TPG4115 - Bestemmelse av reservoaregenskaper ved laboratoriemålinger og brønntesting

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kjerneanalyse: Permeabilitet og porøsitet. Kapillærtrykk. Laboratoriemålinger. Oppskalering av kjernemålinger til reservoarforhold ved bruk av gjennomsnittsverdier, Leveretts J-kurve og korrelasjoner. Relativ permeabilitet. To-fase strømning. Brønntester: Trykkfall og trykkoppbyggingstester for olje- og gassbrønner. To-rate tester. Bestemmelse av gjennomsnittlig reservoartrykk. Interferenstester. Typekurver. Trykkderivert.

Læringsutbytte

Ingress:
Studentene skal lære grunnleggende teori for bestemmelse av reservoaregenskaper ved brønntester og kjerneanalyse. Teoriene anvendes for å kartlegge transport og lagringskapasitet for olje, gass og vann reservoarer.

Kunnskaper:
Studentene skal forstå hvordan bergartens egenskaper påvirker en- og tofase strømning i undergrunnsreservoarer.

Ferdigheter:
Studentenne skal kunne tolke brønntester og utføre målinger i en kjerne lab.

Generell kompetanse:
Man tar sikte på å legge et solid fundament for videre studier i reservoarteknikk og beslektede fagområder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og laboratorieøvinger. Undervisningen foregår på engelsk dersom internasjonale masterstudenter velger emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

A.B.Zolotukhin og Jann-Rune Ursin: Introduction to Petroleum Reservoir Engineering. Høyskoleforlaget, 2000.
Horne, R.N.: Modern Well Test Analysis. A Computer-Aided Approach., Petroway Inc.
Torsæter, O. og Abtahi, M.: Experimental Reservoir Engineering. IPT, 2004. T.A.Jelmert: Introductory well testing, kompendium utgitt ved instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4015 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 21.12.2017 09:00 Storhall del 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.