course-details-portlet

TPG4160 - Reservoarsimulering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og gruppebasert prosjektrapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppebasert prosjektrapport 25/100
Skriftlig skoleeksamen 75/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet utvikler partielle differensialligninger for enfase og flerfase strømning i porøse materialer, og numeriske løsningsmetoder av disse ved hjelp av differansemetoder. Temaoversikt: Oppsummering av material- og fluidegenskaper, utledning av partielle differensialligninger, numerisk løsning ved bruk av differansemetoder, metoder for løsning av ikkelineære og lineære ligningssystemer, introduksjon til forskjellige reservoarsimuleringsmodeller, praktiske sider ved reservoarsimulering.

Læringsutbytte

Ingress: Emnet skal gi grunnlaget for matematisk simulering av strømning i reservoarer.

Kunnskaper: Studentene skal forstå partielle differensialligninger for enfase og flerfase strømning i porøse materialer, og numeriske løsningsmetoder av disse ved hjelp av differansemetoder.

Ferdigheter: Studentene skal kunne bruke vanlige modellverktøy for numerisk prediksjon av reservoaroppførsel under produksjon eller injeksjon.

Generell kompetanse: Studentene skal kunne utledning av ligninger for strømning i porøse media, og numerisk løsning av disse ved hjelp av endelig differansemetoder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske simuleringsøvinger og gruppearbeid. Undervisningen foregår på engelsk. Emnet vil bli evaluert av studentene igjennom en referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Karakter i emnet settes på grunnlag av gruppebasert prosjektrapport (25 %) og skriftlig avsluttende eksamen (75 %). For å kunne motta karakter må begge delvurderinger være bestått. Eksamensoppgavene gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Studenter som har bestått emnet og ønsker å forbedre karakteren gjentar bare skriftlig eksamen, Studenter som har strøket i emnet, men har bestått gruppeprosjektet, gjentar bare skriftlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4042 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsteknologi - Reservoarteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og gruppebasert prosjektrapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 75/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Gruppebasert prosjektrapport 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 75/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU