Beskrivelse av CSEM- og MT-metodene. Grunnleggende begreper og grunnleggende fysikk for CSEM- og MT-metodene. Dataprosessering. Modellering. Inversjon. Sammenligning mellom seismiske data og CSEM data. Samtolkning av EM data og seismiske data. Case fra oljeleting.

Læringsutbytte

Studentene skal få en grunnleggende forståelse for data innsamling og den underliggende fysikken. De skal forstå prosesseringssekvensen de innsamlede dataene går igjennom fra rådata til ferdig inverterte resistivitetskuber. Studentene skal lære å bruke prosesserings programvare som utfører prosesseringssekvensen de innsamlede dataene går igjennom fram til ferdig inverterte resistivitetskuber. Videre skal de kunne tolke EM data og integrere resultatene med seismikk. Studentene skal etter endt emne kunne bruke EM data til å identifisere hydrokarboner i en arbeidsflyt sammen med seimiske data.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Undervisningen foregår på engelsk dersom utenlandske mastergradsstudenter velger emnet. Alle studentene deltar i emneevaluering.

Kursmateriell

Vitenskapelige artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geofysisk tolkning
  • Anvendt geofysikk
  • Geofysikk
  • Geologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 30.11.2020
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU