course-details-portlet

TPG4100 - Fysikk og geofysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Fysikk: Magnetisme, elektromagnetisk induksjon, vekselstrømskretser, elektromagnetiske bølger og radioaktivitet.
Geofysikk: Refleksjons- og refraksjonsseismikk. Gravimetri og magnetometri. Elektriske og elektromagnetiske metoder.

Læringsutbytte

Ingress:
Studentene skal ha kunnskap om og forståelse av hvordan fysikk og geofysikk brukes til å kartlegge jordas indre og særlig de øverste 10 km av jordskorpa.

Kunnskaper:
Studentene skal forstå hovedprinsippene bak geofysiske målemetoder og hvordan slike målinger kan bidra til å forstå berggrunnen både på land og under havbunnen.

Ferdigheter:
Studentene skal kunne utlede grunnleggende fysiske sammenhenger som brukes i geofysikk. De skal også kunne utføre enkle geofysiske beregninger. Det forventes at de også skal bruke beregningsverktøy, for eksempel Matlab til geofysiske analyser.

Generell kompetanse:
Studentene skal forstå at grunnleggende fysiske lover kan brukes i mange fagdisipliner. De skal også lære seg selvkritiske analysemetoder, samt å presentere arbeid for andre.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Øvingene er ment som et læringsmiddel, og det kreves ingen godkjenning av øvingene. Både øvinger og løsningsforslag legges ut på nett. Emnet evalueres av referansegruppe.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Fysikk: Young & Freedman, University Physics, 12. utgave, Pearson 2008 (samme som i TFY4102).
Geofysikk: Landrø: Forelesningshefte; anvendt geofysikk. Støttelitteratur: Keary, Brooks and Hill: An Introduction to Geophysical Exploration, 3rd edition, 2007.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4002 7.5
TGB4155 1.8 01.09.2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 5
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geofysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 04.06.2021

Innlevering 04.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU